multimea poporului, Lot in Sodoma

Epistola Sf. Vasile cel Mare 257

Către călugării maltratați de arieni. Scrisă în anul 376 cap. 2

II

De aceea, vă cerem să nu vă pierdeți curajul la vreme de restrişte, ci să vă reînnoiți în dragostea de Dumnezeu şi râvna voastră să crească cu fiecare zi, bineştiind că prin voi trebuie salvat restul credinței, pe care Domnul o va afla la venirea Sa pe pământ812. Nu trebuie să vă tulburați dacă unii episcopi au fost alungați din Bisericile lor. Dacă s-au ivit şi trădători printre clerici, nu trebuie să se clatine încrederea noastră în Dumnezeu. Nu numele sunt cele care ne mântuiesc pe noi, ci cugetele şi adevărata voastră dragoste față de Creatorul nostru. Gândiți-vă că în capcanele care I-au fost întinse Mântuitorului nostru, arhiereii, cărturarii şi bătrânii erau cei care unelteau aceste curse, că nu întâlneai decât câțiva oameni din popor care să primească cuvântul cu suflet sincer, că nu numărul mare al mulțimii s-a mântuit, ci doar cei aleşi de Dumnezeu. Să nu vă speriați de mulțimea poporului care, ca şi apele mării, se lasă dusă de vânturi în toate direcțiile. De-ar rămâne numai unul să se mântuiască, aşa ca Lot în Sodoma813, acela ar trebui să rămână până la Dreapta Judecată cu o nădejde neclintită în Hristos, pentru că Domnul niciodată nu-i va părăsi pe Sfinții Săi. Rugați-vă sincer pentru nenorocitul meu suflet.

—-

811. În amăraciunea sa față de lupta din culise dusă împotriva ortodocşilor şi mai ales a monahilor, Sfântul Vasile face o asemănare cu lupta dusă de persecutorii păgâni împotriva martirilor de pe vremuri, numai că cea de acum e mult mai amară la gust, pentru că persecutorii de acum se dau drept “creştini”.

812. Cf. Lc. 18, 8.

813. Fac. 19, 1-38.