nisip…varsat…pe capul evreului

Limonariul sau Livada Duhovnicească, edit. REÎNTREGIREA, Ioan Moshu, Alba Iulia 2014

pag.200-202

CAPITOLUL 176

FRUMOASA ÎNTÂMPLARE A LUI AVVA ANDREI DESPRE CEI ZECE PEREGRINI, ÎNTRE CARE ȘI UN TÂNĂR EVREU

Avva Paladie ne povestea:

„Am auzit povestind pe un părinte cu numele Andrei, botezat cu nisip, cu care ne-am întâlnit și noi, zicând:

– În tinerețea mea eram tare dezordonat. Fiind război și neorânduială, eu împreună cu alți nouă am fugit în Palestina. Unul dintre noi era meșteșugar, iar altul evreu. Când am ajuns în pustie, evreul s-a îmbolnăvit de moarte. Eram în mare încurcătură și nu știam ce să facem cu el. Totuși nu l-am părăsit, ci fiecare dintre noi îl ducea în spate cât putea. Vroiam să-l ducem într-un oraș sau în vreun port, ca să nu moară în pustie. Dar, pentru că tânărul slăbise cu totul leșina datorită nemâncării, a marii fierbințeli, a oboseluii nemăsurate și a setei din pricina arșiței, încât era pe moarte și nu mai putea să se țină pe picioare, ne-am sfătuit cu multe lacrimi ca să-l lăsăm în pustiu, de teamă să nu murim și noi din pricina setei. Când l-am pus pe nisip plângând, și ne-a văzut că avem de gând să plecăm, a început să ne conjure, zicând:

– Pe Dumnezeul care are să judece viii și morții nu mă lăsați să mor evreu, ci creștin. Faceți-vă milă cu mine și botezați-mă, ca să plec și eu creștin din viața aceasta și să mă duc la Domnul.

– Bine, frate; dar nu-i nimeni printre noi care te poate boteza. Toți suntem mireni. Botezul nu poate să-l facă decât episcopii sau preoții. Dar nici apă aici nu avem.

El însă stăruia rugându-ne cu lacrimi, cu aceleași jurăminte și zicând:

– Nu mă lipsiți de acest dar, creștinilor!

Pe când noi eram într-o încurcătură așa de mare, meșteșugarul mișcat de Dumnezeu ne spune:

– Ridicați-l și dezbrăcți-l!

Cu mult chin l-am sculat on picioare și l-am dezbrăcat.

Meșteșugarul a luat nisip cu mâinile lui, l-a vărsat de trei ori pe capul evreului, zicând: «Se botează Teodor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh». Noi am răspuns: «Amin», după fiecare nume al Sfintei și Deoființei Treimi. Și iau ca martor pe Domnul, fraților, că Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, l-a vindecat și l-a întărit atât de mult, încât nu se mai vedea în el nici urmă de boală, ci a mers împreună cu noi, restul drumului prin pustie sănătos și zdravăn, cu toată veselia. Când am ajuns la Ascalon am povestit tot ce s-a întâmplat pe cale cu fratele fericitului și celui întru sfinți Andrei, episcopul orașului. Cuviosului Dionisie la auzul spuselor noastre, s-a minunat de această străină minune și a chemat tot clerul ca să-i spună întâmplarea și să hotărască dacă trebuie socotit botez sau nu botezul cu nisip. Unii spuneau că trebuie să fie socotit botez datorită minunii străine; alții spuneau: «Nu!». Grigore Teologul enumeră toate botezurile: botezul mozaic, dar cu apă; înainte de acesta botezul prin nori și prin mare; apoi botezul lui Ioan, deosebit de cel iudaic; botezul lui Iisus, dar cu Duhul, acest botez este botezul desăvârșit; știu și al patrulea botez, cel prin mucenicie și sânge; cunosc și pe al cincilea încă, prin lacrimi. Cu care dintre aceste botezuri a fost el botezat ca să-i dăm aprobarea, mai cu seamă că Domnul a spus lui Nicodim: «Dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în Împărăția Cerurilor» (In, 3,5). Alții iarăși le obiectau acestora, spunând:

– Cum asta? Pentru că nu este scris despre apostoli că au fost botezați nu intră întru împărăția lui Dumnezeu?

– Nu-i adevărat, răspundeau ceilalți; apostolii au fost într-adevăr botezați după cum amintește Clement Alexandrinul în volumul al cincilea al Hipotiposelor sale. Clement, tâlcuind cuvintele apostolice: «Mulțumesc lui Dumnezeu că pe nimeni dintre voi n-am botezat» (I Cor. 1,14), zice: «Se spune că Hristos a botezat numai pe Petru, iar Petru pe Andrei; Andrei pe Iacov și Ioan și aceia pe ceilalți».

Acestea și multe altele discutând i s-a părut fericitului Dionisie episcopul să trimită pe fratele la sfântul râu Iordan și să fie botezat acolo. Iar pe meșteșugar l-a hirotonit diacon“.