Sv. Vasilie cel Mare: ei nu mai sunt crestini…Nu recunosc pe un astfel de episcop al lor si n-as putea numara in rindul preotilor lui Hristos pe cel care a fost pus pe prima treapta de niste miini necurate, spre surparea credintei…vreau să spulber nehotarirea multora, ca nu cumva sa fie atrasi la comuniunea cu ei

PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI 12
SFÎNTUL VASILE CEL MARE
Despre Sfîntul Duh. Corespondenţă (Epistole) , Bucureşti 1988, pag. 499

EPISTOLA 240 Către preoţii din Nicopole Scrisă în anul 376
…III
Aveţi grijă să nu fiţi înşelaţi de minciunile lor, în timp ce spun că fac mărturisire de dreaptă credinţă. Astfel de oameni îl negustoresc pe Hristos, ei nu mai sunt creştini, căci preferă numai ceea ce le este folositor în această viaţă în locul vieţii trăite după adevăr : când cred că au dobândit această putere deşartă, atunci se alătură duşmanilor lui Hristos ; când vad popoarele tulburîndu-se, atunci se prefac din nou că s-au întors la dreapta credinţă3. Nu recunosc pe un astfel de episcop al lor şi n-aş putea număra în rândul preoţilor lui Hristos pe cel care a fost pus pe prima treaptă de nişte mîini necurate, spre surparea credinţei.
Aşa judec eu lucrurile. Dacă aveţi vreo părtăşie cu mine, cugetaţi ca mine ; dar dacă nu primiţi sfat decît de la voi înşivă, atunci fiecare e stăpîn pe propiul lui cuget, iar eu sînt străin de acest sînge4. Dacă vă scriu aceste lucruri n-o fac pentru că nu mai cred în voi, ci făcându-vă cunoscută părerea mea vreau să spulber nehotărîrea multora, ca nu cumva să fie atraşi la comuniunea cu ei, iar după ce au primit de la ei punerea mîinilor să nu ne silească – odată ce pacea va fi revenit după aceste triste evenimente – să-i mai numărăm în ceata sfinţilor slujitori
_____
3. Aşa pare că s-a întâmplat şi în Nicopole : o parte din preoţii hirotoniţi de Fronton (şi probabil că şi el) s-a întors la ortodoxie pentru că au văzut că poporul rămăsese ataşat ortodoxiei.

4. Matei 27, 24