Paznic ce face act medical nefiind cadru medical( Noul Cod Penal cap.IV art. 348)

Kaufland Piatra Neamt

Noul Cod Penal
CAPITOLUL IV
Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege

Art. 348

Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Detalii: https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-348