Pedeapsa pacatului este din vremea legii care a oprit pacatul, si nu este vreo osinda a lui mai inainte de lege, ci dupa lege

SF. AMBROZIE CEL MARE

Tîlcuiri la Facere, vol. 3, Edit. EGUMENIŢA, 2009 pag. 25-26

23. Însă mulți se tulbură că, iată grăia cu Dumnezeu şi s-a atins de roabă, pecum este scris că «a zis Sara către Avraam: Iată, m-a închis Domnul ca să nu nasc. Intră, dar înăuntru către slujnica mea, ca să faci feciori dintru ea». [Facere 16:2] Şi aşa s-a făcut. Însă mai întâi să luăm aminte că Avraam a fost înainte de lege lui Moisie şi înainte de Evanghelie. Părea că preadesfrînarea nu fusese încă oprită. Pedeapsa păcatului este din vremea legii care a oprit păcatul, şi nu este vreo osîndă a lui mai înainte de lege, ci după lege. Drept aceea Avraam nu a greşit în lege, ci a fost mai înainte de lege. Dumnezeu în rai, măcar deşi lăudase însoțirea, însă nu osândise preadesfrînarea.[Facere 2:19]. Căci nu voieşte moartea păcatosului şi pentru aceea că făgaduieşte răsplată, şi pentru aceea că nu cere pedeapsă.[Ez. 33:11] Căci a voit mai lesne a chema cu blîndeţele, decît a înfricoşa cu asprimile. Şi tu ai pacătuit pe când erai păgân, ai iertaciune. Ai venit în Biserică, auzit-ai legea: «să nu desfrânezi».[Ieşire 20:13] Acum nu mai ai răspuns pentru păcat. Însă de vreme ce cuvîntul meu este spre cei ce şi-au dat numele spre darul Botezului3, să ştie unul ca acesra că de a facut astfel de fărădelege, i se dăruieşte iertare, însă ca unuia ce a săvîrşit fărădelege şi să cunoască cum că de acum înainte trebuie să se înfrîneze. Încă Domnul a ştiut de bună seamă cele de mai înainte ale desfrînatei pe care grămăticii fariseilor I-au adus-o înainte în Evanghelie, însă îi zice: «Du-te şi de acum vezi să nu mai păcătuieşti»![Ioan 8:11] Cînd îi zice ei aceasta, ție îți zice. Ai făcut desfrînare ca un păgîn, ai făcut catehumen fiind, ţi se iartă, ţi se slobozeşte prin Botez. Mergi şi de acum vezi să nu mai păcătuieşti. Iată întîia iertăciune a lui Avraam.

3 se vorbeşte despre catehumeni, cei ce aşteptau să primescă taina botezului