lasa toate pacatele mele…daruieste-mi iertarea lor

TÎLCUIREA PSALMILOR ÎMPĂRATULUI PROOROC DAVID A FERICITULUI TEODORIT , EPISCOPUL KIRULUI , TÎLCUIRE
A CELOR O SUTĂ CINCIZECI DE PSALMI AI PROOROCULUI ÎMPĂRAT DAVID

SFÎNTA MĂNĂSTIRE SFINŢII ARHANGHELI – PETRU VODĂ
8 NOIEMBRIE 7511 – 2003

pag. 75 pdf

PSALMUL 24

18 Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi lasă toate păcatele mele!

Cu multe pătimiri dureroase – zice – sînt îmbulzit despre toate părţile. Deci, cumpănind această smerenie şi ticăloşie a mea cu fărădelegile mele, dă-mi lăsarea şi dăruieşte-mi iertarea lor.