Trei traduceri

Asta e traducerea dupa Zisis dar lipseste ultima fraza cea mai importanta :

[17]V., de exemplu, „Ἐπιστολή 49, Ναυκρατίῳ τέκνῳ”, în op. cit. (Fatouros), vol. 1, p. 142: „Așa au făcut și sfinții aplicând iconomia, după cum a făcut și marele Chiril în privința aceasta; fiindcă în orice caz a așteptat o vreme din pricina dificultății orientalilor de a judeca și a aplecării lor cu împătimire spre erezie, neconsiderându-l eretic pe cel care era cu adevărat eretic. Căci ce altceva a mediat, de vreme ce propovăduiau credința ortodox și totodată îl anatematizau pe cel pe care îl pomeneau? Fiindcă fiecare care este ortodox în toate dă anatemei în gând pe tot ereticul, chiar dacă nu o zice cu cuvintele”.
——-

Dreapta Credinta in scrierile Sfintilor Parinti vol. I, edit.Sophia 2006, pag. 57

Așa au făcut și sfinții prin iconomii, după cum și marele Chiril în acest caz. Căci pe bună dreptate a răbdat puțin încetineala răsăritenilor decât, neprimimdu-l [ei] pe cel cu adevărat eretic, să primească aplecarea către ceea ce era eretic. Căci ce altceva era această acceptare a lor pe jumătate, odată ce credința era propovăduită în chip ortodox, și prin aceasta ei dădeau anatemei chiar pe cel pomenit de ei? Fiindcă tot cel ce este ortodox întru toate,dă potențial [εν δυναμει/en dinamei] anatemei pe orice eretic, chiar dacă nu prin cuvânt.Apoi, când au ajuns desăvârșiți la minte, atunci Sfântul s-a unit cu ei întru totul.

POTENȚIÁL, -Ă, (I) potențiali, -e, adj., (II) potențiale, s. n. I. Adj. 1. Care are în sine toate condițiile esențiale pentru realizare, care există ca posibilitate, care există în mod virtual.

(Gram.; despre moduri, propoziții etc.) Care prezintă o acțiune ca posibilă, fără să precizeze dacă se realizează sau nu.

———

Astfel procedau și sfinții în iconomii, astfel [a procedat] și marele Chiril în cazul de față. El a îngăduit puțin față de încetineala răsăritenilor la judecată (cugetare) și față de înclinația lor de a nu-l recunoaște drept eretic pe cel cu adevărat eretic. Căci cum altfel ar fi putut el să procedeze când ei mărturiseau credința ortodoxă și prin asta îl anatemizau pe cel pe care îl pomeneau? Căci oricine este ortodox în toate, prin acțiunile sale, dacă nu prin cuvânt, îl anatemizează pe orice eretic. Iar apoi, când lor li s-a trezit desăvârșita cugetare, atunci sfântul se prea poate că era întru totul de acord cu ei.

Так поступали и святые в экономиях, так и великий Кирилл в настоящем случае. Он немного снисходил к медлительности восточных в рассуждениях и к их склонности не признавать еретиком того, кто на самом деле еретик. Ибо как иначе мог бы он поступить, когда они исповедовали православную веру и этим самым анафематствовали того, кто был ими поминаем? Ибо каждый, православный во всем, своей деятельностью, если не словом, анафематствует всякого еретика. А потом, когда у них пробудился совершенный ум, тогда святой, может быть, во всем был согласен с ними.

Parintele Zisis, pomenirea mincinoasa si falsa tulburare

Iata ce spune Parintele Theodoros Zisis în declarația de oprire a pomenirii:
    „Din categoria episcopilor ecumeniști faceți parte și Înaltpreasinția Voastră Arhiepiscop al Salonicului domnule Antim, așa cum v-am explicat în scrisoarea pe care v-am trimis-o, răspuzând la scrisoarea părintească, în ghilimele, și învățătorească în care îmi spuneți să încetez a vorbi împotriva ecumenismului și a Sinodului din Creta, pentru ca să nu rascolesc conștiința oamenilor, a pleromei Bisericii.

    Mi-ați arătat în modul cel mai clar(cu capul descoperit) identitatea Dumneavoastră cu erezia ecumenistă, prin primirea laudativă a Sinodului din Creta prin poziția pe care ați avut-o în Sinodul Ierarhiei Bisericii Greciei din 23-26 Noiembrie 2016 și prin ordinul de citire a mincinosul text intitulat „Către popor” în toate Bisericile din Salonic.

    Oricât ați încerca Dumneavoastră și toți ecumeniștii ca să justificați Sinodul din Creta, nu aveți sorți de izbândă, pentru că acesta nu e nici Sfânt, nici Mare, nici Sinod, așa cum rezultă din mărturia pleromei Bisericii.

    Pentru că am cazul episcopului care învață cu capul descoperit erezia, așa cum arată Canonul 15 de la I-II Constantinopol de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare, rezumând toată tradiția apostolică și patristică a Bisericii, deaceea ÎNTRERUP POMENIREA NUMELUI DUMNEAVOASTRĂ la toate Sfintele Slujbe, începând de astăzi, simbolică fiind ziua aceasta, anume Duminica Ortodoxiei!

    Nu poate să rabde conștiința mea preoțească, ca astăzi Biserica Sfinților Părinți și a Sfintelor Sinoade să condamne toate ereziile și pe iconomahi și în același timp să recunoască pe eretici ca biserici și să accepte că suntem împreună cuprinși cu (oferim eclezialitate) iconomahii, protestanții, papsitașii și cu „Consiliului Mondial al Bisericilor”.

    Pomenind numele Dumneavoastră ar însemna că(prin pomenire) aș declara că aș fi și eu ecumenist, cum că aș avea aceeași credință cu Dumneavoastră și aș minți pe Hristos Dumnezeu care se află pe Sfânta Masă(în momentul pomenirii în Sfânta Liturghie), așa cum mințiți Dumneavoastră acum și foarte mulți din Mitropoliții Greciei de Nord și Greciei de Sud, cum că Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Sinodul Greciei ar „Drept învăța Cuvântul Adevărului Tău( a lui Dumnezeu)”.

    M-aș bucura foarte mult dacă și Dumneavoastră ați respecta canonul 15 de la I-II Constantinopol, adică veți lăuda lupta mea pentru Dreapta Credință sau măcar mă ve-ți lăsa să continui lucrarea mea învățătorească și Sfintele Slujbe în Biserica unde slujesc, și anume Sfântul Antonie.

    Eu nu părăsesc Biserica Sfântul Antonie, (slujesc aici fără a vă pomeni și nici nu voi pomeni vreun alt episcop în loc).

    Aseară am fost sunat de un mitropolit care m-a rugat să nu opresc pomenirea pentru că se va face mare→→→ tulburare.
    A venit timpul să se facă →→→tulburare, să se trezească oamenii din somnul ecumenist!!!”
traducere preot Matei Vulcanescu, Mitropolia Pireului
nota mea: sa ne dea Dumnezeu parte cu Parintele Theodoros Zisis, luptatorul prin excelentă împotriva ereziilor al secolului acestuia.

Mulțumim lui Dumnezeu ca ne-a dat un astfel de luptator model pentru noi toți în această epocă lipsită de modele autentice.

====

Sfantul  Justin:

– Domnule, grecii au o energie deosebită, pentru că au şi o origine foarte bună, un popor înzestrat cu multe daruri de la Dumnezeu, dar şi cercat. Aceste greutăți şi valorile morale şi spirituale pe care le-au avut, i-au făcut mai bătăioşi. Şi noi am trecut prin încercări şi războaie de apărare, după cum ştiți, dar, dragii mei, la noi este o boală în popor, ascultarea asta prostească. nu cumva să→→→ tulburăm. Dar ce să →→→tulburăm când situația deja e →→→tulbure? Astăzi a nu →→→tulbura înseamnă de fapt a nu limpezi. Pune într-un pahar de apă tulbure o picătură de var şi ai să vezi cum tulburarea se lasă la fund şi poți bea paharul cu apă curată. Ei, bine, acesta este Creştinismul. Creştinismul este picătura de var care limpezeşte apa tulbure din pahar. Conducătorii unui neam, ai unei Biserici sunt oameni care pot alunga tulburarea apei şi restabili potabilitatea ei. Dar dacă nu avem conducători care să intervină în limpezirea tulburărilor apelor ce ne cuprind, nu vom avea parte de paharul acesta limpede. Singura limpezire care ni se dă nu este decât picătura de sânge a martirilor noştri. Ce este sângele martirilor? Sămânța creştinismului. Şi eroii noştri, martirii Bisericii şi neamului nostru care zac necanonizați, din puşcăriile Aiudului, Gherlei, Piteştiului „aceştia trebuie să fie modelul şi ajutorul nostru.
atitudini.com/2012/04/interviu-cu-parintele-justin-parvu-nu-mai-este-binecuvantarea-lui-dumnezeu-peste-lucrul-oamenilor/