Orbul,…cel ce zice ca simte…inainte de vederea celor mai presus… se aseamana celui lipsit de organele vazului

Cartea: [Sfântul] SIMEON NOUL TEOLOG, Cateheze Scrieri II, edit. DEISIS Sibiu-2003

Pag.172-173

Învierea sufletului e unirea cu viața

Deci Învierea lui Hristos este învierea noastră a celor ce zăcem jos, la pământ. Fiindcă necăzând Acela vreodată în păcat, precum este scris [In 8, 46; Evr 4, 15], și nefiind înstrăinat nici măcar întrucâtva de slava Lui, cum va învia sau va fi preamărit cândva El, Cel ce pururea este mai mult decât preamărit [supraslăvit] și, ca atare, rămâne mai presus de orice putere și stăpânire [Ef 1, 21]? Învierea și slava lui Hristos este însă, precum s-a spus, slava noastră, care are loc, se face arătată și văzută nouă prin Învierea Lui întru noi; caci însușindu-Și o dată [prin Întrupare] cele ale noastre, cele pe care le face întru noi Și le atribuie Lui Însuși. Învierea sufletului este deci unire cu viața; căci așă cum trupul mort, dacă nu primește întru sine sufletul viu și nu se amestecă în chip neamestecat cu acesta, nu se spune că este și nu poate să fie viu, tot așa și sufletul, singur și prin sine însuși, nu poate fi viu dacă nu se unește în chip negrăit și necontopit cu Dumnezeu, Care e cu adevărat viața veșnică [1 In 5, 20]. Pentru că înainte de unirea [cu El] în cunoștință, vedere și simțire [en gnosei kai orasei kai peira], acesta este mort, chiar dacă este spiritual [inteligibil] și nemuritor prin fire. Căci nu este cunoștință fără vedere, nici vedere fără simțire. Iar cele spuse sunt așa: vederea, iar în vedere cunoștința și simțirea sunt așa în cele duhovnicești, fiindcă în cele trupești simțirea se face și fără vedere. Ce vreau să spun deci? Orbul când își lovește piciorul de piatră simte; mortul, nu. Dar în cele duhovnicești, dacă mintea n-ajunge la vederea celor mai presus de minte, nu simte lucrarea duhovnicească. Deci cel ce zice că simte cele duhovnicești înainte de vederea celor mai presus de minte, de cuvânt și de gând, se aseamănă celui lipsit de organele văzului, care simte lucrurile bune sau rele pe care le pățește, dar nu știe cele pe care le are în mâinile sau la picioarele lui și care-i aduc viață sau moarte, căci nu simte nicidecum lucrurile rele sau bune care vin asupra lui, fiind lipsit de puterea și simțul văzător; de aceea, de multe ori ridică bastonul ca pentru a se apăra de un vrajmaș și, în loc de acela, îl lovește pe prietenul lui, în timp ce dușmanul stă înaintea ochilor lui și-și râde de el.

Theodor de Mopsuestia (1)

thoughtsintrusive.wordpress.com/2013/03/21/economia-in-church-history/

The great Ecumenical teacher, St. Cyril of Alexandria, who was the first to realize that Theodore of Mopsuestia was the actual originator of the Nestorian heresy, in order to facilitate the return of the Eastern bishops to the Church, permitted them to commemorate Theodore of Mopsuestia in the diptychs provided that they themselves confessed the Orthodox Faith. At this time, Theodore had already reposed (cf. Epistle 72, To Proclus of Constantinople, PG 77, 344345).

Marele dascăl Ecumenic, Sfântul Chiril al Alexandriei, care a fost primul care a realizat că Teodor de Mopsuestia a fost inițiatorul actual al ereziei Nestoriene, pentru a facilita [a fi mai ușoară] întoarcerea Episcopilor din răsărit la Biserică, le-a permis să pomenească pe Theodor de Mopsuestia în diptice cu condiția că ei înșiși mărturisesc Credința Ortodoxă. La acest moment, Theodor fusese deja repausat/mort (cf. Epistola 72, către Proclus al Constantinopolului, PG 77, 344345).

etichetă de MORT

Decizia a fost criticată de Claudiu Palaz, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța: Cea mai neinspirată idee! Cum „să-i dai speranță” bolnavului cu o astfel de soluție? Omul ăla vine la spital să se facă bine, iar tu îi „pui etichetă de MORT”! Soluția asta nu este una cu care să te lauzi.

—-eticheta cu cod de bare-666

—-banda magnetica de la card-666

Nicolae Zurnazoglu Cuviosul Paisie Aghioritul, Marturii ale inchinatorilor,Ed. Evanghelismos Bucuresti 2006 pag 132

Intr-o vreme voiam sa-mi iau o cartela de credit pentru supermarket si una ptr. banca. Am imprumutat una de la un prieten si am mers in Sf Munte sa i-o arat Parintelui Paisie :

 ” Gheronda te rog sa-mi spui daca este bine sa iau o astfel de cartela, i-am spus. 

Nu binecuvantatule, aceasta nu este pecetea lui antihrist. Dar priveste la aceasta dunga neagra ce se afla sub nume. Iti place SA PORTI DOLIU FARA SA AI INMORMANTARE?

 Nu, i-am raspuns.

Ei ,atunci sa nu o iei

”https://ayeaye20.wordpress.com/2014/04/17/cuviosul-paisie-aghioritul-cuvinte-duhovnicesti-ii-trezire-duhovniceasca/