noroiul faptelor, porci

TÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII
DE LA IOAN SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI
Bucureşti, 2009
EDITURA SOPHIA • EDITURA CARTEA ORTODOXĂ

pag. 10(si pag. 215 in Talcuire la Evanghelia de la Luca):

Iată ce putem citi în Tâlcuirea de la Luca 15,11-16 (pilda fiului risipitor): „Toţi cei care se tăvălesc în noroiul faptelor celor de necinste şi al
patimilor celor materialnice, «porci» sunt, deoarece ochii porcului nidodată nu pot vedea cele de sus, fiindcă au ciudată alcătuire. Pentru aceasta şi porcarii, când prind vreun porc şi nu pot să-l facă să tacă, îl întorc cu capul în sus şi îl fac pe el de strigă mai puţin, căci viind oarecum spre vederea celor ce nidodată nu le-a văzut şi, privind cele de sus, se spăimântează şi tace. întru acest fel sunt ochii celor care cresc întru cele rele, nidodată nu văd cele de Sus