partasi intru totul ai cacodoxiei lui Varlaam

FILOCALICA GRIGORIE PALAMA Tomuri Dogmatice Viaţa * Slujba Scrieri I

edit. DEISIS Sibiu 2009

p. 281

Sinodul din 1351….

Sesiunea IV, 9 iunie

10. Făcându-se şi a patra sesiune, cei ce disputau au început iarăşi să acuze unele expresii cuprinse în scrierile mitropolitului Tesalonicului, lăsând deoparte realităţile. Iar preadumnezeiescul împărt şi sinodul făcând cercetarea realităţilor şi căutând dovezile cor avansate de la teologii Bisericii, a fost adus Tomosul sinodal [din 1341] promulgat împotriva lui Varlaam. Fiind citit din porunca dumnezeiască a preaseninului nostru împărat, acesta i-a arătat pe cei ce disputau părtaşi întru totul ai cacodoxiei lui Varlaam. Căci n-au suportat până la sfârşit să nu contrazică cele scrise acolo şi despre altele, dar mai ales despre preadumnezeiasca lumină a Schimbării la Faţă a Domnului.