Nu se cuvine a se impartasi dela preotul, care nu posteste mercurea vinerea

Dr. Nicodim Milaş
CANOANELE BISERICII ORTODOXE
VOL. II PARTEA II, Arad 1936
Canoanele lui Nichifor Mărturisitorul

pag.243

Canonul 47.
Nu se cuvine a se împărtăşi dela preotul, care nu posteşte mercurea şi vinerea, chiar dacă pare a fi ortodox; ci nu este lucru sfânt a fi în unele privinţe evlavios, iar în alte privinţe a fi necurat.
(69 ap.;29, 56, 89 trul.; 19 Gangra; 49, 50, 51, 52 Laod.; 1 Dion. Al.; 15 Petru Al.; 8, 10 Timot. Al.).

———-

Diferite prescripţiuni canonice.

pag. 258-259

2.
Este bine şi folositor a se împărtăşi în fiecare zi şi a primi dumnezeeştile taine, căci însuşi Hristos zice:
„Celce mănânca trupul meu şi bea sângele meu, are viaţă vecinică“ [Ioan , 6,54]. Dar noi ne împărtăşim de patru ori în fiecare săptămână: Dumineca , mercurea, vinerea şi sâmbăta, şi în alte zile, când se face pomenirea vreunui sfânt.
Este de prisos a dovedi că nicidecum nu greşeşte cineva dacă în vremuri de prigoană, în lipsă de preot
sau de liturghisitor, este constrâns primească împărtăşanie cu mâna sa proprie, deoarece aceasta se dovedeşte prin însăşi faptele din obiceiul îndelungat. Căci toţi
cari vieţuesc în pustietăţi, unde nu se găseşte preot, pă­strând cuminecătura acasă, se împărtăşesc singuri. Iar
în Alexandria, şi în Egipt, foarte adeseori chiar fiecare dintre laici are în casa sa cuminecătură, şi când doreşte se împărăşeşte; căci dupăce preotul a adus deja jertfa şi
a dat-o în primire, apoi celce o primeşte, trebue să creadă că se împărtăşeşte ca dela preot. Căci chiar şi în biserică preotul dă părticica [din cuminectură], şi celce o primeşte o ţine cu toată puterea, şi apoi cu mâna sa proprie o duce la gură. Deci aceiaşi valoare are, ori de primeşte cineva o singură părticică [din cuminecătură] dela preot, ori dacă [primeşte] mai multe părticele deodată.
— Şi aceasta este o epistolă 93 al, 289) a lui Vasile cel mare, scrisa de el pe la anul 372 unui oarecare Cesarie. Două
chestiuni se cuprind într’însa, întâi: cât de des trebue ne împărtăşim cu sfântul trup şi sânge al lui Hristos, şi a doua: în vreme de prigoană şi când nu se găseşte nici un presviter, creştinul se poate cumineca cu mâna sa proprie. — La chestiunea a
doua să se compare comentariile canoanelor 58 şi 101 ale sinodului trulan.