Ereziile stiliste marca Justina Popovici

Justina Popovici

Pentru adeverirea cărui calendar să urmeze Biserica, știți ce minuni a făcut Dumnezeu, și sfinții?? Au plecat icoanele, a Sfântului Nicolae, a sfântului Dimitrie, au plecat din bisericile cu noul calendar papal, și au venit în bisericile de stil vechi.

S-au rugat bătrânii (călugării), zicând: ce să facem?

Și au strigat sfinții (din icoane) : să urmați calendarul vechi. Ortodoxia aparține vechiului calendar.

=====Deci Hristos Adevarul apartine calendarului????Deci Dumnezeu e circumscris???, Dumnezeu necircumscris e in hotare de calendar(dupa mintea lor).Deci nu Dumnezeu detine timpul , timpul il detine pe El (dupa mintea lor eretica), calendarul e mai mare ca Dumnezeu(dupa mintea lor). Mai e vro indoiala ca stilistii is eretici?

——-

Adrian Eugen

Atata timp cat Pr.Ilie Cleopa ,Pr.Iustin Parvu,Pr Gheorghe Calciu,Pr.Arsenie Boca,Pr Arsenie Papacioc au fost pe nou impreuna cu ceilalti Sfinti ai Inchisorilor comuniste,veniti d-vstra sa ne smintiti!Dvstra de cine apartineti,de Slatioara?

Justina Popovici

eu nu vă smintesc, ci vă arăt ADEVĂRUL. Cei care v-au smintit, sunt tocmai ”sfinții” voștri mincinoși.

==== A numi harul(din preotii aceia unii chiar cu sfinte moaste) minciuna nu e Hulă???

——–

==== Vorbeste una care NICIODATA NU S-A Spovedit, fiind toata viata in erezie si negand harul, vorbeste ea de sfintenie ea care NU A VAZUT HARUL si nici NU IL VA VEDEA ptr ca e in erezie si huleste. Oare nu au fost pr Justin Parvu si pr Papacioc si pr Calciu impotriva ecumenismului?. Ba au fost impotriva ereziei. Apoi o dă in diverse ca nu i-au instiintat de parca ei ascultau de acestia(de parintii Papacioc, Parvu, Calciu), vorbeste de sfintenie care sfintenie? cand Justina Popovici nu vede harul, pe cand un parinte ca Gheorghe Calciu A VAZUT HARUL is relatari in carti despre asta, negarea tainelor pe care nu le cunoaste e HULA SI CADE SUB ANATHEMA DIN DUMINICA ORTODOXIEI „Molitfelnicul cel mare pag.741 : Celor care tăgăduiesc vreuna din Sfintele Taine, de Biserica lui Hristos ținute, anatema.“, nu calendarul sfinteste ci Harul lui Dumnezeu, apoi a fost ea la iad si a vazut cine-i acolo, ea care nu a vazut harul!

——

https://ayeaye20.wordpress.com/2017/07/10/toate-legaturile-pentru-articolele-bosvbosvr/

Justina Popovici eretica stilista

O silista eretica ca huleste pe Sfantul Paisie

Si ne spune indirect ca de nu suntem stilisti si nu ne inchinam la calendar ajungem in iad uitand ce scrie in Pidalion despre calendar https://ayeaye20.wordpress.com/2017/10/18/mai-mult-sa-cinsteasca-invoirea-si-unirea-bisericii-decat-pe-pandirea-vremilor-sau-cum-stilistii-eretici-bosvbosvr-au-pus-mai-presus-calendaru-decat-decat-unirea-bisericii/

Pidalionul ii da pe față ca sunt eretici

Despre cnp

Justina Popovici
Ce e de făcut?

Un subiect mă preocupă cu înfrigurare: după cum știți și dv., unii din cei mai mari sfinți contemporani Vasile Novicov și Sf. Gavriil Urghebadze, dar și Sf. Dimitri afirmă foarte clar, deși noi refuzăm să credem și să înțelegem situația în care ne aflăm, faptul că primirea CNP-ului și a documentelor electronice constituie acceptarea peceții lui Antihrist.

Majoritatea creștinilor cred că lepădarea se va face prin întrebare directă: vrei să te lepezi de Hristos, sau nu? Și ei, eroii, să zică cu mare glas: Nu mă lepăd!

Lucrurile nu stau așa, dragii mei. Vedeți voi, când diavolul a dorit să scoată pe om din Paradis, nu s-a dus zicându-i pe față hule la adresa lui Dumnezeu, nu i-a îndemnat deschis, fățiș la ură împotriva lui Dumnezeu, ci cu mare vicleșug a ascuns lucrul ce voia să-l facă. Asemenea și acum, nu pe față și la arătare este lepădarea, ci cu viclenie și în ascuns, ca să nu ne dăm seama.

De aceea zic Sfinții Părinți că cei de pe urmă care vor rămâne credincioși lui Hristos vor fi mai mari decât toți sfinții cei din veac, fiindcă mucenicii din primele secole creștine erau întrebați dacă se leapădă de Hristos, pe când cei de pe urmă suntem subminați trupește, duhovnicește și intelectual, ca voință, ca gândire prin toate procedeele diavolești cu putință: prin transmiterea de gânduri și comportamente de la distanță, manipularea conștiinței, crearea unor modele de viață sociale și a unor mentalități potrivnice învățăturilor Sfintei Evanghelii, prin moleșirea trupului, a minții și a voinței datorită traiului în confort și în belșug, și multe altele, care toate contribuie la subminarea noastră fizică și duhovnicească.

În câte moduri se va face lepădarea de credință, și părtășia cu antihrist? Iată ce spune Apocalipsa:

”Și ca nimenea să nu poată cumpăra, sau vinde fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei.

Iată, deci trei modalități diferite de pecetluire: antihrist va pecetlui pe oameni astfel: oamenilor li se va atribui fie: un semn, fie vor fi numiți cu numele fiarei, după cum credincioșii care se închină lui Hristos se numesc creștini, posibil că cei ce vor adera la religia lui antihrist se vor numi cu numele lui; fie li se va atribui un număr, care reprezintă de asemenea numele fiarei codificat.

După cum susțin toți Sfinții contemporani cât și cuvioșii călugări de la Sf. Munte Athos, în special călugării de la Sfânta Mânăstire Esfigmenu, atât codul de bare cât și CNP-ul reprezintă numărul numelui fiarei, al lui antihrist, și, după cum spune Sf. Vasile Novicov, constituie deja păcatul lepădării.

De ce li se atribuie oamenilor CNP? Pentru a fi inventariați. Ca un om proprietar de anumite bunuri, cum sunt de pildă, inventariate cărțile într-o bibliotecă, cum un contabil ține evidența bunurilor sale, etc. Așa antihrist numerotează oamenii care sunt ai săi. Prin acest număr creștinul se leapădă de creștinism și acceptă (să nu fie!) ca stăpân pe diavolul. De aceea e așa de mare lupta în Rusia pravoslavnică împotriva documentelor, cu cip sau fără cip, împotriva CNP-ului și a documentelor electronice.

Al doilea, ne punem întrebarea: de ce consideră Sfinții ruși și greci, periculoase documentele electronice: Fiindcă ele au o bandă magnetică pe care sunt scrise tot felul de informații, informații despre noi, la care noi înșine nu avem acces și nu știm ce conțin ele.

Poate să fie, de pildă, scrise aceste cuvinte pe care Sf. Efrem Sirul le scria cu peste 1500 de ani în urmă: că persoana de bună voie se leapădă de Sf. Botez, de Hristos și de Sfânta Cruce, și zice că diavolul îl pune pe om să declare: ”de bună voie vii la mine, iar nu de silă”. Spune Sf. Paisie Aghiritul că lepădarea se produce la semnarea cererii de primire a documentelor electronice, iar Sf. Vasile Novicov spune că atunci când ne fotografiază, ni se pune cu raze laser semnul lui antihrist pe frunte, în mod nevăzut.

O altă inventariere pe care o face antihrist este aceea a produselor alimentare și nealimentare, prin care el inventariază și trece ca o avere personală toate bunurile lumii care au pe ele codul de bare, dar mai există și un alt scop, mult mai important pentru noi, acela că prin punerea semnului satanic, produsele capătă puteri malefice de distrugere a sufletului, întunecarea conștiinței, a cugetării, omul nu mai poate judeca drept, corect, adevărat. ca omul să nu mai găsească soluția salvatoare la problema mântuirii sufletului, să nu mai poată raționa logic. Acesta este un lucru extrem de important. Pentru aceea, cuvioșii Părinți de la Mân. Esfigmenu au refuzat și refuză până în ziua de azi să consume produse cu codul de bare pe ele.

Ce e de făcut?

Un prim pas, foarte important ar fi, să refuzăm CNP-ul, iar dacă ne-a fost dat, să li-l returnăm. O simplă declarați, nu cerere, prin care declarăm că nu suntem de acord cu sistemul antihristic de numerotare a persoanelor, și nici nu suntem de acord cu documentele cu bandă magnetică.

Cred că încă putem să luptăm pentru sufletele noastre, numai trebuie jertfă. Fără jertfă nu vom putea intra în Împărăția lui Dumnezeu.

Al doilea, refuzați toate produsele cu cod de bare, cumpărând de la producătorii agricoli și fermieri produse necipuite și fără cod de bare.

Lepădați cardurile de toate felurile. Înțelegeți că fără mucenicie nu vom avea viață veșnică.

Zice la Apocalipsă:

”Și am văzut scaune, și au șezut pe ele, și li s-au dat lor judecată, și pe sufletele celor tăiați pentru mărturisirea lui Iisus, și pentru cuvântul lui Dumnezeu, și cei ce nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, și nu au luat semn în fruntea sa, și în mâna sa, și au viețuit, și au împărățit cu Hristos, o mie de ani.”

Cine sunt cei ce s-au mântuit? Cei ce nu au fost înșelați de antihrist, care: nici nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei nu s-au închinat, și nici nu au luat semn în fruntea sa, și în mâna sa.

Acuma eu zic să nu desnădăjduim, ci să ne împuternicim mai mult, să ne îmbărbătăm și să luptăm cu mai multă râvnire pentru sufletul nostru, și să începem prin a lepăda de la noi toate documentele cu cip, cu bandă magnetică și cu CNP. Astfel ne vom simți liberi în conștiința noastră, refuzând tot ce este al lui antihrist. Fiindcă nu putem sluji la doi domni: Lui Hristos și lui antihrist.

Dumnezeu să ne întărească, să ne lumineze, să ne înțelepțească să facem voia Lui cea sfântă, să ne mântuiască, amin.