Pidalion 1844, pag. 131

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-130/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 131

CANONUL 81
Am zis, cum că nu se cuvine Episcopul, sau prezbiterul a se pune pe sine-şi în ocârmuiri publice, ci să se îndeletnicească la trebuinţele Biseri-ceşti. Deci ori să se supună a nu o face acesta, ori să se caterisească. Că nimenea poate a sluji la doi Domni, după Dumnezeiasca poruncă.
[Apost. 6, 83; Sobor 4; 3, 7; Sobor
7, 10; Sobor 1 şi 2, 11; Cart. 18]

TÂLCUIRE
Şi Canonul acesta asemenea cu cel al 6-lea opreşte pe cei ierosiţi a nu se împletici în lucruri lumeşti, zicând: Am zis (după Canonul 6 al nostru adică), cum
că nu se cuvine Episcopul, sau prezbiterul, a se pogorî pe sine-şi în politiceşti şi lumeşti purtări de grijă şi ocârmuiri, ci să se îndeletnicească în slujbele, şi
trebuinţele Bisericii. Deci, ori să se înduplece a nu o face aceasta de acum îna-inte; sau de nu de se va îndupleca, să se caterisească. „Pentru că nimenea poate a sluji la doi domni”, şi a plăcea amândurora, după cuvântul Domnului. [Matei 6, 24; Luca
16, 13]

CANONUL 82
Slugile în cler a se prohirisi fără de socotinţa stăpânilor, nu dăm voie, pentru mâhnirea stăpânilor celor ce-i au. Că una ca aceasta face răsturnare caselor. Iar dacă cândva s-ar arăta sluga vrednică spre hirotonie de treaptă, precum s-a arătat şi Onisim al nostru, şi-l vor ierta stăpânii, şi-l vor slobozi, şi-l vor scoate din casă, facă-se. [Sobor 4, 4; Sobor 6, 85; Gan. 3; Cartagina. 73, 90;
Vasile 40, 41, 42; Epistolia către Filimon]

TÂLCUIRE
Nu se cade a face cineva cele ce se fac altora, pricină de sminteală şi de scârbă. Iar pricină de sminteală şi de scârbă se face, a hirotonisi cineva rob fără de
socoteala stăpânului său. Pentru aceasta şi Canonul acesta opreşte acest lucru, zicând: Nu iertăm a se înainta robi la cler, şi la preoţie, fără de so-coteala stăpânilor lor, pentru ca să nu scârbim pe însuşi stăpânii lor. Pentru că lucrul acesta case
întregi răstoarnă. (Că poate robul acel sortit să fi fost, sau chivernisitor casei stăpânului său, sau să fi fost epistat al dughenei lui, sau bani ai stăpânului său să fi avut în mâinile sale, şi pentru toate acestea hiroto-nia lui ar fi pricinuit scârbă stăpânului său). Iar dacă robul s-ar arăta vrednic de hirotonie, precum s-a arătat şi
Onisim al nostru, trebuie Episcopul să împărtăşească lucrul stăpânului lui, şi dacă
acela va primi şi se va învoi, şi prin gura a doi sau a trei martori îl va slobozi pe el – după Canonul 85 al Soborului al 6-lea – şi-l va trimite pe el din casa sa spre semnul deplinitei

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/26/pidalion-1844-pag-132/