nedreptatea…in lucrurile pamantesti; adevarul care e in Dumnezeu este nedreptatit de cei ce-l nesocotesc pe el…deja de paisprezece ani

https://a1.ro/news/social/un-primar-din-romania-a-facut-amor-cu-o-eleva-cum-a-santajato-id925888.html?

FILOCALICA GRIGORIE PALAMA Tomuri Dogmatice Viaţa * Slujba Scrieri I

edit. DEISIS Sibiu 2009

pp.324-325

…basileu kyr Ioan Cantacuzino precizând: “Mare rău este nedreptatea chiar şi în lucrurile pământeşti şi care se târăsc pe pământ, astfel încât ea poate să facă inutil şi să rupă un neam întreg, cum, potrivit Scripturii [Pr 14, 34], şi contrariul acesteia, dreptatea, înalţă un neam. Iar dacă nedreptatea e un rău atât de mare în lucrurile pământeşti, cu cât mai mult atunci când este grăită de cei ce gândesc rău însăşi înălţimea dumnezeiască şi însuşi adevărul care e în Dumnezeu este nedreptăţit de cei ce-l nesocotesc pe el, iar cei care-l îndrăgesc şi vestesc şi-l apără după puteri sunt defăimaţi, calomniaţi şi luaţi în râs de cei ce încearcă să ducă în rătăcire gloatele printr-o socotinţă distorsionată?…Mulţumesc însă Unului Dumnezeu a toate, Stăpânului şi Domnului nostru Iisus Hristos, că a făcut cu noi mare milă, binevoind să arate şi să întărească azi adevărul bunei-cinstiri/dreptei-credinţe şi neîngăduind să fie schimbat şi clătinat ceva din el de către cei ce încearcă cu multe încercări, vicleşuguri şi uneltiri să-l distorsioneze şi să-l zdruncine deja de paisprezece ani.” Acestea le-a spus deci preadumnezeiescul împărat.

—-

Evanghelie De la Luca

CAP 12, 2-3

nemică nu iaste acoperit care să nu să descopere, si ascunsu carea să nu să ştie. Dirept aceea, cîte aţi zis întru întunearec, în lumină să va auzi, şi care aţi şoptit la ureache în cămări, să va propovedui preste case.