Nume sterse din cartea vietii din pricina ispitelor

Sf Nicolae Velimirovici Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, Sophia Buc. 2002 pag.126-127 : Ucenicii lui Hristos s-au lăudat odată Învățătorului lor zicând : Doamne, și dracii se supun nouă în numele Tău! Iar Domnul le-a răspuns să nu se bucure de asta, ci le-a zis : bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri,adică deoarece sunt știute și amintite și pomenite în cereasca împărăție a luminii și a vieții. În Sfânta Scriptură se spune adeseori cum vor fi scrise numele drepților în Cartea celor vii, în timp ce numele păcătoșilor vor fi șterse și date uitării. Din pilda cu bogatul și Lazăr vedem că Domnul rostește numele lui Lazăr cu preacurata Sa gură, în timp ce trece sub tăcere numele bogatului nedrept. Asta înseamnă că Lazăr a intrat în împărăția cerurilor și a dobândit viață veșnică și veșnică pomenire, iar bogătașul păcătos a pierdut și împărăția, și viața – și numele.

 În dumnezeiasca învățătură, numele este uneori identificat cu omul. Intr-un loc din Apocalipsă se spune : și au murit în acel cutremur nume de oameni șapte mii (11, 13). Prin cutremur trebuie să înțelegem marile ispite la care fiind supuși oamenii, șapte mii dintre ei au căzut de la Hristos și și-au pierdut sufletele. Asta înseamnă că nu au pierit doar trupurile lor – asta are puțină însemnătate – , ci sufletele și numele. Numele lor au fost nimicite în veșnicie și șterse din Cartea celor vii.

Biblia 2008 (ciobotea) , cuvantul “nume” a disparut

image

Biblia 1688

image
image