Omonimia sau abuzul de limbaj

Cartea: Dumitru Stăniloae VIAȚA ȘI ÎNVĂȚATURA SFÎNTULUI GRIGORIE PALAMA, edit. SCRIPTA,București 1993

pag. 56

Varlaam, numind lumina din Tabor simbol pe baza lui Maxim Mărturisitorul (P.G. 91, 1169), Palama arată că Maxim folosește cuvântul simbol pentru un lucru nu în sensul că acel lucru nu există real, ci e numai o plăsmuire, ci în sensul că e o treaptă care te urcă, mai sus spre cele dumnezeiești. Astfel, tot acolo Maxim numește pe Moise simbol al judecății, pe Ilie al providenței, pe Petru al credinței, pe Iacob al speranței, pe Ioan al iubirii. Aceștia toți nu sînt numai plăsmuri ireale, acum producându-se, acum dispărând, ci exista real.