X, XI in 1642 de la Iasi

archive.org/details/actsanddecreess00lucagoog/page/n6

Acte și Decrete ale Sinodului din Ierusalim

ținut sub Dositei al Ierusalimului, Patriarhul Ierusalimului in 1672

Londra Thomas Baker 1899

pp.91,94,95,100

SYNODICAL LETTER TO THE LOCAL SYNOD CONVENED AT JASSY. Parthenius, by the mercy of God, Archbishop of Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch.

SCRISOARE SINODALĂ CĂTRE SINODUL LOCAL CONVOCAT LA IAȘI

Partenie, prin mila Lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Romă și Patriarh Ecumenic

—–

X. And in the tenth confounding the Church which is on earth with that which is in Heaven, he doth away with the Pontifical superintendence, and thereby the entire completeness of the Church, than which what could be more unseemly ?

X. Și în cea de-a zecea confundă Biserica, care este pe pământ cu ceea ce este în Ceruri, a renunțat la cârmuirea Episcopală, și prin urmare, la întreaga deplinatate a Bisericii, decât aceasta ce ar putea fi mai nepotrivit?

—–

XI. And in the eleventh he would have the elect only to be members of the Church here, and not those simply that communicate and partake of her Mysteries with faith ; so that even Paul, while making havoc of the Church,* was a member thereof, because he was set apart from his mother’s belly ;† but Judas, though he wrought miracles like the other Apostles, was at the same time not a member thereof.

*Cf, Acts ix., 21 ; Gal. i., 13, 23. † Cf, Gal. i, 15.

XI. Și în al unsprezecelea el are doar pe aleși să fie membrii ai Bisericii de aici, și nu pe aceia simplu care se împărtășesc și iau parte la Tainele ei cu credință; astfel încât chiar și Pavel, în timp ce făcea prigoană Bisericii,* era un membru al acesteia, pentru că era ales din pântecele mamei sale;† dar Iuda, deși făcea minuni ca ceilalți Apostoli, nu era în același timp un membru al acesteia.

*Cf, Fapte ix., 21 ; Gal. i., 13, 23. † Cf, Gal. i, 15.

In the year of salvation 1642, in the month of May, the tenth Indiction.

În anul mântuirii 1642, în luna lui Mai, al zecelea Indiction

P.S. interesant e ca punctul XI. din 1642 seamana izbitor cu pasajul din Sintii Catacombelor Rusiei pe care cei cu marturisirea de la Roman nu il i-au in considerare

„Dar Tainele săvârşite de serghianiştii care sunt hirotoniţi corect şi nu sunt caterisiţi de la slujirea de preot sunt fără îndoială Taine
mântuitoare pentru cei care le primesc cu credinţă, în simplitate, fără discuţii şi îndoieli privind eficienţa lor, şi nici nu suspectează măcar ceva incorect în ordinea serghianistă a Bisericii. Dar, în acelaşi timp, ele slujesc spre judecată şi spre condamnare pentru cei care le săvârşesc şi
pentru cei care se apropie de ele înţelegând bine neadevărul care există
în serghianism şi, prin lipsa lor de opoziţie faţă de aceasta, arată o indiferenţă criminală faţă de batjocorirea Bisericii. De aceea, este esenţial
pentru un episcop ortodox sau pentru un preot să se reţină de la comuniunea de rugăciune cu serghianiştii. Acelaşi lucru este esenţial pentru laicii care au o atitudine conştientă faţă de toate detaliile vieţii biseri-
ceşti.(Ivan Andreev
SFINŢII CATACOMBELOR
RUSIEI Vieţile noilor mucenici, Mitropolitul Chiril de Kazan PRIMUL LOCŢIITOR AL PATRIARHULUI TIHON, pag.221-222)

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/25/pr-sava-si-raspunsul-la-rezolutieraspuns-care-nu-corespunde-nici-el-cu-sfintii-rezolutia-fiind-total-eretica/

Ce spunea pr. Rafail Berestov in primavara lui 2018

prieteniisfantuluiefrem.ro/2018/09/23/parintii-athoniti-rusi-si-greci-uniti-intru-sluirea-lui-hristos/

în insula Creta, în primăvara anului 2018

Binecuvântarea mea este Iisus Hristos!

Cu smerenie stau (în picioare, din respect, cu dragoste, după cum se vede și în video – n.trad.) în fața iubiților noștri frați ortodocși din România. Vă iubesc, frații mei, și vă rog să rămâneți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos și Bisericii Lui, să nu luați actele de identitate electronice ale globalizării. Să nu mergeți pe calea ecumenismului și a ereziei, ci rămâneți credincioși Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Eu nu am cunoștințe teologice, sunt un monah al inimii, propria mea teologie este rugăciunea minții. Vă iubesc pe toți și vă rog să rămâneți uniți în numele lui Iisus Hristos.

Mai demult mă îmbolnăvisem și Iisus, cu rugăciunile duhovnicului meu, mi-a dat marele dar al smereniei (în fața voii Lui – n.trad.) și al iubirii. Vă iubesc pe toți, vă îmbrățișez și vă rog să nu urmați calea antihristului și cea a New Age.

Anathema antihristului și Noii Ere (masonice) și ecumenismului!

Să rămânem credincioși Domnului nostru Iisus Hristos și să ne dăm și viața noastră spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, jertfindu-ne pentru sfintele Lui (ale Dumnezeului Treimic – n.trad.) porunci, pentru Biserica Lui. Să nu facem pe teologii (să nu filosofăm teoretic pe seama credinței, într-un mod „teologic” scolastic – n.trad.), ci să rămânem fideli lui Hristos!

Iubiți părinți și frați ai mei din Biserica Ortodoxă Română,

Vreau să mărturisesc înaintea voastră despre părintele nostru athonit Sava Lavriotuleste un adevărat mărturisitor al adevărului Domnului nostru, al Bisericii Lui. Este credincios lui Hristos! De aceea nimeni nu are dreptul să îl ponegrească pe acest mare ascet al teologiei, pe acest mărturisitor al Bisericii noastre Ortodoxe.

Iubiți părinți (ortodocși) din România, vă iubesc (în Hristos) și stând cu smerenie în fața voastră vă rog să rămâneți uniți întru Tatăl și întru Fiul și întru Duhul Sfânt, spre slava Sfintei Treimi. Nu calomniați pe nimeni, nu țineți minte răul, nu vă certați. Să îi iertăm pe toți, să îi iubim pe toți și să îi îmbrățișăm cu smerenie și cu dragoste.

Să rămânem credincioși Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să fim ascultători ai Sfintei Treimi și ai Bisericii Ortodoxe a lui Hristos!”

Gheron Rafail Berestov

și frații cei împreună cu mine

Creta, 2018

—-

 • Marimea pr. Rafail Berestov : “mi-a dat marele dar al smereniei (în fața voii Lui – n.trad.) și al iubirii.”

pe care Ioan Ungureanu l-a desconsiderat in privinta cnp-ul zicand ca nu e lepadare asa cum spune pr. Rafail ca “este un mare păcat”(orice pacat e o lepadare de Hristos)

In Grecia pr.Rafail a fost oprit sa vorbesca de cnp motivandui-se ca sinaxa e despre ecumenism dar pr. a dat materialul de mai jos lui Timotei cu ce a vrut sa spuna si NU A FOST LASAT(acolo la sinaxa sa spuna), ptr ca unii din sinaxa nu considera cnp-ul pacat desi ei nu au asa ceva

danielvla.wordpress.com/2017/08/20/parintii-athoniti-rusi-rafail-berestov-si-onufrie-stebelev-globalizarea-si-ecumenismul-doua-coarne-ale-antihristului-doua-parghii-de-putere-ale-satanei/

Maica Domnului le-a spus că aceste acte reprezintă o lepădare.”

manastirea.petru-voda.ro/2015/02/14/duhovnicii-rusiei-despre-card/

„Să nu facem pe teologii“

pr. aici a vazut inainte ca unii vor face pe teologii, oare pr. Rafail ar semna una din cele trei mai “realizari” ?

 1. Rezolutia sinaxei de la Botosani
 2. Proiectul de rezolutie
 3. Marturisirea de credinta de la Roman

S-a inventat o noua erezie

Daca unii au inventat partasul la erezie-ortodox, si nu mai vor sa isi recunoasca progenitura(de fapt avortonul) ca fiind al lor, spunand ca niciodata ei nu au spus de a treia stare(eretic-ortodox)

Acum s-a inventat erezia:

prieteniisfantuluiefrem.ro/2018/09/15/biata-ortodoxie-ajunsa-la-mana-geopoliticienilor-insa-hristos-biruieste-intotdeauna/

d) pe de altă parte, dacă motivul real – căci exprimarea nu e clară – este doar schisma, atunci rușii nu aveau bază canonică patristică să întrerupă comuniunea cu patriarhul Bartolomeu, căci aceasta se face – în mod ortodox – doar pentru motiv de EREZIE, spre a feri Biserica de schismă (consecința ereziei), așa cum învață Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol. Așa că rușii vor trebui ori să sublinieze că întrerup comuniunea cu patriarhul Bartolomeu PENTRU CĂ ESTE ERETIC sau ei înșiși pot cădea în schismă față de Biserica lui Hristos. Însă pentru ca să facă acuzația de erezie trebuie ei înșiși să iasă din ea, iar aici mai este… de muncă.

 • partasia cu schisma-ortodoxie


Asta e consecinta normala ptr. ca au facut din: cei simpli(ortodocsi)-eretici prin (Ne)Marturisirea de (ne)credinta de la Roman care este EREZIE si ptr. care ei cer semnaturi:

invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2018/09/08/concluziile-finale-ale-sinaxei-de-la-mestecanis-pdf-si-formular-de-sustinere/

Iar baga unii erezia si indirect ereticii in Biserica… Insusi Hristos slujeste Tainele Bisericii Lui

ortodoxlogos.ro/2018/09/05/concluzii-finale-ale-sinaxei-ortodoxe-de-la-mestecanis-18-august-2018/

d)…convocarea unui sinod ortodox care să condamne și să înlăture definitiv erezia în afara Bisericii;

e) scopul acestei lupte împotriva ereziei este scoaterea ei definitivă în afara Bisericii

Pidalion 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE, edit. „Credința strămoșească“, 2007

pag.85

subnota 83

ereticilor…schismaticilor, de vreme ce ei nu sunt înlăuntru în Biserica cea sobornicească ci s-au rupt dintr-însa prin eres

—-

Cartea: Catehismul Ortodox Sfântul Filaret Mitropolitul Moscovei, edit. Sophia 2007

pag. 102

Cum de este sfântă Biserica, atâta timp cât în ea se află și păcătoși?

Există păcătoși, dar ei, căindu-se cu adevărată pocăință, nu împiedică Biserica să fie sfântă. Cât îi privește pe păcătoșii care nu se căiesc, aceștia, fie prin lucrarea puterii Bisericii văzute, fie prin puterea lui Dumnezeu cea nevazuta, ca mădulare moarte se taie de la trupul Bisericii și, în acest chip, ea se pastrează sfântă și sub acest aspect. „Scoateți afară dintre voi pe cel rău“ (I Corinteni 5, 13); „Dar temelia cea tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: «Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi»; și «să se depărteze de la nedreptate oricine cheamă numele Domnului»“ (II Timotei 2, 19).

—-

Şi precum mlădiţele de vie nu pot trăi şi aduce rod, dacă sunt tăiate din vie (Ioan 15: 5-6), la fel şi credinciosul tăiat din Biserică sau comunităţile întregi de credincioşi, indiferent de cât de mulți ar fi, nu pot nici să existe în Hristos, nici să înfiinţeze o altă Biserică.

…Orice schismă şi orice eventuală erezie nu ating în esență Biserica în privinţa caracterului ei unitar.

…cei ce au fost tăiați din Trupul Bisericii, adică eterodocșii (romano-catolici, anticalcedonieni-copţi, armeni, protestanţi cu diviziunile lor neoprotestante: baptişti, adventişti, evanghelişti etc.)

….pocăinţa şi întoarcerea acestora în Trupul unic al lui Hristos, de la care au fost tăiaţi din cauza devierilor lor dogmatice.

…Integrarea şi rămânerea în Trupul Tainic al lui Hristos, adică în Biserică, nu are loc fără anumite condiţii prealabile. Ea presupune neapărat acceptarea şi mărturisirea
credinţei apostolice, aşa cum a fost explicată şi formulată de Sinoadele Ecumenice ale Bisericii.

Astfel, atunci când un credincios, indiferent de poziţia instituţională pe care o are în Trupul Bisericii, sau mai mulţi credincioşi, indiferent de numărul lor, încalcă credinţa stabilită a Bisericii, aceştia se desprind de Trupul ei. Dacă este vorba de un preot sau de un ierarh, acesta se cateriseşte, iar dacă este un mirean, acesta se afuriseşte. Acest lucru înseamnă că nu pot să participe şi să se împărtăşească de Tainele Bisericii.

Romano-catolicii au căzut din Biserică, în mod oficial, în secolul al XI-lea.

…Dacă, prin urmare, vreun episcop dobândeşte hirotonia în mod canonic, din punct de vedere bisericesc, şi se află, însă, în afara Bisericii datorită credinţei lui greşite, el încetează, de fapt, să aibă succesiune apostolică, din moment ce aceasta are sens doar în cadrul tainic al Trupului lui Hristos, care este Biserica.

În consecinţă, dacă vreun episcop sau vreo Biserică locală, indiferent de numărul de membri, cad din credinţa Bisericii, aşa cum această credinţă a fost exprimată infailibil de Sinoadele Ecumenice, ei încetează să mai aibă succesiune apostolică, pentru că se găsesc deja în afara Bisericii. Şi, din moment ce succesiunea apostolică este întreruptă în mod existenţial, nici nu poate fi vorba de dobândirea sau continuarea succesiunii apostolice pentru cei deja căzuţi în afara Bisericii.

Pe baza celor de mai sus, însuşi papa, dar şi toți episcopii romano-catolici sunt lipsiţi de succesiune apostolică, pentru că, fiind lipsiţi de credinţa apostolică, se găsesc în afara Bisericii. În consecinţă, a vorbi despre succesiune apostolică în afara Bisericii este un lucru fără temelie ştiinţifică, adică neteologic.

…Preoţia în cadrul Bisericii este preoţia lui Hristos, din moment ce Însuşi Hristos slujeşte Tainele Bisericii Lui, prin intermediul episcopilor şi a preoţilor.

unde se găseşte Biserica la eterodocşi, dacă aceştia, datorită credinţei lor greşite au căzut în afara Bisericii?

…orice comunitate creştină aflată în afara Bisericii Ortodoxe este, pur şi
simplu, eretică.

https://ayeaye20.wordpress.com/2016/07/26/dimitrie-tselenghidis-despre-cei-ce-isi-zic-crestini/

—-

P.S.

Lasati teologia in pace ca dati fraze eretice pe post de ortodoxie marturisirea voastra de la Roman tot eretica este

Usor iese cate putin Adevarul la iveala

invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2018/08/22/hotararile-sinaxei-de-la-mestecanis-si-unele-precizari/

Pidalion 1844, CÂRMA BISERICII ORTODOXE, edit.„Credința strămoșească“, 2007

pag.686

CANOANELE CELE 18 CU ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI ALE LUI TIMOTEI, PREASFÂNTULUI ARHIEPISCOP AL ALEXANDRIEI, TÂLCUITE

ÎNTREBAREA 18

De la care vârstă se judecă de Dumnezeu păcatele?

RĂSPUNS

După cunoştinţa şi înţelepciunea fiecăruia. Unii din vârsta de zece ani, iar alţii şi de la mai mare vârstă.

TÂLCUIRE

Pentru că copiii aceia ce sunt de o fire isteaţă, şi deştepţi, aceştia mai lesne, şi mai degrab deosebesc binele de rău. Pentru aceasta, şi de la vârsta de zece ani. Iar aceia ce din fire sunt tâmpi, şi au minte adormită, mai târziu ajung, a deosebi binele din rău. Şi pentru aceasta de la mai mulţi ani ai vârstei lor se judecă de Domnul păcatele lor.

====cu o floare nu se face ortodoxie cand li se spune ca cei ce nu stiu nu is afectati ei tot pe a lor o tine dovada e insusi acest canon si mai sunt si altele care arata nestiinta(nu stie) si cunoștinta(stie) dar asa e cand te impotrivesti harului Duhului Sfant din oamenii care nu mai sunt printre noi dar care au dat aceste raspunsuri inca dinainte de 2012.

Acestia cu

 • marturisirea de la Roman dar si cu
 • proiectul de rezolutie

ambele eretice nu au fost in stare sa dea acest raspuns simplu cine e eretic si cine nu desi au avut si Anathema 1983 ca ghidare dar ei tot continua sa faca pe plinii de har desi nici nu stiu ce e ala(har), daca erau plini de har nu is mai raspandeau ereziile pe post de ortodoxie si puneau capul jos si spuneau ca: AM GRESIT retragem tot ce e eretic si ramanem doar in aplicarea canonului 15 I-II. Cei simpli is ortodocsi asta spune Sfantul Ciprian asta iar nu scrie in cele doua erezii

 • marturisirea de la Roman, si
 • proiectul de rezolutie

ptr ca harul nu e cu ei ca sa le dea raspunsurile si nici smerenie nu au sa asculte de Hristos cel ce a dat aceste raspunsuri chiar si in scris in cartea Sfintii Catacombelor Rusiei. Unde scrie in cele doua erezii de: cei

 1. simpli?: NICAIERI!,unde scrie in cele doua erezii de:
 2. anathema sinodala R.O.C.O.R. nenonminala(fara nume de eretici)?: NICAIERI!

Si va vor aburi iar ca daca e nenominala nu ne afecteaza stiind totusi de ea, dar intrebam: unele canoane sunt nominale(cu nume de eretic)? Nu, nu sunt cu nume ! si daca le incalci ajungi in Rai?

Asta e adevarul fac pe teologii si nu au fost in stare sa dea raspunsul cu copii si cei simpli desi aveau raspunsurile scrise in fata, asa cum i-au intors spatele pr. Rafail Berestov asa Dumnezeu si-a intors fata de la ei si i-a lasat la mintea lor, dar oare cum ve-ti conduce voi lumea la ortodoxie? cand voi pe voi nu va puteti calauzi: orbi, calauze oarbe sunteti da voi cei cu cele doua erezii

 • marturisirea de la Roman, si cu
 • proiectul de rezolutie

Despre cele 2 erezii si despre cei simpli

Cartea: Sf. Sfinţitul Mare Mucenic
Ciprian de Cartagina
(Anii de viaţă 200-251)
CARTEA DESPRE
UNITATEA BISERICII,Mănăstirea Noul-Neamţ şi Editura Marineasa
2000,

pag.5:

Atunci cînd Domnul ne spune spre învăţătura
noastră: voi sînteţi Sarea pămîntului (Mt. 3, 13),
atunci cînd ne porunceşte ca pe lîngă bunătate să
fiți şi simpli, iar cu simplitatea să unim
înţelepciunea(Mt. 10, 16)

pag.6

Așa a amăgit el chiar de la începutul lumii, trezind cu vorbe mincinos-mîngîetoare naivitatea neatentă din sufletele simple!

pag.7

E necesar să vă păziţi, iubiţi fraţi, nu doar de
înşelăciunea care este vădită şi evidentă, ci şi de
cea care este ascunsă printr-un strat fin de viclenie
şi şiretlic.

pag. 8

din invidie a născocit o nouă cursă plină de şiretlic şi viclenie; dar de data asta încearcă să manipuleze cu însăşi noţiunile creştine pentru a-i seduce pe cei neatenţi. În acest scop el a inventat ereziile şi schismele
pentru a zdruncina credinţa, a răzvrăti adevărul şi a fărîmiţa Unitatea Bisericii.

pag. 9

vestesc…dezbinarea credinţei prin pretextul credinţeiacoperind minciuna cu adevărul

pag.12, 13

Cine nu are mamă Biserica, nu mai poate să-L aibă pe
Dumnezeu Tată.

Cine ar cugeta că această Unitate fundamentată pe dumnezeirea
neschimbătoare şi Unită cu tainele cereşti poate fi
încălcată şi fărîmiţată de divergenţele adversarilor?
Evident, cel care nu păstrează o astfel de unitate
nu respectă legea dumnezeiască, nu păstrează
credinţa în Tatăl şi în Fiul, nici nu urmează calea
sigură spre mîntuire.

Această Taină a Unităţii, această comuniune
a înţelegerii neîmpărţite se conţine în pericopa
evanghelică despre cămaşa lui Hristos.

====Răspuns ptr cei slabi la minte

 • unitate=comuniune/partasie
 • partasia cu erezia, unitatea cu erezia; una/unul cu erezia

Deci cum poti fi UNA/Unul cu erezia si sa zici ca esti ortodox??????

 1. Daca Stapanul Hristos e Una cu Biserica Sa,
 2. asa si partasia(cu erezia) exprima unitatea=unul/ a fi una cu erezia,
 3. comuniunea Sfintei Treimi e pe baza fiintei de aceea e UNUL DUMNEZEU

pag. 15, 16, 17

Astfel, doar cei ce sînt într-un gînd şi vieţuiesc în simplitatea inimii locuiesc şi se găsesc în casa Domnului, în Biserica lui Hristos.

====Deci oare marea sinaxa de la Roman care fac pe cei simpli ereticii au dreptate sau Episcopul Sfant Ciprian care spune ca sunt ortodocsi???ereticii nu sunt in Biserica

Tot din acelaşi motiv Sfîntul Duh S-a arătat
în chip de porumbel. Această fiinţă simplă şi blîndă
care nu torturează pe nimeni cu ghearele, iubeşte
locuinţele oamenilor şi cunoaşte un singur cuib.
Cînd apar puii, perechea îi scoate împreună, în
timpul zborului nu se despart unul de altul, îşi petrec
viaţa într-o bună convieţuire, întru toate se observă
unanimitatea. Şi în Biserică ar trebui să fie aceeaşi
simplitate, blîndeţe, iubire; fraţii trebuie să-i imite
pe porumbei în dragoste şi înţelegere, iar prin
blîndeţe şi pace să se asemene cu mieluşeii şi oile.
Ce este aceea ce provoacă în inima unor creştinii
bestialitatea lupului, turbarea cîinilor, otrava
ucigătoare a şarpelui şi, în genere, cumplita sete de
sînge a fiarelor? Cu adevărat trebuie să ne bucurăm
cînd astfel de creştini părăsesc Biserica, pentru a
nu contamina cu furia lor pe porumbeii şi oile lui
Hristos. Nu poate fi amestecată amără-ciunea cu
dulceaţa, întunericul cu lumina, războiul cu pacea,
sterpăciunea cu rodirea, furtuna cu liniştea.
Nimeni să nu-şi închipuie că cei buni pot să se despartă de Biserică. Vîntul nu împrăştie grîul şi furtuna nu smulge copacii care au rădăcini puternice. Numai pleava seacă este dusă de vînt şi numai arborii slabi cad sub puterea furtunii. Pe
aceştia îi dă anatemei apostolul Ioan; cînd zice:
Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci
de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi (1 Ioan 2; 19).

pag.20, 21

Domnul a poruncit mai întîi unitatea cugetului, a arătat la
învoire şi ne-a învăţat cu dreptate şi hotărîre să ne
învoim între noi. Dar cum se va învoi cu cineva cel care nu este împăcat cu însuşi trupul Bisericii şi cu toţi fraţii?

==== Cum va invoiti voi cu anathema R.O.C.O.R. cand o treceti sub tacere dar cu ereziile voastre va laudati ca ati putut sa pacaliti pe altii sa fie de acord si chiar sa semneze asemenea erezii:

 • Proiect de Rezolutie
 • Marturisirea de credinta de la Roman

Că unde sînt doi sau trei adunaţi în numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor, adică, între
cei simpli şi iubitori de pace, temători de Dumnezeu şi păzitori ai porulicilor Lui…tot aşa cum S-a aflat El cu cei doi apostoli închişi în temniţă şi, deoarece ei erau
simpli şi într-un cuget

pag.23, 24

Nu va aparţine lui Hristos cel ce prin dezbinare de
credinţă a încălcat dragostea lui Hristos, cel ce nu
are dragoste nu-L are nici pe Dumnezeu…Aşadar, nu pot
rămîne în Dumnezeu cel ce nu au voit a fi în bun
acord în Biserica lui Dumnezeu,

pag.24, 25

Dar el şi creştin se numeşte pe sine la fel de mincinos cum şi diavolul se numeşte adesea în chip mincinos
Hristos după cuvîntul Domnului Însuşi: căci mulţi
vor veni în numele Meu, zicînd că sînt Eu și vor
amăgi pe mulţi (Marcu 13, 6). Aşa cum diavolul
nu este Hristos, chiar dacă amăgeşte cu numele
Lui, aşa nu poate să se numească creştin nici cel
care nu petrece în adevărul Evangheliei şi crediţei
Lui. Desigur, mare lucru şi vrednic de mirare este a prooroci, a izgoni demoni şi a săvîrşi mari minuni pe pămînt; dar cel ce săvîrșește acestea nu va dobîndi Împărăţia Cerurilor, dacă nu va merge pe calea cea dreaptă. Vorbind despre aceasta, Domnul spune: mulţi îmi vor zice în ziuă aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele
Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi
lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea (Matei 7,
22-23). Este nevoie de adevăr pentru a ne învrednici de bunăvoinţa lui Dumnezeu
Judecătorul; trebuie să ne supunem poruncilor şi
legilor Lui, pentru ca meritele noastre să capete
răsplată.

pag.28

Se cuvine să-i părăsim şi
ne îndepărtăm de cei care s-au separat de Biserica
lui Hristos: ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a
căzut în păcat, fiind singur de sine osîndit (Tit. 3, 11).

pag.29, 30, 31

Domnul îi mustră Evanghelia Sa: Căci lăsînd porunca Lui Dumnezeu, ţineţi datina omenilor (Mc. 7, 8). Această crima este mai rea decît a celor care au comis păcate grele…

Şi să nu vă miraţi, iubiţi fraţi, că chiar unii
dintre mărturisitori ajung mai tîrziu să se
împotrivească Bisericii. Mărturisirea credinţei încă
nu-i descătuşează de vicleşugurile diavoleşti şi
aflîndu-se în lumea aceasta sînt supuşi pericolului
de a fi înşelaţi de ispitele veacului acestuia

Oricine ar fi mărturisitorul, totuşi el nu este mai
înalt în virtuţi şi mai drept înaintea lui Dumnezeu decît Solomon. Acesta, cît timp a urmat căile Domnului, a fost deţinător al harului divin, iar cînd a părăsit calea dumnezeiască atunci l-a
pierdut, după cum este scris: şi a ridicat Dumnezeu
vrăjmaş împotriva lui Solomon (3 Regi 11, 14).
De aceea în Scriptură se spune: ţine ce ai, ca nimeni
să nu ia cununa ta (Apoc. 3, 11). Dumnezeu nu
ne-ar fi avertizat despre eventualitatea pierderii
cununii dreptăţii, dacă după pierderea dreptăţii n-ar fi urmat şi pierderea cununii. Mărturisire a credinţei este numai accesul spre slava divină, dar încă nu este obţinerea cununii.

El este mărturisitor, dar după
mărturisirea credinţei urmează un pericol mare,
pentru că vrăjmaşul s-a înarmai împotriva lui şi
mai tare. El este mărturisitor, de aceea i se cuvine
să urmeze Evangheliei mai perseverent, ca prin
Evanghelie să dobîndească slavă de la Dumnezeu.

pag.32, 33:

Să nu se smintească nimeni de comportamentul mărturisitorilor. Şi nici o faptă a celor ce-L mărturisesc pe Dumnezeu să nu ne
înveţe nedreptate, mîndrie sau să ne răzvrătească
credinţa. El este mărturisitor, să fie atunci blînd şi smerit. Numindu-se mărturisitor al lui Hristos – să-L şi urmeze pe Hristos! lisus ne spune: Cine se va, înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa (Mt. 23, 12)…

Devii mărturisitor al lui Hristos doar atunci cînd prin tine nu se ponegreşte Măreţia şi demnitatea lui Hristos. Buzele care-L
mărturisesc pe Hristos nu trebuie să rostească
cuvinte urîte, să clevetească sau să înjure. Dar dacă
mărturisitorul devine pe urmă pătimaş, nedrept şi
dacă prin comportamentul lui defaimă credinţa pe
care o mărturiseşte; dacă în sfîrşit el părăseşte
Biserica pe care cîndva o mărturisise şi astfel aduce
prejudicii Unităţii Bisericii, el îşi atrage mînia lui Dumnezeu.
Domnul şi pe Iuda l-a ales în numărul celor doisprezece apostoli. Cu toate acestea, Iuda L-a trădat. Dar după cum credinţa apostolilor n-a fost
zdruncinată din pricina trădării lui Iuda, tot aşa
demnitatea şi sfinţenia mărturisitorilor fideli nu
s-a micşorat din cauza că unii dintre ei au provocat
dezbinarea Bisericii. Sf. Apostol Pavel în epistolele
sale menţionează: Ce este dacă unii n-au crezut?
Oare necredinţa lor va nimici credincioşia lui
Dumnezeu? Nicidecum! Ci Dumnezeu se vădeşte
întru adevărul Său, pe cînd tot omul întru minciună (Rom. 3, 3-4).Cei mai mulţi
mărturisitori sînt fermi în credinţa pe care o
mărturisesc şi în adevărul legii dumnezeieşti. Şi
nu se despart de pacea Bisericii cei care
conştientizează că în Biserică au primit harul
Duhului Sfînt, după bunăvoinţa lui Dumnezeu.
Eu doresc, iubiţi fraţi, şi vă sfătuiesc ca nimeni dintre voi, dacă e cu putinţă, să nu piară.
Fie ca mama noastră [Biserica] să se bucure şi să
ne unească pe toţi într-un singur Trup, constituit
dintr-un popor care va trăi într-o bună înţelegere
şi armonie. Dacă sfatul mîntuitor nu poate să i
întoarcă pe conducătorii răzvrătiţi, cel puţin voi,
neştiutorilor, care aţi fost prinşi de ei în cursă, dar
care aveţi o inimă simplă, vă sfătuiesc să rupeţi plasa vicleanului! Apostolul ne povăţuieşte:
Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru
Iisus Hristos, sa vă feriţi de orice frate care umblă
fără de rînduială şi nu după predania pe care aţi
primit-o de la noi (2 Tes. 3, 6). Iar în altă parte:
Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte,
căci pentru aceasta vine mînia lui Dumnezeu peste
fiii neascultători. Deci să nu vă faceţi părtaşi cu
ei (Efes. 5, 6-7). Se cuvine a ne despărţi de cei îndărătnicii,
chiar să fugim de ei. Dumnezeu e Unul şi Unul e
Hristos, Una este Biserica Lui şi credinţa Una este,

pag.35

Fiii lui Dumnezeu se cuvine să fie smeriţi cu inima, simpli, într-un cuget aşa precum au fost apostolii…
Toţi aceştia, într-un cuget stăruiau în rugăciune
(FA. 1, 14), iată de ce şi rugăciunile lor erau
puternice şi Dumnezeu le îndeplinea cererile lor.

„Marii“ nepomenitori sau cum sa spui doar ce iti convine

Ptr ca au aparut mai multe discutii ca vai ce nepomenitori de nota 20 avem si ca facut ei ce altii nu au facut adica sa rosteasca anathemele din Duminica Ortodoxiei, vom pune anathema toata a R.O.C.O.R. si tentativele lor de a mima lupta antiecumenista:

1 Anathema R.O.C.O.R.-1983

“Acelora ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica lui Hristos este împărțită în așa-numite “ramuri” ce se diferă în învățătură și în felul de viață, sau că Biserica nu există vizibil , ci va fi alcătuită în viitor când toate “ramurile”, sau sectele sau denominațiunile, și chiar și religii vor fi unite într-un singur trup; și care nu deosebesc preoția și tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt lucătoare pentru mântuituire; prin urmare, acelora ce conștient sunt în comuniune cu acești mai înainte-pomeniți eretici sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi,

A N A T H E M A.”

—-

2. Nepomenitori (1) au zis pe audio:

Celor ce se ridica impotriva Bisericii lui Hristos invatand ca ea s-a impartit in ramuri, si care spun ca Biserica nu fiinteaza in chip vazut ci din ramuri si schisme din felurite slaviri si credinte mincinoase se va alcatui in viitor intr-un singur trup Anathema(poporul zice de 3 ori Ananthema)

Si celor care nu deosebesc adevarata preotie si Tainele Bisericii de cele ale ereticilor si invata precum ca botezul si euharistia ereticilor sunt indestulatoare ptr mantuire Anathema (poporul zice de 3 ori Ananthema)

—-

3. Nepomenitori (2

)

21. Celor care predică şi învaţă panerezia ecumenistă intercreștină şi interreligioasă: Anatema!

26. Celor ce învaţă că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărţite de Ea numindu-le „biserici nedepline” şi celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor şi sfinţenie înafara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti: Anatema!

La minutul 7:10

La minutul 32:49

====

Se vede tiparul nimic complet sau nici macar aducere aminte de o ANATHEMA ORTODOXA ca cea R.O.C.O.R.

atat de mult derajeaza aceasta anathema din 1983? Falsii tot falsi vor ramane fie cu Rezolutie fie cu Marturisire pana nu accepta Adevarul

acelora ce conștient sunt în comuniune cu acești mai înainte-pomeniți eretici sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi,

A N A T H E M A.

Explicatie la Monothelismul sinaxei (ne)ortodoxe de la Roman

=====Explicatie: Dacă cineva se impartaseste spre osanda(ne referim doar la cazul strict de erezie si nu si la celelate cazuri de osandire prin impartasire), cei adunati in sinaxa de la Bacau au zis ca si ortodocsii se osandesc, deci ca sa se osandeasca cineva TREBUIE SA AIBE O EREZIE ptr care harul il “penealizeaza” (osandeste) prin ardere, dar ortodoxul e ortodox tocmai ptr ca are credință- dreaptă(ORTODOXĂ), credinta e un dar al lui Dumnezeu asa ca dupa ei si gimnastica lor rationala(a se citi gandire rational scolastica) Dumnezeu e eretic(HULA) si a dat darul ereziei(al necredintei) ereticului(care de fapt e ortodox in realitate, dar ei il considera eretic ptr ca mintea lor nu poate cuprinde Tainele Lui Dumnezeu si din dorinta unui raspuns rapid creeaza o raționalismă: ortodoxul-eretic(ptr ei persoana respectiva este simplu eretic) uitand ca Sfintii se rugau ani si ani ptr a le da Dumnezeu intelegerea unor fraze din Dumnezeiasca Scriptura au patit ca Orighen, saracii au dintii intelegerii de lapte si au muscat din hrana tare pe care nu pot mesteca), deci daca Dumnezeu e eretic si dă(dăruieste) erezie asta inseamna ca e rău ptr ca nimeni nu va avea curajul sa zica, ca erezia e buna. Si daca Dumnezeu e rau iseamna ca a creat o fire omeneasca rea.

====Si acum explicatia la Monothelismul de la Roman si firea rea.

SFÂNTUL
IOANN DAMASKIN
DESCOPERIRE CU AMĂRUNTUL
A PRAVOSLAVNICII
CREDINŢE,Bucuresti Predania 2011, pag. 144

(Nota marginala:

Răspunsul
Monotheliţilor.)

Iară de va zice cineva cum că nu spre surparea lucrării omeneşti zicem la Hristos o lucrare, ci fiindcă lucrarea cea omenească, deosebindu-să de cătră lucrarea cea Dumnezeiască, patimă să
zice, pentru aceasta zicem la Hristos o lucrare – vom zice că, după acest cuvânt, şi cei ce zic o fire, nu spre surparea céiĭ omeneşti zic aceasta, ci fiindcă firea omenească, deosebindu-să de
cătră firea cea Dumnezeiască, pătimitoare să zice. Iară noi să nu fie ca, pentru deosebirea de cătră lucrarea cea Dumnezeiască,
patimă să numim pre mişcarea cea omenească!

(Nota marginala:

A nici unui lucru starea din
asemănare să cunoaşte.)

Că nici a unui lucru, ca să zic de obşte, starea din potrivire şi asemănare să cunoaşte sau să hotăraşte. Că aşa lucrurile ceale ce sânt să vor afla a fi pricini iale loruşi unele altora. Că deacă pentru că mişcarea
cea Dumnezeiască iaste lucrare, cea omenească iaste patimă, fără de îndoială şi pentru că firea cea Dumnezeiască iaste bună, cea omenească va fi rea. Şi după întoarcerea cea împrotivă, pentru
că mişcarea cea omenească să zice patimă, mişcarea cea Dumnezeiască să zice lucrare, şi pentru că firea cea omenească iaste
rea, cea Dumnezeiască va fi bună. Încă şi toate zidirile aşa vor fi reale, şi va minţi cel ce au zis: „Şi au văzut Dumnezeu toate câte
au făcut, şi iată era bune foarte

=====Dovada ca ei gresesc e raspunsul lui Gheron Sava cu copilul

„Când un prunc este botezat de către ecumeniști, acesta nu se întinează de erezie, datorită purității și vârstei lui fragede“

—Care corespunde cu:

SFÂNTUL
IOANN DAMASKIN
DESCOPERIRE CU AMĂRUNTUL
A PRAVOSLAVNICII
CREDINŢE,Bucuresti Predania 2011, pag.136:

Că aşa şi Isaia Prorocul zice:
„Că mai nainte de a cunoaşte pruncul să aleagă ceale reale, va aleage binele. Pentru că mai nainte până va şti pruncul binele sau
răul, lepăda-va răul, ca să aleagă binele

====Dar marturisirea lor nu corespunde cu cele de sus(cu copilul) si cele scrise ma jos si e eretica(marturisirea lor) si e neclara:

“… Dar tainele savarsite de serghianistii care sunt hirotoniti corect si nu sunt caterisiti de la slujirea de preot sunt fara indoiala Taine mantuitoare pentru cei care la primesc cu credinta, in simplitate, fara discutii si indoieli privind eficienta lor, si nici nu suspecteaza macar ceva incorect in ordinea serghianista a Bisericii. Dar, in acelasi timp, ele slujesc spre judecata si spre condamnare pentru cei care le savarsesc si pentru cei care se apropie de ele intelegand bine neadevarul care exista in serghianism si, prin lipsa lor de opozitie fata de aceasta, arata o indiferenta criminala fata de batjocorirea Bisericii. De aceea, este esential pentru un episcop ortodox sau pentru un preot sa se retina de la comuniunea de rugaciune cu serghianistii. Acelasi lucru este esential pentru laicii care au o atitudine constienta fata de toate detaliile vietii bisericesti.”(Sfantul Ierarh Chiril de Kazan, primul loctiitor al Patriarhului Tihon- Sfintii Catacombelor Rusiei, pag 221)

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/25/pr-sava-si-raspunsul-la-rezolutieraspuns-care-nu-corespunde-nici-el-cu-sfintii-rezolutia-fiind-total-eretica/

„Acelora ce atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica lui Hristos este împărțită/divizată în așa-numite “ramuri” ce se diferă în doctrină/învățătură și în felul de viață/trăire, sau că Biserica nu există vizibil , ci va fi alcătuită în viitor când toate “ramurile”, sau sectele sau denominațiunile, și chiar și religii vor fi unite într-un singur trup; și [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] care nu deosebesc preoția și tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul și euharistia ereticilor sunt lucătoare pentru mântuituire; prin urmare, acelora ce [în mod] conștient sunt în comuniune cu acești mai înainte-pomeniți eretici [ecumeniștii, sectele, denominațiunile și religiile] sau celor ce susțin, răspândesc, sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frățești sau al presupusei uniri a Creştinilor despărţiţi,

A N A T H E M A.”
Textul acestei Anatheme va fi atașată/lipită în Sinodiconul din Duminica Ortodoxiei să fie citită cu restul textului Sinodiconului.

Apocatastaza si Monothelismul

Reanalizand Rezolutia si Marturisirea de credinta de la Roman aratam ca:

1. Rezolutia prezinta in ea in ascuns erezia deja condamnata a apocatastazei cand ei spun ca ereticul e ortodox (adica ecumenistul ar fi ortodox)

2. Marturisirea de credinta de la Roman prezinta in ascuns erezia Monothelismului erezie si ea condamnata deja, cand ei afirma ca: nu mai exista ortodocsi, facand astfel din ortodocsi eretici(adica ortodoxul e ecumenist)

Atragem atentia celor ce au initiat si semnat acestea ca aceste doua erezii li se trag din starea neduhovniceasca in care se afla mimand ortodoxia, pactizand cu statul antihristic prin acceptarea de documente care sunt O LEPADARE, prin dispretuirea fratilor mai mici , calugari pe care ii evita in SFATUIRE si mireni neprimiti pe criteriul fals ca nu ar fi Teologi, (sa ne iertati de parca dvs sunteti cei care impart „diplome“ in Teologie si nu Insusi Bunul Dumnezeu cel in Treime slavit), va chemam la pocainta si spovedanie la parintele Rafail Berestov(desi stim ca unii nici nu se vor duce , Dumnezeu dragutu-l singur stiind daca chiar toti nu va veti duce dispretuindu-l iar pe unul din cei mici dar ortodox). Va mai aducem aminte ca dispretuind chiar numai si pe unul singur l-ati dispretuit pe Hristos Insusi care viaza in El, de aceea nici Dumnezeu nu ajuta eforturilor dvs anti-ecumeniste.

Noi, Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei dam anathema Rezolutia cu Apocatastaza ei ca sa nu cadem noi sub anathema apocatastazei, si dam anathema si falsa Marturisire de credinta de la Roman cu al ei mononthelism ca sa nu cadem sub anathema data monothelismului.

Dumnezeu sa ne fereasca si sa nu ne ingaduie sa dam anathema(nominal) si pe semnatarii celor doua erezii.

Pocaiti-va ca s-a apropiat Imparatia cerurilor !si Judecata bate la usi, si o judecata pe care voi nu o stiti deja a inceput de la Casa lui Dumnezeu!

Dumnezeu sa ii ierte pe cei ce semneaza astfel de erezii!orbi fiind si calauzind pe cei ce vad harul(dar in unele cazuri multimea de orbi trage in groapa si pe unul acela care vede harul ptr ca respectivul nu stie ca vede, deci este inexplicabil cum omul ce vede si stie ca vede ptr ca i s-a spus ca vede se lasa condus de orbi fie ei(acesti orbi)chiar si cu citate ale Sfintilor(citate pe care le au doar pe buze si nu si in inima prin TRAIRE)

P.S. Noi nu avem comuniune cu Radu Iacoboaie si Stefan Stancu