nu numai din cei din sfanta Lavra, dar si din tot Sfantul Munte, s-au departat de comuniunea bisericeasca a lavriotilor din pricina comuniunii acestora cu el; pe cei ce stau in comuniune cu ei in cunostinta de cauza ii socotim excomunicati

FILOCALICA GRIGORIE PALAMA Tomuri Dogmatice Viaţa * Slujba Scrieri I

edit. DEISIS Sibiu 2009

pp. 409,411-412

Tomosul siondal constantinopolitan din 1368 împotriva lui Prohor Kydones şi de canonizare a lui Grigorie Palama

Tomosul sinodal împotriva monahului Prohor Kydones care gândea cele ale lui Varlaam şi Akindynos

4. Bănuit deci de monahii din cinstita Lavră din pricina acestor inovaţii pe care le grăia, din pricina gândirii sale false, străine şi impioase şi a ataşamentului pe care-l arată faţă de cei urmăriţi de Biserică, nu putea să aibă linişte. Auzindu-l de multe ori luând apărarea lui Varlaam şi Akindynos şi contrazicând dogmele drepte ale Bisericii, şi tulburându-se mult pentru aceasta, ei l-au adus în mijlocul lor cerând să primească de la el o mărturisire, ca să aibă îndraznire atunci când slăvesc fără osândă într-un glas pe Dumnezeul Unul, Triipostatic şi Atotputernic. El însă, temându-se de depunerea din treapta ce urmează pentru eretici, a mărturisit în mijlocul lor cu limba în chip făţarnic buna-cinstire/dreapta-credinţă şi a afirmat că îmbrăţişează cele ale Bisericii, dar inima lui era departe de calea cea dreaptă. Dar pe cele pe care le-a spus în chip făţarnic când erau adunaţi şi i-au cerut socoteală pentru cuvintele cele pe care s-a arătat de multe ori spunându-le acestora şi prin care surpa după putere cele ale noastre şi îmbrăţişa mai degrabă opiniile lui Varlaam şi Akindynos, pe acestea s-a arătat contrazicându-le din nou, făcând aceasta numai pentru a nu vesti şi sinodului cu capul gol opinia lui dovedită, dar nu ezita să contrazică cele ale noastre în fiecare zi şi faţă de toţi.

5. A produs deci tuturor multă tulburare şi a scindat acea sfântă adunare a monahilor, astfel că mulţi din cei ce practicau evlavia şi virtutea, nu numai din cei din sfânta Lavră, dar şi din tot Sfântul Munte, s-au depărtat de comuniunea bisericească a lavrioţilor din pricina comuniunii acestora cu el, cum ne-au adus la cunoştinţă prin rapoarte scrise smereniei noastre [patriarhale]2 punând înainte cele aflate în sfântul Tomos Sinodal [din 1351] că “pe cei ce stau în comuniune cu ei în cunoştinţă de cauză îi socotim excomunicaţi

—-

2 Patriarhul Filotei Kokkinos, autorul Tomosului din 1368