Omonimia

Despre credința ortodoxă și despre erezii, edit. BASILICA; București – 2010

pag. 182

„…Omonimia74 este adeseori, binecuvântaților, cauza rătăcirii, ascultătorul mutându-se la alt înțeles decât cel exprimat de cuvânt.“ (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea a doua, Scrieri, 23, în col. PSB, vol. 81, p. 319)

74 Notă Pr. D. Stăniloae: Același nume pentru multe înțelesuri. (n.s. 666, p. 319)