Pidalion 1844, pag. 10

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/10/pidalion-1844-pag-9/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 10

CĂTRE CITITORI,

Începând de la cele mai mari trupuri ale lumii văzute, şi încheind cu cele mai mici fiinţe şi trupuri microscopice ale lumii nevăzute, nu aflăm că ar putea ele oarecum a fiinţa sau a se mişca decât numai după oarecare legi.
Învoirea cea minunată a elementelor, în mişcarea cea universală a firii, scopul
şi armonia lor de la sine arată pe sfintele şi preaînţeleptele legi ce li s-au pus de către Atotputernicul Ziditor.
Deci precum în rânduiala universului şi a firii, nu poate fi armonie fără de oarecare legi, aşa şi în rânduiala morală; nici o societate şi nici un aşeză-mânt nu se poate cârmui fără de oarecare legi; deci cu atât mai vârtos clerul, poporul şi Bisericile creştineşti.
Şi iarăşi precum nici un domnitor înţelept nu ocârmuieşte popoare cu înlesnire şi fericire, fără ca mai întâi să le facă cunoscută voia sa, prin legiui-rile după care ele se vor ocârmui, cu atât mai vârtos societatea nu poate dăi-nui, fără Biserică, care este sufletul cârmuirii şi al legilor, şi fără de care nici clerul nu este sufletul unui popor. Deci, dacă clerul nu va şti calea pe care trebuie să meargă spre a nu rătăci şi a nu cădea în pierzare, apoi cum va arăta el turmei sale calea ce duce la fericire şi mântuire? Pentru a le face cunoscute lor pe acestea nu este altă cale, decât a le publica în acei termeni cu care ele se pot înţelege mai bine.
Biserica Moldovei – sau mai bine zis bisericile naţiei române – dimpo-trivă a greşit, căci culegerea sa de legi sau Canoanele Bisericeşti, nu i-au fost împărtăşite ei în întregime prin graiuri ce sunt înţelese de fiii turmei sale, sau deşi i-a fost împărtăşit ceva (poporului dreptcredincios), însă poate numai prin broşuri şi manuscrise care din veac în veac se tălmăceau de către vreun prieten şi fiu al ei adevărat.
În sfârşit, în anul mântuirii 1652 s-a dat la lumină în Târgovişte, capitala Ţării Româneşti, NomoCanonul lui Alexie Aristin, tălmăcit de Daniil mona-hul
panoneanul, îndreptat de ieromonahul Ignatie Petriţă, tipărit cu cheltuiala
Mitropolitului Ştefan, cu titlul Îndreptarea Legii, care mai bine se putea zice Dreptarolege sau Lege Dreptar. Acest Nomocanon3 precum este ştiut, este o
________
3 Nomocanoane sunt mai multe, precum al Patriarhului Fotie, al lui Vlastar, şi ale altora.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/10/pidalion-1844-pag-11/