Pacatosii si cei ce se pocaiesc

IV TÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII DE LA IOAN SFÂNTUL, TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI, edit. Sophia 2009

pag. 249-250

Dar întreabă vreunii o întrebare rece41 şi izvorâtoare de amăgire: „Cum a zis «că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi», de vreme ce, atunci când se roagă să li se ierte păcatele, îi aude [Domnul], căci Iubitor de oameni este?…Dar, când cer iertarea păcatelor după adevăr şi din inimă, „ îi ascultă Dumnezeu“, nu ca pe nişte „păcătoşi”, ci ca pe aceia care se pocăiesc. Căci, îndată ce cer iertare, s-au şi mutat dintru rânduiala păcă­toşilor, întru a celor care se pocăiesc… Iar, de îi şi „ascultă” când cer iertare, nu-i ascultă ca pe nişte „păcătoşi, ci ca pe aceia care se pocăiesc.