Partas…unit…prieten

pdf:

TÎLCUIREA PSALMILOR ÎMPĂRATULUI PROOROC DAVID A FERICITULUI TEODORIT , EPISCOPUL KIRULUI ,
TÎLCUIRE A CELOR O SUTĂ CINCIZECI DE PSALMI
AI PROOROCULUI ÎMPĂRAT DAVID

SFÎNTA MĂNĂSTIRE SFINŢII ARHANGHELIPETRU VODĂ
8 NOIEMBRIE 7511 – 2003

pag.395

63 Părtaş sînt eu tuturor celor ce se tem de Tine şi celor ce păzesc poruncile Tale. Iar Simmah, în loc de: „părtaş”, a zis: „unit”, iar Sirul: „prieten”. Că zice:
Întorcîndu-mă de către cei ce voiesc şi aleg cele împotrivnice legilor Tale, aveam părtaşi şi iubiţi pe cei ce socotesc de mult preţ frica Ta şi vieţuirea după Lege. Aceasta a zis-o şi întru alt Psalm: „Iar mie îmi sînt foarte cinstiţi prietenii Tăi, Dumnezeule!”