Despre monofiziti, nestorieni, partasie cu ereticii si ereticii Sever, Dioscor, Didim, Arie, Eutihie, Apolinarie, Evagrie, Teodor, Origen si “t” eofan (monofizit)”s” avu

Din cartea numită Limonar, despre copți (sau prăjiți cum zicea un amic), acefali/achefali, ,armeni( că tot se închină “ortodocșii”  la clădirea armenească din București , chiar și profesoară de religie că ce? e același Hristos, Vai! de noi în ce hal am ajuns…) și aposchis    într-un cuvânt monofiziți, mai ales ca unul din ereziarhi ca “t” eofan “s” avu a recunoscut ca a semnat acordu’ cu mono[prăjiții]fiziții, plus că în acel acord se spune de recunoașterea ereticilor ca Sever, Dioscor și alții ca și Sfinți Ortodocși și trecerea lor în Sinaxarul Ortodox implicit și explicit pomenirea lor la slijbe cea ce înseamnă NEGAREA propriei Credințe Ortodoxe prin primirea prin pomenire a ereticilor,(ca Sever și restu de monofiziți) a ereziei= învățătura lor greșită hulitoare și blasfemiatoare la adresa Dumnezeului Treimic Ortodox 

Aici inregistrarea video ca a semnat : 

https://youtu.be/iDM4O7S1-yU
CAPITOLUL 26

VIAȚA FRATELUI TEOFAN, MINUNATA LUI VEDENIE ȘI DESPRE PĂRTĂȘENIA CU ERETICII

Un bătrân cu numele Chiriac trăia în lavra Calamon din apropierea sfântului râu Iordan. Și era bătrânul îmbunătățit în fapte dumnezeiești. La el a venit un frate străin din ținutul Dara, cu numele Teofan, ca să-l întrebe pe bătrân despre gândul curviei. Bătrânul a început să-l sfătuiască cu felurite cuvinte de înțelepciune și viață curată. Folosindu-se mult fratele din cuvintele bătrânului, i-a spus:

– Eu, avva, am părtășanie în țara mea cu nestorienii. Din această pricină nu mai pot rămâne cu ei și vreau să locuiesc împreună cu tine.

Când a auzit bătrânul de numele lui Nestorie s-a întristat de pierderea fratelui și l-a sfătuit și l-a îndemnat să se despartă de această erezie vătămătoare și să vină la sfânta sobornică și apostolică Biserică. Și i-a spus:

Nu este alta mântuire decât numai în a cugeta drept și a crede că Sfânta Fecioara Maria este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

– Într-adevăr, avvo, a răspuns fratele, toți ereticii așa spun: dacă nu ești cu noi, nu te mântui. Sărmanul de mine nu știu ce să fac. Roagă-te deci Domnului ca Domnul să mă încredințeze, prin faptă, care este credința cea adevărată.

Bătrânul a primit cu bucurie cuvântul fratelui și i-a spus:

Șezi în chilia mea și am nădejde în Dumnezeu că bunătatea Lui îți va descoperi adevărul!
Lăsându-l pe fratele în peșteră s-a dus la țărmul Mării Moarte și s-a rugat pentru el. Și iată cam pe la ceasul trei după amiaza în ziua următoare, vede fratele pe cineva înfricoșător la vedere, stând în fața lui și-i spune:

Vino și vezi adevărul!

Și luându-l, l-a dus intr-un loc întunecos, cu miros urât și cu foc și-i arăta în mijlocul focului pe Nestorie și Teodor, pe Eutihie și Apolinarie, pe Evagrie și pe Didim pe Dioscor și pe Sever, pe Arie și pe Origen și pe alți câțiva.

– Iată, îi spune acela ce i s-a arătat, acesta-i locul pregătit ereticilor și celor ce urăsc pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu și celor ce urmează învățăturile lor. Dacă iți place locul, rămâi în credința ta! Dar dacă nu vrei să încerci chinul acesta, vino la Biserica cea sfântă și sobornică, așa cum ți-a spus bătrânul. Căci iți spun: chiar dacă ai săvârși toate virtuțile, ajungi în locul acesta dacă n-ai dreapta credință.

La cuvântul acesta fratele și-a venit în sine. Când a venit bătrânul, i-a povestit toate cele întâmplate așa cum le-a văzut și a trecut la sfânta sobornică și apostolică Biserică. Și a rămas împreună cu bătrânul în Calamon. După ce a stat mulți ani cu el, a adormit în pace.

=====

CAPITOLUL 29

MINUNEA SFINTEI EUHARISTII

Cam la 30 de mile de orașul Aegeae din Cilicia trăiau doi călugări stâlpnici depărtați unul de altul cam la 6 mile. Unul din ei făcea parte din sfânta Biserica sobornică și apostolică. Celălalt, deși se urcase de mai mult timp pe stâlp în apropiere de satul Casidora, aparținea totuși ereziei lui Sever. Ereticul învinuia în multe chipuri pe ortodox, încercând și voind să-l atragă spre erezia lui. După ce i-a trimis multe cuvinte, părea că l-a biruit, și i-a condamnat credința. Ortodoxul însă, inspirat de Dumnezeu, a cerut să-i trimită o părticică din Sfânta Împărtășanie săvârșită de el. Acesta, crezând că s-a rătăcit, i-a trimis îndată cu bucurie, fără să mai stea la îndoială. Când a primit-o ortodoxul, a luat părticica trimisă lui de eretic, adică de severian, a fiert în fața lui apă într-o oală și a aruncat în ea părticica pe care a primit-o. Părticica s-a descompus îndată în fiertura oalei. A luat apoi o părticică din Sfânta Împărtășanie a Bisericii Ortodoxe, a băgat-o și pe ea în oală, și pe dată apa fiartă din oală s-a răcit, iar Sfânta Împărtășanie a rămas întreagă și neudată. Aceasta părticică a păstrat-o și ne-a arătat-o și nouă când am trecut pe la el.

=====

CAPITOLUL 30

VIAȚA LUI ISIDOR MONAHUL DIN MELETINE ȘI ALTĂ MINUNE DESPRE SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE

Dade este un târg din insula Cipru. În acest târg este o mânăstire numita Filoxenu. Când ne-am dus acolo, am găsit în acea mânăstire un monah, de fel din Meletine, cu numele Isidor. Pe acest călugăr îl vedeam că plânge necontenit cu suspine. Deși era rugat de toți să-și potolească puțin plânsul, totuși nu voia, și spunea tuturor:

– Sunt foarte păcătos, cum n-a mai fost om de la Adam până astăzi!

– Într-adevăr, avvo, nimeni nu-i fără păcat, afară de Dumnezeu.

– Credeți-mă, fraților, ne-a răspuns el, nu-i păcat omenesc cunoscut sau necunoscut, pe care să nu-l fi săvârșit eu. Iar dacă socotiți că mă învinuiesc pe nedrept pe mine însumi, ascultați-mi păcatul ca să vă rugați și voi pentru mine.

Eu, a început el să povestească, pe când eram în lume, eram căsătorit. Și eu și nevastă-mea făceam parte din erezia lui Sever. Într-o zi, când am venit acasă, n-am găsit-o acasă pe nevastă-mea, ci am auzit că s-a dus la o vecină să se împărtășească. Femeia aceea aparținea bisericii celei sfinte și sobornicești. Îndată am plecat s-o opresc. Când am intrat în casa vecinei, nevastă-mea tocmai lua sfânta părticică și se împărtășea. Am apucat-o deci de gât, făcând-o să arunce afară cea sfântă părticică. Apăsând-o pe gât de jos în sus, a aruncat Sfânta Împărtășanie, care a căzut la pământ. Îndată însă am văzut un fulger pogorându-se pe locul unde căzuse și a luat Sfânta Împărtășanie. Peste două zile, văd un etiopian îmbrăcat în zdrențe care mi-a spus:

Și eu și tu suntem osândiți cu aceeași pedeapsă.

– Dar cine ești tu? l-am întrebat.

Eu, răspunse etiopianul, sunt cel care L-a lovit peste obraz pe Făcătorul tuturor, pe Domnul Nostru Iisus Hristos, în timpul Patimilor. De asta deci, a terminat monahul povestirea sa, nu pot înceta din plânset.

======

CAPITOLUL 36

VIAȚA LUI AVVA EFREM, PATRIARHUL ANTIOHIEI ȘI ÎN CE CHIP A CONVERTIT PE UN STÂLPNIC DIN EREZIA LUI SEVER

Unul din părinți ne povestea despre fericitul Efrem patriarhul Antiohiei, că era un apărător călduros al credinței ortodoxe. Într-o zi a auzit că în părțile Ierapolei trăiește un stâlpnic, care face parte din ereziile severienilor și achefalilor. A pornit deci la el cu gândul să-l reîntoarcă la credința ortodoxă. Când a ajuns acolo a început dumnezeiescul Efrem să-l sfătuiască și să-l îndemne pe stâlpnic să meargă pe drumul tronului apostolic si să aibă părtășanie cu Sfânta, sobornica și apostolica Biserică.

Stâlpnicul i-a răspuns, zicându-i:

– Eu, cu nici un chip, n-am nici o legătură cu Sinodul de la Calcedon.

Cum vrei să te vindeci de rătăcirea ta, dacă spui că n-ai nici o legătură cu acest Sinod, care, prin harul Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, a eliberat Sfânta Biserică de orice murdărie a învățăturii eretice?

Stâlpnicul i-a răspuns:

– Să aprindem, Înalt Prea Sfințite, foc și să intrăm în el și eu și tu! Cine va ieși nevătămat din foc, acela-i ortodox și lui trebuie să-i urmăm.

A spus asta ca să-l înspăimânte pe patriarh.

Trebuia, fiule, i-a răspuns patriarhul, ca tu să mă fi ascultat ca pe tatăl tău și să nu fi cerut nimic mai mult de la mine. Dar pentru că ai cerut un lucru care depășește nevrednicia mea, voi face și asta pentru mântuirea sufletului tău, având încredere în milostivirea Fiului lui Dumnezeu.

Și atunci a spus dumnezeiescul Efrem celor de față:

– Binecuvântat este Domnul. Aduceți lemne aici.

După ce patriarhul a aprins lemnele aproape de stâlp, a spus stâlpnicului:

– Coboară-te de pe stâlp ca să intrăm amândoi în foc, potrivit hotărârii tale!

Stâlpnicul s-a înspăimântat de încrederea ce o avea patriarhul în Dumnezeu și n-a vrut să coboare.

Patriarhul a spus atunci:

– N-ai propus tu să se facă asta? Pentru ce, deci, nu vrei să o faci?

Atunci patriarhul și-a dezbrăcat omoforul pe care-l purta, s-a apropiat de foc și s-a rugat zicând:

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care pentru noi ai binevoit să te întrupezi cu adevărat din Stăpâna noastră Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, arată-ne nouă adevărul!

După ce și-a terminat rugăciunea și-a aruncat omoforul în mijlocul focului. Cu toate că focul a ars timp de trei ore până ce s-au terminat toate lemnele, totuși a scos din foc omoforul întreg și nevătămat, fără să fi suferit ceva din pricina focului. Atunci stâlpnicul văzând întâmplarea, s-a încredințat că adevărata credință este în Biserica Ortodoxă. L-a anatemizat pe Sever și erezia lui, a venit la sfânta Biserică, s-a împărtășit din mâinile fericitului Efrem și L-a preaslăvit pe Dumnezeu.

=====

CAPITOLUL 48

MINUNILE SFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU PRIN CARE COSMIANA SOȚIA PATRICIANULUI GHERMAN, A FOST TRASĂ DE LA EREZIA SEVERIANĂ LA ADEVĂRATA CREDINȚĂ ÎN HRISTOS

Ne povestea avva Anastasie preotul și paznicul odoarelor sfintei Biserici a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, că a venit Cosmiana, femeia patricianului Gherman și a voit ca în una din nopțile sfintei duminici să se închine singură sfântului și de viață făcătorului Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu. Când a vrut să se atingă de mormânt a întâmpinat-o Stăpâna noastră, Sfânta Născătoare de Dumnezeu, față către față, împreună cu alte femei și i-a spus:

Pentru că nu ești de-a noastră, să nu intri aici!

Ea aparținea ereziei lui Sever, acefalul.

Cosmiana se rugă mult, ca să-i dea voie să intre. Sfânta Născătoare de Dumnezeu însă, i-a răspuns zicându-i:

Crede-mă femeie, că n-ai să intri aici până nu te vei împărtăși cu noi în aceasta credință.

Prin aceste cuvinte a cunoscut că este împiedicată să intre, pentru că este eretică și că dacă nu trece la Sfânta sobornică și apostolică Biserică a lui Hristos, Dumnezeul nostru, n-are să intre. A trimis îndată după diacon. Când acesta a venit cu sfântul potir, ea s-a împărtășit cu Sfântul Trup și Sânge al Marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și astfel a fost învrednicită să se închine sfântului și de viața făcătorului mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos.

======

CAPITOLUL 49

VEDENIA MINUNATĂ A DUCELUI PALESTINEI PRIN CARE ȘI EL A FOST CONVINS SĂ RENUNȚE LA EREZIE ȘI SĂ VINĂ LA BISERICA LUI HRISTOS

Preotul Anastasie ne povestește și această întâmplare. Când Chivemer a ajuns duce al Palestinei, înainte de toate a venit să se închine în biserica Sfintei Învieri a lui Hristos Dumnezeu. Pe când se apropia a văzut un berbec pornindu-se cu furie împotriva lui voind să-l împungă. Cuprins de mânie și frică, ducele s-a dat înapoi. Azaria, păzitorul Sfintei Cruci și ceilalți însoțitori l-au întrebat:

– Ce este stăpâne, ce ai? Pentru ce nu intri?

– Pentru ce ați adus berbecul ăsta aici? Îi întreba el.

Mirați, ei s-au uitat în Sfântul Mormânt și pentru că n-au văzut nimic, i-au spus să intre. Asta s-a întâmplat de mai multe ori. El vedea berbecul pe când ceilalți nu vedeau nimic. Atunci păzitorul Sfintei Cruci îi spuse:

– Crede-mă stăpâne, trebuie să ai ceva pe sufletul tău, care te împiedică să te închini Sfântului și de viață făcătorului Mormânt al Mântuitorului nostru. Ai face bine să te mărturisești lui Dumnezeu. Este iubitor de oameni și ți-a arătat această minune pentru că vrea să te miluiască.

Ducele îi spuse cu lacrimi:

– Sunt vinovat în fata lui Dumnezeu cu multe și mari păcate.

Și aruncându-se cu fața la pământ, a plâns multă vreme, mărturisindu-se lui Dumnezeu.

S-a ridicat de jos și a voit să intre din nou, dar n-a putut căci berbecul îl oprea tot cu atâta tărie.

Atunci păzitorul Sfintei Cruci îi spune:

– Negreșit altceva este ceea ce te împiedică.

– Oare nu sunt oprit să intru, a spus el, pentru că nu am părtășie cu Sfânta Biserică cea sobornică și apostolică, ci cu erezia lui Sever?         Și a cerut de la păzitorul Sfintei Cruci să fie împărtășit cu sfintele și de viață făcătoarele Taine ale lui Hristos Dumnezeul nostru. Apoi i-au adus sfântul potir și s-a împărtășit. Așa aputut să intre și s-a închinat fără să mai vadă ceva.

=====

CAPITOLUL 79

MAREA ȘI MINUNATA MINUNE A SFINTEI EUHARISTII SUB DIONISIE EPISCOPUL SELEUCIEI

Când am ajuns în orașul Seleucia de lângă Antiohia, ne-am întâlnit cu avva Teodosie, episcopul acestui oraș. Și ne-a povestit unele ca acestea:

S-a întâmplat pe timpul fericitului Teodosie, episcopul dinaintea mea al acestui oraș, una ca asta:

Era aici un negustor foarte evlavios și bogat însă era eretic, împărtășind învățăturile eretice ale lui Sever. Acest negustor avea un om de încredere, care făcea parte din sfânta Biserică sobornică și apostolică. După obiceiul țării acest om de încredere a luat Sfânta Împărtășanie în Sfânta și Marea Joi. A legat-o într-o batistă și a pus-o în dulapul său. S-a întâmplat ca după Paști să fie trimis la Constantinopol pentru afaceri, uitând Sfânta Împărtășanie în dulap. Dar dăduse cheia de la dulap stăpânului său. Într-o zi stăpânul a deschis dulapul și a găsit Sfânta Împărtășanie în batistă. Lucru acesta l-a întristat și nu știa ce să facă cu Ea, căci nu voia să se împărtășească cu ea pentru că era săvârșită de soborniceasca biserică iar el era eretic de-al lui Sever. Atunci a lăsat-o în dulap cu gândul că are să se împărtășească omul său la întoarcerea din călătorie. Când a sosit Sfânta și marea Joi nu se întorsese omul său de încredere, negustorul s-a gândit să ardă Sfintele ca să nu rămână pentru al doilea an. Deschizând dulapul, vede că toate Sfintele Părticele au dat spic. Cuprins de frică și cutremur din cauza priveliștii noi și neobișnuite, a luat sfintele părticele și împreună cu toată casa lui a alergat la sfânta biserică la cel întru sfinți episcopul nostru Teodosie, strigând: “Doamne miluiește!” 

Această minune mare și înfricoșătoare, care întrece orice cuvânt, mai presus de minte și de cugetare, a fost văzută nu de doi sau trei, nici de puțini oameni ușor de numărat, ci a fost văzută de întreagă biserică, orășeni și săteni, băștinași și străini, toți câți merg pe uscat și câți călătoresc pe mare, stăpânitori și puternici. Unii strigau: “Doamne miluiește!”, alții lăudau pe Domnul în alt chip. Cu toți însă mulțumeau Lui Dumnezeu pentru minunile Lui nepovestite și neobișnuite. Mulți au crezut din pricina acestei minuni și au venit la Sfânta Biserică cea sobornică și apostolică.

======

CAPITOLUL 106

POVESTIREA LUI AVVA TEODOR DESPRE MONAHUL SIRIAN SEVERIAN

Tot avva Teodul ne povestea zicând:

Aici este o casă de oaspeți între biserica Sfânta Sofia și biserica Sfântul Faust. Hangiul acestei case m-a rugat într-o zi să mă duc la casa de oaspeți și să-l înlocuiesc câteva zile.

M-am dus și am găsit găzduit un monah sirian, care nu avea altceva decât un stihar de păr, o manta și câteva pâini. Stătea necontenit într-un colț, spunea ziua și noaptea stihuri din Scriptură și nu vorbea cu nimeni. Când a venit duminica, m-am dus la el și i-am spus:

– Hai frate, la biserica Sfânta Sofia ca să te împărtășești cu Sfintele și Cinstitele Taine.

– Nu merg, mi-a răspuns el.

– Și de ce?

Sunt severian și nu mă împărtășesc la biserica voastră.

Auzind pe de o parte că nu se împărtășește la sfânta și apostolica Biserică, iar pe altă parte văzând că are un trai atât de îmbunătățit și o viață atât de virtuoasă, am plecat plângând în chilia mea. Am închis ușa, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și timp de trei zile m-am rugat cu multe lacrimi, zicând:

– Stăpâne Hristoase, Dumnezeul nostru, care pentru nespusa și nemăsurata ta iubire de oameni ai înclinat cerurile și Te-ai pogorât pentru mântuirea noastră, Cel care Te-ai întrupat din Stăpâna Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, descoperă-mi cine crede bine și drept, noi cei ai Bisericii sau severienii.

În a treia zi am auzit o voce nevăzută care mi-a spus:

– Du-te Teodule și vezi credința lui.

A doua zi m-am dus, m-am așezat în fața lui, am așteptat să văd ce are să se întâmple potrivit celor spuse mie de glasul nevăzut. Am stat așa cam un ceas uitându-mă la el: stătea și sirianul spunând versete din Scriptură. Și am văzut fiilor, mă jur pe Domnul, deasupra capului lui așezată o porumbiță plină de funingine, ca și cum ar fi ieșit din cuptor, jumulită și urât mirositoare. Atunci am cunoscut că porumbița înnegrită și rău mirositoare, care mi s-a arătat, înfățișa credința lui. Fericitul lui suflet ne povestea acestea cu jurământ, cu multe lacrimi și suspine.

———

Erezia monofizită numită  “t”eofan “s”avu

eterodox =alta parere, optiune,alta opinie, alta slavire (nu e de mirare ca nu le zic direct eretici termenu asta li se potriveste mănușă

——

b. „ (…) bisericile și confesiunile non-ortodoxe s-au abătut de la adevărata credință a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească” (art. 21);

== zice: s-au abatut, intrebare de bun simt au fost vro data pe Cale ereticii ca sa se abată

—–

b. Comunitățile și confesiunile creștine eterodoxe s-au îndepărtat în elemente doctrinare fundamentale de la credința cea adevărată,

=== au fost vro data cu noi ca sa se departeze adica au crezut Drept ? , cand acesti sectanti(protestantii anglicanii cand au aparut???)s-au nascut trupeste dar si ca secta mai tarziu sau in alte rataciri 

——
Punctu e: …nu rezultă că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului” (art. 19).

===asta suna ca erezia biserici depline si nedepline adica cele eretice au si ele ceva “har” poate un “botez” ceva ca tot prin Bucuresti is popi ce ii accepta pe papistasi doar prin mirungere accepta si casatorii monofizit cu “ortodoxa”

=== mai suna a limbaj ecumenist din acordu cu monofizitii/prajitii in cartea Persoana si Natura pag 187 – rezumat : acceptarea de catre ortodocsii a sinoadelor 4,5,6,7 ca fiind in acord cu sinoadele 1,2,3  zic monofizitii ca e propia interpretare a ortodocsilor si ca PE EI( pe monofizit )NU II OBLIGA CU NIMIC (monofizitii nu vor a recunoaste decat primele 3 sinoade) asta inseamna ca acele sinoade nu is normative  si vor fi considerate neecumenice adica “parerile” Sf Sinoade is ale unor nimeni ,si “ortodocsii” semneaza d’astea , ceva de gen postu nu mai e obligatoriu ca in cazu cipului cine vrea il ia, cine nu,nu  cum zicea teofan

Deci interpretarea e a lu teofan, si ereticii la randul lor au interpretarea lor : noi ne consideram Biserici, ca fiecare e cu a lui interpretare, da semnam acordu in CMB cu dracu ,adica fix ecumenism= amestecatura ,teofan nu’s Biserici , ereticii noi suntem Biserici = Relativism ii zice acestui fel de vrajeala ecumenista
—–

c. „Acceptarea denumirii istorice a altor biserici și confesiuni eterodoxe”, așa cum menționează documentul Sinodului din Creta, nu înseamnă și acceptarea erorilor doctrinare sau eclesiologice ale acestora. Învățăturile și practicile greșite ale eterodocșilor (ex.: o singură fire în Hristos, Filioque, primatul papal, hirotonia femeilor și altele) sunt erezii și le consider ca atare.
=====AICI SE DA PE FATA , incepe sa zica, ca nu accepta ereziile si le denumeste pe cateva de ce oare a pus-o prima pe cea monofizita 1 fire in Hristos?, se simte cu musca pe camilaf”ca/ca”ciula ?(ps a se observa  kakodoxia),  a zis ca nu accepta ereziile dar nu a dat ANATHEMEI PE NICI UNA , si NU A NEGAT-O pe cea mai periculoasa si nici nu a amintit macar de ea , ce sa mai fie vorba sa o anathematizeze,   pe cea care le inglobeaza pe toate da , ECUMENISMU SATANIST MASONIC ERETIC, deci le accepta pe toate 


Notă achefali conform subnotei 181 pag.146 din cartea : Persoană și Natură, Jean-Claude Larchet –

181 [acefal –]  Această denumire provine din Egipt, unde monofiziții intransigenți încetaseră să mai recunoască autoritatea patriarhului lor, Petru Mongul, care aprobase Henotikonul, considerat de ei ca fiind insuficient.

182[aposchis –] Nume prin care erau desemnați în Palestina ceu care se despărțiseră de Biserică, din cauza aderării lor la monofizitism, după Sinodul de la Calcedon.

Legaturile cu ereticii sunt interzise

Despre monofizitism , răspunsuri la 100 de întrebări, Ioan Vlăducă p.75-76

69 Întrebare : Prin ce hotărâri au interzis Sfintii Părinţi legăturile cu eretcii ?
Răspuns : Prin mai multe Canoane ale Sfintelor Sinoade: “Pe ereticii cei nelegiuiţi, care nu se pocăiesc, afurisiţ-i și-i lepădaţi de ceilalţi credincioşi, aducând la cunoştinţa publică îndepărtarea lor din Biserica lui Dumnezeu și porunciţi credincioşilor să se ferească cu desăvărşire de ei, şi să nu se întovărăşească cu ei nici la vorbă, nici la rugăciune, căci ei sunt potrivnici şi duşmani ai Bisericii, strică turma lui Hristos și batjocoresc moştenirea credinţei“.104
  “Oricine va mânca cu ereticii, sau va bea, sau va face prieteșug  și dragoste și adunare, ce se zice cu armenii (monofiziţii, n.n.) sau alţi cu dânșii unii ca aceia anatema să fie105
Al 10-lea Canon al Sfinţilor Apostoli opreşte a ne ruga împreună cu ereticii și schismaticii, măcar în casă de s-ar afla; se afuriseşte şi să nu fie primit la Sfintele Taine.
Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli porunceşte: Episcopul, preotul sau diaconul care numai s-ar ruga cu ereticii, să se afurisească şi dacă l-ar primi să slujească ca preot, să se caterisească. La tâlcuirea Canonului 47 al Sfinţilor Apostoli, scrie Sfântul Nicodim Aghioritul că latinii (papistașii, n. n.) sunt eretici și nu au nici Botez, nici Preoţie, şi dacă vreun preot nu botează pe cei care se întorc la Ortodoxie se afuriseşte
Și canonul 33 din Laodiceea oprește a te ruga cu eretici și cu schismatici.”106
Despre părtășia cu ereticii, Sfântul Theodor Studitul spune : ”În legătură cu cele rânduite de Sfinţii Părinţi trebuie spus că nici a petrece, nici a mânca, nici a cânta împreună, nici a avea vreo părtășie cu ei nu am primit, ci «Vai!» se rostește asupra celor care au părtășie cu ei, fie și doar la mâncare sau băutură sau simplă relaţie.” 107
Iar Sfântul lerarh loan Gură de Aur spune : „Auziţi toţi care mâncaţi împreună cu ereticii, hotărâre dureroasă; sunteţi vrăjmași ai lui Hristos. Căci nici cel ce este prieten cu vrăjmașii împăratului nu poate să fie prieten al împăratului; și nu se învrednicește de viaţă, ci piere împreună cu vrăjmașii și  suferă și mai rele“. 108
Auziţi iarăși cei ce faceţi agape împreună cu ei : cum veţi scăpa de mânia ce va să vină paste voi, care vă pângărinţi împreună cu aceştia prin mâncare și băutură laolaltă? Cum îndrăzniţi să vă apropiaţi de dumnezeieștile și înfricoșatele Taine ale lui Hristos? Sau nu aţi auzit pe fericitul Pavel strigând că : « nu puteţi bea paharul Domnului și paharul demonilor; nu puteţi avea parte de masa Domnului și de masa demonilor» (1 Corinteni 10, 21)”109
_______________
_______________
104 Hotărârea canonică, Const.Ap.VI,18, în Pravila Bisericească,Valea Plopului,1999,p.172.
105 Hotărâre a Soborului Antiohiei, canonul 70, în Pravila Bisericească, numită Cea Mică, tipărită mai întâiu la 1640, în Mănăstirea Govora, publicată acum în transcripţiune cu litere latine, Tipografia Academiei Române, 1884.
106 Sfântul Ioan de la Neamţ Hozevitul, Hrana duhovnicească, Ed. Lumină din Lumină, București,2000,p.541.
107 Dreapta Credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi,Sfântul Theodor Studitul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Amfilohie de Iconium, vol.I, Ed.Sophia,București,2006,p.153.
108 Ibidem,p.170.
109 Ibidem,p.171.
110 Cuviosul Paisie Aghioritul, Nevoinţa duhovnicească, Schitul Lacu, p.235.