partasi ai acestora

[Sfântul] Teodor Studitul

În apărarea sfintelor icoane, edit. DEISIS Sibiu 2017,

pag.407:

Duminica şi Sinodiconul Ortodoxiei

pag. 413:

Sedelna, glas 1 “Ceata îngerească”

Întipărind în icoană chipul Tău, strigă în chip limpede naşterea Ta, minunile Tale negrăite şi răstignirea Ta de bunăvoie, Hristoase; de aceea demonii sunt izgoniți cu frică, iar cacodocşii se tânguie cu mâhnire ca nişte părtaşi ai acestora.

Epistola 380

pag. 352:

Vasile cel Mare: “…Să plângă demonii loviți şi acum de ispravile martiriului desenat de voi…”

Vezi cum unul pune înaintea literaturii pictura, în care divinizarea e atât de mare, încât plâng şi demonii