Marturie despre semnul fiarei

Pag. 2 din Broșura: Refuză cipul

„O femeie din Tulcea, după ce a fost la Ierusalim cu pașaport, la întoarcere a fost scanată într-o cameră. La o perioadă scurtă de timp a murit, iar în coșciug i-a apărtut pe frunte pecetea. (mărturia unui părinte din Tulcea)“

Când vor fi pecetluiţi, se va întâmpla în felul următor: cei ce au lucrat cu mintea, cu intelectul, cu propaganda, cu gura, împotriva lui Dumnezeu le va apărea pe frunte pecetea lui antihrist „666”; cei ce au lucrat cu braţele şi au alergat cu picioarele împotriva lui Dumnezeu le va apărea şi pe mâini pecetea lui antihrist „666”…ci va apărea pur si simplu pe mâini şi pe frunte. Unii se vor îngrozi, când semnul de pe mâini şi frunte le va confirma că sunt însemnaţi ca fii a lui Antihrist şi vor încerca să scape de acest semn făcând operaţie, extrăgând bucata de piele cu pecetea, dar vor vedea că pecetea este imprimată şi pe os, iar prin pielea nouă cu care vor acoperi pecetea de pe os va pătrunde din nou pecetea şi nu vor putea să scape de ea.

parinteleilarionargatu.ro/subpagini/41/Preziceri–vol-/