Pidalion 1844, pag. 113

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-112/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 113

face cleric. Iar de nu vor putea în vreme de trei luni a o dovedi adevărată, ei să se afurisească (adică să se oprească) pentru totdeauna de împărtăşirea Preacuratelor Taine de către Arhiereul cel ce are să hirotonisească pe cleric, ca nişte clevetitori şi neadevăraţi pârâşi. Iar clericul cel cu nedreptate clevetit şi pârât să se hirotonisească, ca unul ce s-a arătat curat şi nevinovat de prihană; precum porunceşte întâiul aşezământ al titlului 1 din nearale (Fotie, titlul 1, cap 8). Pentru aceasta aceeaşi neara hotărăşte, că alegerile Episcopilor şi ale clericilor să se facă înaintea tot norodului Bisericii, pentru ca să aibă slobo-zenie cel ce va voi a zice. Asemenea şi Soborul din Cartagina în Canonul 59 însăşi aceasta zice, hotărând că, dacă se va naşte vreo împotrivă zicere de prihănire şi de vinovăţie despre oarecare, când se fac psifii (alegeri prin vot sau numiri în funcții ale Arhiereilor, n.ed.) şi alegerile Arhiereilor, să se cerceteze cei ce zic împotrivă, şi după ce se va arăta ipopsifiul (candidatul, n.ed.) curat înaintea feţei a tot norodului de prihănirile cele aduse asupră-i, atunci să se hirotonisească Episcopul. Arătat însă este că aceasta ce o zice Soborul pentru Episcopi, se înţelege întocmai şi pentru clerici. Despre care vezi subînsem-narea Canon 2, 30 al Apostolilor, şi 5, 13 Laodiceea.

CANONUL 62
Dacă vreun cleric pentru frica omenească (adică de frică de iudeu, sau de elin, sau de eretic), s-ar lepăda de Numele lui Hristos adică, lepădat să fie. Iar dacă de numele de cleric, caterisească-se. Pocăindu-se, ca un mirean primească-se.

[Sobor 1, 10; Ang. 1, 2, 9, 12; Petru 10, 14; Epist. 10 At; Vasile 45; Teo. 2]

TÂLCUIRE
Canonul acesta porunceşte, că oricare cleric pentru frica omeneştilor munci, a iudeilor adică, sau a elinilor, sau a ereticilor, s-ar lepăda de Numele lui Hristos, unul ca acesta, după ce se va căi, nu numai să se caterisească de clericie, încă să se
lepede şi din adunare, şi să stea în rânduiala celor ce se pocăiesc. Iar dacă pentru frica omenească s-ar lepăda de numele clerului său, adică, cum că este cutare cleric, sau citeţ adică, sau cântăreţ, sau altceva, să se caterisească numai de clericatul său. Că cu dreptate este a se lipsi, de ceea ce s-a lepădat, şi nu a voit să zică că o are. Iar după ce unul ca acesta se va pocăi, să se primească la împărtăşirea cea cu credincioşii ca un norodnic, adică, să se roage împreună cu cei credincioşi94.
_________
94 „Însemnează însă, că după Hrisostom (Voroava trei la Anna Proorociţa) nu este un chip de lepădare numai, ci multe şi osebite. Pe care Pavel însemnându-le zice: ,,Pe Dumnezeu Îl mărtu-

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/20/pidalion-1844-pag-114/