Masonul Belulescu vrea sa induca in eroare ca e mare credincios dar noi stim ca masonii sunt satanisti si ecumenisti (adica combina religiile si necredintele)

Ecumenismul e masonic

Aici mai jos e citatu din cartea masonica : “The true Mason is not creed-bound. He realizes with the divine illumination of his lodge that as a Mason his religion must be universal: Christ, Buddha or Mohammed, the name means little, for he recognizes only the light and not the bearer. He worships at every shrine, bows before every altar, whether in temple, mosque or cathedral, realizing with his truer understanding the oneness of all spiritual truth.” (The Lost Keys of Freemasonry, Manly P. Hall, 33rd, page 65, Macoy Publishing and Masonic Supply Co. Richmond, Va., 1976.)

“Masonul adevărat nu este legat de crez . El îşi dă seama că iluminarea divină din loja lui că, ca și Mason religia lui trebuie să fie universală: Hristos, Buddha sau Mohammed, numele înseamnă puţin, căci el recunoaşte numai lumina şi nu purtătorul. El se închină la/venerează fiecare chivot/altar, îngenunchează înainte fiecărui altar, în templu, moschee sau catedrala, dându-şi seama cu a lui mai adevărată înţelegere adevărul spiritual unul a toate[toate una sunt] .

” (Cheile pierdute ale Masoneriei, Manly P. Hall, 33, pagina 65, Editura Macoy şi Aprovizionări masonice Co Richmond, Va., 1976.)

—–

Albert Pike 33°

LUCIFER, the Light-bearer! Strange
and mysterious name to give to the
Spirit of Darknesss! Lucifer, the Son
of the Morning! Is it he who
bears the Light, and with its
splendors intolerable blinds feeble,
sensual or selfish Souls ? Doubt it
not!

LUCIFER, Purtătorul-de-lumină!Ciudat şi misterios nume să fie dat Spiritului Întunericului! Lucifer, Fiu al Dimineţii! Lucifer! Este cel care poartă Lumina, şi care cu frumusețea intolerabilă orbeşte, Sufletele slabe, senzuale sau egoiste! Nu te îndoi!

https://ayeaye20.wordpress.com/2019/07/08/mai-are-cineva-indoiala-ca-belulescu-avocatul-sacarinilortoti-rapitori-e-mason/

https://ayeaye20.wordpress.com/2019/06/25/avocatul-americanilor-hoti-de-copii-e-mason/