Pidalion 1844, pag. 124

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-123/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 124

slujbele acelora, şi tainele lor cele spurcate.

CANONUL 72
Dacă vreun cleric, sau mirean, ar lua din Sfânta Biserică ceară sau untdelemn, să se afurisească; şi pe lângă cele ce a luat încincit să adaugă.
[Apost. 73; Sobor 1 şi 2, 10; Nis. 8]

TÂLCUIRE
Canonul acesta rânduieşte că, oricare cleric, sau mirean, ar lua din Bise-rică, ceară sau untdelemn, şi le-ar întrebuinţa în treburi nesfinţite şi obşteşti, să se
afurisească. Şi după ce le va întoarce la aceeaşi biserică întregi, precum le-a luat,
să-i dea lângă acestea, şi o a cincea parte din preţul acelora, iar Aristin a tâlcuit încincit. Încât după dânsul Canonul zice, ca să întoarcă cele ce au jefuit, cele Sfinţite – ceară sau untuldelemnul ce le-a luat, şi încă de cinci ori pe atâta. Încă şi Iosif Egipteanul cel ce a tălmăcit Canoanele arăbeşte încincit a tălmăcit. Totuşi tâlcuirea
cea mai dinainte mai bună este că se potriveşte cu cincimea şi zeciuiala rodurilor, ce dă evreii preoţilor, care se află în multe părţi ale Sfin-tei Scripturi, şi nu înseamnă încincit, sau înzecit, ci la cinci, sau la zece una.

CANONUL 73
Vas de aur, sau de argint, Sfinţindu-se, sau prostire, nimenea să nu le mai sfeterisească (reşluiască) spre a sa întrebuinţare. Că lucru fără de lege este. Iar de se va vădi cineva, să se certe cu afurisanie.
[Apost. 75; Sobor 1 şi 2, 10; Nis. 8]

TÂLCUIRE
Şi acest Canon asemenea cu cel mai de sus opreşte obşteasca întrebuin-ţare a celor Sfinţite, rânduind ca nimenea să nu ia, nici să nu întrebuinţeze spre a sa slujbă vase de aur sau de argint, sau poale şi veşminte, care sunt Sfinţite şi lui Dumnezeu afierosite102. Pentru că luarea aceasta, şi întrebuinţa-
___________
102 Înseamnă însă că după răspunsul al 7-lea al lui Ioan Chitrul, care se află în manuscrise, uneltele cele ce au slujit la înnoirea Sfinţitelor Vase celor stricate, nici ne lucrătoare se cade a rămâne, nici în mare pentru aceasta a se arunca, fiindcă n-au luat îndată şi sfinţenia pentru că s-au atins de cele Sfinţite. Dar nici locul unde le topesc meşterii se cade a se săpa, sau a se acoperi cu altă materie ca şi când să nu se calce. Pentru că precum mâinile noastre care prind, când cele Sfinte, când spurcăciunile trupului nostru, nu le avem ca Sfinte nici ca spurcate, aşa se cade să socotim şi uneltele acestea. Fără numai ce s-ar afierosi în ştiinţa tuturor dumnezeieş-tilor biserici atunci ca Sfinţite se socotesc. Iar de vom zice, că acestea au luat sfinţenie, însă lucrătoarea putere a focului şterge sfinţenia aceasta. Pentru aceasta şi împărăteştile legi porun-cesc că vasele cele din argint şi de aur ale bisericilor, mai întâi să se topească, şi apoi să se dea

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-125/