Pidalion 1844, pag. 125

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-124/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 125

rea este urâtă lui Dumnezeu şi afară de lege. Iar de s-ar vădi cineva că o face aceasta, să se afurisească. Iar care pedeapsă iau de la Dumnezeu cei ce spurcă lucrurile cele afierosite Lui, şi le
întrebuinţează spre obşteasca întrebuinţare, mai mult decât toţi au arătat Baltasar Împăratul, care fiindcă a spurcat vasele cele de aur şi de argint, pe care le-a jefuit Nabucodonosor, tatăl lui, din bise-rica lui Dumnezeu cea din Ierusalim, făcând să bea cu ele vin atât el, cât şi cei mari şi ţiitoarele, dalcaucii lui. Întru aceeaşi noapte când a făcut aceasta, s-au omorât, şi împărăţia lui s-a împărţit la Mezi şi la Perşi.
Iar Papa Ştefan, după Platin, zice, că Sfinţitele îmbrăcăminţi, nici preotul nu poate a le întrebuinţa în trebuinţă din afară. (Citeşte şi tâlcuirea celui mai de sus Canon 72).

CANONUL 74
Episcopul de s-ar prihăni pentru oarece, de către oameni vrednici de credinţă, nevoie este a se chema el de către Episcopi, măcar de ar întâmpina, şi ar mărturisi, sau se va vădi, hotărască-se certarea. Iar dacă chemat fiind nu va asculta, să se cheme şi a doua oară, trimiţându-se la el doi Episcopi. Iar dacă şi aşa nu va asculta, să se cheme şi a treia oară, iarăşi doi Episcopi trimiţându-se către dânsul, şi dacă şi aşa defăimând nu va întâmpina, Sinodul hotărască asupra lui cele socotite, ca să nu socotească că fugind de judecată câştigă.
[Sobor 2, 6; Sobor 4, 9, 17, 21; Anti. 14, 15; Sar. 4; Cart. 8, 12, 16, 27, 96, 105, 131, 137, 138, 139; Teo. 9]

TÂLCUIRE
Pâra cea asupra Episcopului, pe care o arată Canonul acesta nu este pri-cină bănească, adică pentru însuşi lucrul al cuiva şi prihană a sa cum că s-a nedreptăţit adică de Episcopul, ori s-a păgubit, precum nu bine a tâlcuit Valsamon. Ci pentru
pricină Bisericească, care poate a clăti treapta lui. Şi de unde este arătat? De la oamenii cei vrednici de credinţă, pe care ca pârâşi îi introduce Canonul. Căci, cei ce pârăsc asupra Episcopului pentru pricină de bani, şi prihăniri ale sale, nu se cercetează ori dreptslăvitori sunt, ori răuslă-vitori, ori prihăniţi, ori neprihăniţi, adică vrednici de credinţă; ci orice fel ar fi unii ca aceştia, se primesc la pâră, după Canonul al 6-lea al Soborului 2 şi
_________
spre răscumpărarea robilor. Nici Sfinţitele Veşminte de se vor spăla nu se spurcă. Că după pri-mul Canon al lui Nichifor, dacă Antimisul ce după neştiinţă s-ar spăla, nu-şi leapădă sfinţenia, nici nu se spurcă, cu cât mai vârtos celelalte veşminte spălându-se nu se spurcă; se vede însă din aceasta ce zice Nichifor, după neştiinţă: Cum că nu se cuvine oricum a se spăla Antimisele, şi Acoperămintele Sfintelor Potire. Iar de se
vor strica desăvârşit, atât acestea, cât şi toate celelalte ieraticeşti veşminte, şi poale, sfătuiesc unii, că se cuvine a se arde în foc (care şi mai bine este) sau să se arunce în adâncul mării, sau să se îngroape în loc
necălcat.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-126/