Pentru cei care isi pun probleme ca: nu au preot ce a intrerupt comuniunea ereticului episcop(ecumenist) si nu au unde sa mearga si sa se spovedeasca si impartaseasca

FAPTELE
SFINŢILOR APOSTOLI
adunate pe scurt de preafericitul
TEOFILACT,
Arhiepiscopul Bulgariei
Transliterate din chirilică, îndreptate şi
împodobite cu felurite însemnări din Sfinţii Părinţ
Florin Stuparu,

Bucureşti: Editura Sophia; Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2007

Pag. 99

„Oare Mie Mi-aţi adus junghieri şi jertfe, casă a lui Israil, timp de patruzeci de ani în pustie?”…Căci Moisi, pentru care credeţi că mare cugetaţi, în acea vreme de patruzeci de ani nici jertfe n-a adus, nici biserică n-a ridicat.

—-

P.S. în :

NOUL TESTAMENT CU PSALMI ,1991 EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, BUCUREȘTI

Pag.149 e mai clară:

Adus-ați voi Mie, casă a lui Israel, timp de patruzeci de ani, în pustie, junghieri și jertfe?