Aceeasi prostie cu alta palarie

Daca astraDORM( sau astrADORM?) sau mai bine zis astradormitii (astrADORMITII) neamului marii luptatorii anti-ecumenism dorm si incearca sa adoarma si pe altii desi au cartile care arata ca ei(astradormitii) GRESESEC mintind ca canonul 15 nu e obligatoriu,repetam desi cartile zic contrariul:

„Pag.7 Canoanele sunt obligatorii pentru toţi membrii Bisericii.

https://ayeaye20.wordpress.com/2018/01/13/astradrom-sau-cum-sa-minti-ca-canonul-15-i-ii-nu-e-obligatoriu/

Acum apar si un anthonit ca sa ne invete aceeasi minciuna

„6…Canonul 15 I-II Constantinopol nu obligă preotul să oprească pomenirea unui ierarh eretic, ci doar îi indică cadrul canonic în care o poate face.“

Ieroschimonahul Paisie (Prodromitul)

ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2018/01/23/comunicat-in-privinta-unor-afirmatii-ale-parintelui-protosinghel-irineu-curtescu-si-despre-lupta-noastra-impotriva-ecumenismului/

Oare asa a fost si cu Adam in Rai ? nu era obligatoriu sa tina porunca: nu manca? Iata ca neascultarea l-a dus la o cadere si ce cadere…

Nicodim Milas: obligativitatea generala a tuturor canoanelor 

Dr. NICODIM MILAŞ CANOANELE BISERICII ORTODOXE ÎNSOŢITE DE COMENTARII VOL. I. PARTEA I.(INTRODUCERE, NOMOCANONUL în XIV TITLURI şi CANOANELE APOSTOLICE) TRADUCERE FĂCUTĂ DE UROŞ KOVINCICI Protoiereul ortodox sârbesc al Ardealului. şi Dr. NICOLAE POPOVICI Profesor la Academia teologică din Arad. ARAD Tipografia Diecezană 1930.

Pag.3 Celebrul canonist Dr. Nicodim Milaş, fost episcop al Zarei,
Pag.5 N. Milaş, cel mai recunoscut canonist ortodox contemporan.

Pag 7 Pentru ca o normă a forului bisericesc competinte să poată deveni şi să poată fi numită canon şi să poată deveni ca atare obligatorie pentru Biserica întreagă, trebuie să poarte pecetea perfecţiunii şi generalităţii, adică să fie expresia unui astfel de adevăr, carele se bazează pe Sfânta Scriptură sau Tradiţie şi lucrul acesta trebuie să fie recunoscut de către Biserica întreagă.

Canoanele sunt obligatorii pentru toţi membrii Bisericii. Ideea obligativităţii este exprimată în canonul 2 al sinodului trulan şi 1 al sinodului VII ecumenic. Sinodul trulan, după ce a înşirat ce fel şi câte canoane a trebuit Biserica să recunoască în timpurile respective de canoane ale sinoadelor sau ale Sfinţilor Părinţi drept codicele canoanelor sale şi după ce pe toate le-a confirmat cu autoritatea sa, sfârşeşte canonul al 2-lea cu următoarele cuvinte: „Nimănui să nu-i fie iertat a modifica canoanele mai înainte arătate sau a le desfiinţa sau a primi, afară de acestea, alte canoane, născocite de oarecari sau inscripţii false de către cei ce au căutat să neguţătorească cu adevărul. Iar dacă se va dovedicineva va înlocui vreun canon din cele zise cu altul nou, sau căutând să le desfiinţeze, primeşte epitimia precum stabileşte canonul împotriva căruia a greşit şi prin aceea se vindecă din ceea ce a greşit

Pag 8

Cuvintele acestui sinod sunt clare şi la’înţeles. Nimeni nu are voie să vatăme legea bisericească general confirmată sau să desfiinţeze în mod arbitrar vreun canon şi să-l înlocuiască cu altul, ci toate canoanele trebuie să fie obligatorii pentru toţi.

Pag.9

colecţiunea canonică generală, sunt necondiţionat şi hotărât obligatorii pentru toţi cei ce voiesc să se mărturisească membri ai Bisericii.
Sinodul trulan, după ce a exprimat în felul acesta obligativitatea

generală a tuturor canoanelor confirmate de Biserica ecumenică,

Abaterea arbitrară a unei Biserici particulare de la canoanele universal recunoscute şi confirmate de Biserica ecumenică pune Biserica respectivă în stare de schismă şi astfel încetează de a fi membră a unicei Biserici a lui Hristos.

Aşa dară canoanele, cari alcătuiesc colecţiunea generală, fără deosebire, au obligativitatea universală pentru toţi membrii Bisericii.

Obligativitatea aceasta nu este condiţionată de originea lor, ci de primirea şi confirmarea lor de către Biserica ecumenică. Prin urmare fiecare canon acceptat în această colecţiune are deopotrivă obligativitate, fără privire dacă canonul respectiv a fost dat de un sinod ecumenic sau de un sinod particular, respective de către unul sau altul dintre Sf. Părinţi. Izvorul fundamental şi primar, pe care se bazează şi din care derivă toate, este Sfânta Scriptură şi Tradiţie.

Pag 10-11

prima colecţiune canonică cu obligativitate universală.

Această colecţiune cuprinde adică:

I. Canoanele Sfinţilor Apostoli.

II. Canoanele sinoadelor ecumenice:

1. primul din Niceia ţinut la anul 325,

2. primul din Constaniopol la 381,

3. din Efes la 431,

4. din Calcedon la 451,

5. trulan din 691-692 şi

6. al doilea din Niceia la 787.

III. Canoanele sinoadelor ecumenice:

1. din Ancira ţinut la 314,

2. din Neocesareia după anul 315,

3. din Gangra pe la 340,

4. din Antiohia la 341,

5. din Laodiceia la 343,

6. din Sardica la 344,

7. din Constantinopol la 394,

8. din Cartagina la 419,

9. din Constantinopol la 861 şi

10. din Constantinopol la 879.

IV. Canoanele Sfinţilor Părinţi:

1. Dionisie din Alexandria + 264,

2. Grigorie din Neocesareia + 270,

3. Petru din Alexandria + 311,

4. Atanasie cel Mare + 373,

5. Vasile cel Mare + 379,

6. Timotei din Alexandria + 385,

7. Grigorie Teologul + 390,

8. Amfilohie de Iconiu + 395,

9. Grigorie de Nisa + 395,

10.Teofil de Alexandria + 412,

11. Chiril din Alexandria + 444,

12. Ghenadie din Constantinopol + 471.

13. Tarasie din Constantinopol + 806.

Aşadară colecţiunea de canoane obligatorie pentru toţi este alcătuită din canoanele Sfinţilor Apostoli, a şase sinoade ecumenice şi zece sinoade particulare şi în fine din cele ale celor treisprezece Sfinţi Părinţi.

Compoziţia aceasta a primit-o colecţiunea noastră în anul 883 adică atunci când s-a publicat Nomocanonul în 14 titluri, despre care vom vorbi mai târziu. Confirmarea şi publicarea lui cu caracter universal obligatoriu s-a făcut în anul 920 la aşa zisul sinod al unirii. La sinodul acesta au fost reprezentate toate cele patru patriarhate răsăritene. Motivul convocării sinodului a fost chestiunea despre legalitatea căsătoriei a patra.

Decizia sinodului privitoare la chestiunea aceasta este cunoscută sub numirea de Τομος της ενμωσεωτ şi alcătuieşte capitolul al 54-lea în Cormciaia noastră. La sinodul acesta au fost examinate toate canoanele date până atunci şi cari aveau obligativitatea universală pentru Biserică şi astfel apoi au fost confirmate cu votul unanim al tuturor Părinţilor ca obligatorii pentru Biserica întreagă.
Decizia aceasta alcătuieşte canonul 7 al sinodului şi sună astfel:*7) Τοις εν καταφρονισει τιθεμενοιτ τουσ ιερουτ και θειουσ κανονασ των μακαριων Πατερων ημον, οι και τιν αγιαν ‘Εκκλισιαν υ περιδουσι και υλην την ηριστιανικη ν πολιτειαν κοσμου ντεσ προ σ θειαν ο δηγου σιν ευ λαβειαν, αναθεμα*8)

8 În traducere în limba română: Cei ce dispreţuiesc sfintele şi dumnezeieştile canoane ale fericiţilor noştri Părinţi, cari susţin sfânta Biserică şi împodobind întreg creştinismul, conduc la frica de Dumnezeu, să fie anatema” (N. Tr.)

În acest chip a primit caracter oficial colecţiunea canoanelor, care apoi a devenit obligatorie pentru Biserica întreagă şi care astăzi este obligatorie pentru toţi cei ce aparţin Bisericii. Sinodul acesta este important şi fiindcă hotărârile sale după vreme scurtă au fost primite şi de către patriarhatul Romei şi în consecinţă acesta a cunoscut obligativitatea colecţiunii canonice şi pentru Biserica apuseană*9)

9 Vezi: Hergenrother, Photius Patriarch von Constantinopol (Regensburg; 1867) III 693