mananca si bea cu nevrednice Trupul si Sangele Domnului…osanda siesi mananca si bea

Sfântul Marcu Evghenicul Opere. Volumul 1, ed. Pateres 2009, Bucureşti,

pag. 369

Fă-te al lui Dumnezeu, urmează poruncilor Lui după cum îți poruncește.

pag. 371

Dacă intri cu curăție în biserică, spre mântuire ai venit. Dar dacă [intri] cu conștiință vicleană, spre pedeapsă și chin [ai venit].

Cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos osândă sieși mănâncă și bea.

Dacă cei ce întinează porfira împărătească sunt pedepsiți, cu cât mai mult cei care se apropie întinați și cu conștiință vicleană de Dumnezeieștile Taine?