hula impotriva Duhului nu se va ierta, nu va fi iertat de nu se va pocai

COLECŢIA TÂLCUIRI LA SFÂNTA SCRIPTURĂ
I
TÂLCUIREA
SFINTEI
EVANGHELII
DE LA MATEI
SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI

Bucureşti: Editura Sophia; Alexandria: Cartea
()rlodoxă, 2007

pag.251-252

12,31-32: De aceea, vă zic: Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor,
dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. (32) Celui care va zice cuvânt
împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva
Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.
(12,31) Marcu 3,28 / Luca 12,10 /1 Ioan 5,16 (12,32) Isaia 22,14 / Marcu 3,29

Aici spune că pentru orice alt păcat – ca furtişagul sau curvia – se poate găsi cât de mic cuvânt de răspuns , căci alergăm la neputinţa
oamenilor şi mai cu lesnire suntem iertaţi. Dar, când cineva va vedea minunile care se săvârşesc prin Duhul şi le va cleveti pe acestea ca făcute de diavolul, ce cuvânt de răspuns are acesta? Căci ştie că sunt săvârşite de
Duhul Sfânt, dar din însăşi voia lui se face rău. Cum, oare, ar putea fi lesne iertat unul ca acesta?
Deci, când îl vedeau iudeii pe Domnul că mănâncă şi bea şi petrece cu vameşii şi cu curvele şi pe toate celelalte ca un „Fiu al Omului” le
lucrează (Matei 11,19; Luca 7,34), şi-L cleveteau ca pe un mâncăcios şi un băutor de vin, vrednici erau de iertăciune şi nici pocăinţă nu li se va cere pentru aceasta, căci li se pare lor că se smintesc dintr-o pricină binecuvântată. Dar, când îl văd pe Domnul că face minuni şi atunci clevetesc şi
hulesc pe Duhul Sfânt, zicând că acel lucru este drăcesc, cum se va ierta
lor păcatul acesta, dacă nu se vor pocăi?
Cunoaşte deci că cel ce hulea împotriva „Fiului Omului”, văzându-L că vieţuieşte omeneşte şi-L numea „prieten al curvelor” şi „mâncăcios şi
băutor de vin” – căci [cu adevărat] pe acestea le făcea Hristos -, unuia ca acesta, chiar de nu s-ar pocăi, nu va da pentru aceasta cuvânt 18(18 Adică, nu i se va cere socoteală.), că i se va ierta, ca celui care nu a cunoscut că este Dumnezeu tăinuit. Dar, cel care [huleşte] împotriva Duhului Sfânt, [hulind] adică împotriva lucrurilor
duhovniceşti ale lui Hristos şi numindu-le drăceşti, nu va fi iertat, de nu se
va pocăi. Că, au, doară, avea acesta vreo pricină binecuvântată spre a cleveti,
precum acela care, văzându-L pe Hristos că este cu curvele şi cu vameşii îl clevetea? Nu i se va ierta, cu adevărat, acestuia, nici aici, nici dincolo, ci şi aici şi acolo se va munci [va fi căznit]. Că mulţi sunt care aici se muncesc
[căznesc], iar dincolo nicidecum, ca Lazăr cel sărac. Iar alţii şi aici, şi dincolo,
ca sodomiţii şi aceştia care hulesc împotriva Duhului Sfânt. Iar unii, nici
aici, nici acolo, cum sunt Apostolii şi Înaintemergătorul. Şi chiar dacă se pare că sunt ei munciţi [căzniţi] aici, când sunt goniţi [prigoniţi], acestea nu sunt munci [cazne] pentru păcate, ci sunt cercări şi cununi.