pacatele cele din stiinta; partasi ne face vietii Lui; nebagare de seama=necuratindu-se la Svanta Spovedanie

Proloage pdf., pag. 101

25 decembrie

Întru această zi, cuvânt de învăţătură pentru Preasfintele Taine.

Iată, acum, cei ce voiţi a vă apropia de Sfintele Taine cele înfricoşătoare, să cunoaşteţi, fraţilor, cu toată priceperea, cât de mare este sfinţenia Tainelor, cu care voiţi să vă împărtăşiţi. Că, iată, cu frică se
cutremură puterile îngereşti, heruvimii şi serafimii şi toate cetele, cu teamă se înspăimântă, înălţând duhovniceasca noastră jertfă de pe
pământ, sus la ceruri. Iată pe preoţi, purtând chipul îngerilor, stau
înaintea Mesei acesteia înfricoşătoare, dar înaintea lor se află, de faţă pe Sfântul prestol, Trupul şi Sângele Fiului lui Dumnezeu. Că El de bună voie,
luând trupul şi sângele nostru, când S-a făcut om pe pământ, tot de bună
voie a poruncit El să ne şi împărtăşim cu trupul şi Sângele Lui.
Însă, pentru că El ştie neputinţa neamului nostru, că nu poate,
adică, nimeni să mănânce carne sângerată, nici să bea sânge, pentru
aceasta a rânduit ca sfântul Lui Trup şi scumpul lui Sânge să fie sub chipul
prescurii şi a vinului, peste care Sfânta Taină a prefacerii darurilor, se săvârşeşte, aşa cum, la nunta din Cana Galileii, tot El a prefăcut apa în
vin.
Deci, să nu îndrăznim, fraţilor, când unul pe altul ne defăimăm, să
ne apropiem de Sfintele Taine, ca de un lucru obişnuit, necurăţându-ne de păcatele cele din ştiinţă, ci să ne apropiem luminându-ne cu curăţia şi împodobindu-ne cu trezvia, întrecându-ne în dragoste unul pe altul. Pentru că nu om este Acela, Care face acestea, ci Dumnezeu cu mâna Sa cea nevăzută şi cu înfricoşătoarea Sa Taină, şi împăcându-Se cu noi, părtaşi
ne face vieţii Lui dumnezeieşti şi împărăţiei Sale. Că cei ce cu nebăgare de seamă, adică, necurăţindu-se la sfânta Spovadă şi defăimându-se unul pe altul, se apropieprimească Trupul Domnului, nefiind vrednici nici să-l vadă măcar, aceia se fac, precum s-a făcut şi Iuda mai înainte, apoi cad în cumplite boli şi vrednici de chinuri se fac.
Drept aceea, rogu-vă şi vă îndemn pe voi, fraţilor, să nu ne facem,
prin nebăgare de seamă şi prin nesocotinţă, potrivnici lui Dumnezeu. Ci ziua şi noaptea să învăţăm a ne curăţi, ca şi aici, în viaţa aceasta, bine să petrecem, iar la înfricoşătoarea Judecată, de-a dreapta scaunului lui Dumnezeu să ne arătăm, întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia se cuvine slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

PROLOAGELE VOL. I, edit. BUNAVESTIRE

pag. 361