lipsit de har

[Svântul] SIMEON NOUL TEOLOG, Viaţa şi epoca, Scrieri IV; edit. DEISIS Sibiu 2006

Cuviosul Părintele nostru SIMEON EVLAVIOSUL, bătrânul Sfântului Simeon Noul Teolog

Testament duhovnicesc

pag. 115-116

Stăruinţa în străpungere

32. Toate acestea, frate, sunt potrivite pentru străpungere să le săvârşeşti cu inima zdrobită, răbdare şi mulţumire ca unele ce sunt pricini de lacrimi, curăţitoare de patimi şi procură Împărăţia cerurilor. “Căci Împărăţia cerurilor e a celor ce o câştigă cu foţa şi o răpesc cei care luptă cu forţă”[Mt 11, 11]. Căci dacă vei săvârşi acestea, vei ieşi în chip desăvârşit din vechile obiceiuri, ba poate chiar şi din atacul gândurilor; fiindcă întunericul cedează în chip firesc în faţa luminii şi umbra în faţa soarelui. Dar dacă va fi cineva nepăsător încă de la început faţă de ceva din acestea, muindu-şi gândul şi ajungând curios, atunci va fi lipsit de har şi, căzând într-o mulţime de rele, îşi va cunoaşte neputinţa umplându-se dr frică. Dar cine reuşeşte aceasta să nu socotească că asta din osteneala lui, ci din harul lui Dumnezeu.

pag.127

SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG

[Cateheza 6]

Drept pentru care arătându-se nepăsător, a pierdut întreaga acea bogăţie până într-atât încât nici măcar nu-si mai aduce aminte că a văzut cândva o asemenea slavă9.

9 …Această temă a harului pierdut şi a recăderii în viaţa anterioară

pag. 130

“Căci cine va bea din această apă — adică din cea sensibilă — va înseta din nou; dae cine va bea din Apa pe care o voi da Eu nu va înseta nicicând, şi se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţa veşnică” [In 4, 13 – 14. Şi tălcuind aceasta Evanghelistul spune: “Aceasta le spune despre Duhul pe Care Îl vor primi cei ce cred întru El” [In 7, 39]. Fiindcă printr-o asemenea Apă răutatea se spală de pe suflet ca o murdarie, fără Ea însă n-ai niciun folos, chiar dacă te osteneşti mult.

pag. 185

[Cateheza 16]

să fim de folos celor ce cred că au pe Duhul Sfânt în chip inconştient de la dumnezeiescul Botez…vederea duhului a trecut şi, lipsit de ea, iarăşi a căzut în întunericul multor păcate…ascultarea, credinţa, smerenia, supunerea şi schimbarea foarte lucrătoare făcute în noi din acestea după puţin timp în cunoştinţă şi vedere, pe care cel ce n-a cunoscut-o că s-a făcut în el însuşi…unul ca acesta nu poate să aibă pe Duhul Sfânt locuind în el.

pag. 199

[Epistola 4]

De aceea şi înainte de a ajunge copiii la cunoştere şi discernământ, aceia îi aduc prin asemenea rele diavolului şi-i ţintuesc de el, ca şi cum ar fi slugi ale lui, şi-i lipsesc, nenorociţii de harul înfierii pe care l-au primit, făra să ştie ce fac, ca nişte lipsiţi de minte. Căci fiecare din parinţii veacului de acum nu-şi creşte, nici educă copiii cu educarea şi povăţuirea Domnului, ci cu obiceiuri lumeşti şi năravuri păgâneşti şi de aceea … Şi în acest chip plecând de la parinţii lor nenorociţi vin la orice fel de răutate chiar şi fără ispita demonilor, şi de multe ori ajung din vina lor la fapte de ruşine vârându-l în sinea lor pe diavol, tatăl răutăţii, prin călcarea făgăduinţelor pe care le-au făcut la Sfântul Botez.

==============

  • Se spune ca: esti lipsit de har, ca nu ai har, cand cineva este in pacate si nu le constientizeaza si nu se opreste de la ele, nu ca nu ar avea harul botezului care cum bine spune Sv. Serafim de Sarov:

Fragmente din convorbirea Cuviosului Serafim cu N. A. Motovilov despre scopul vieții creștine

Acest har al botezului este atât de mare și atât de necesar omului, încât nici chiar un eretic nu este lipsit de acesta până la moarteși pierdem harul Prea Sfântului Duh, păcătuind în felurite chipuri

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/11/08/har-al-botezului-incat-nici-chiar-un-eretic-nu-este-lipsit-de-acesta-pana-la-moarte-adevarata-pocainta/