Pidalion 1844, pag. 136

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-135/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE
edit. “Credința strămoşească”, 2007
pag. 136

care sunt acestea: 1. Facerea; 2. Ieşirea; 3. Leviticul; 4. Numeri; 5. A doua lege; 6. Isus a lui Navi; 7. Judecătorii; 8. Ruth; 9. Cea întâi şi a doua a Împăraţilor împreună (care şi Samuil se numesc de Evrei. Iar cea a 3-a şi 4-a a Împăraţilor: 1 şi 2 a Împăraţilor se numesc); 10. Cea a treia şi a patra a Împăraţilor; 11. Întâia şi a doua împreună Paralipomenon (adică a rămăşiţelor); 12. A lui Esdra întâi şi a doua împreună; 13. Psalmii; 14. Paremiile (Pildele); 15. Eclesiastul; 16. Cântarea Cântărilor; 17. Iov; 18. Proorocii cei mici dousprezece care se nu-mesc o Carte; 19. Isaia; 20. Ieremia împreună şi Plângerile, şi Baruh, şi Episto-lia; 21. Iezechiel; 22. Daniil. Iar cărţi ce se citesc de cei ce de curând se catehi-sesc sunt acestea: Înţelepciunea lui Solomon, care şi preaîmbunătăţită (virtuoasă) se zice după Eusebie (cartea 11, cap 7, despre Evangheliceasca pregătire) Înţe-lepciunea lui Sirah, care şi aceasta preaîmbunătăţită se zice după Gheorghe Singhelul. (Însemnează însă că Sirah la apuseni se numeşte Bisericesc) Estera, Iudita şi Tobit. Dar însemnează că şi cartea Esterei una fiind, cu cărţile cele canonisite împreună se numără, precum şi Canonul acesta Apsotolesc între cele canonisite pe aceasta o numără, şi Soborul cel din Laodiceea, şi cel din Cartagina. Ci şi înţelpciunea lui Solomon, şi Iudith, şi Tobit, împreună se numără cu cărţile cele canonisite de Soborul cel din Cartagina. Canoniceşti cărţi însă se socotesc de Canonul acesta Apostolesc, şi Cărţile cele trei ale Macabeilor112. Iar Cărţi canoniceşti ale Scripturii celei noi sunt acestea: Evan-
_______
112 Însemnează că alţii numără pe Daniil cu Iezechiel o carte, şi aşa împlinesc pe numărul 22 al evraicescului Alfavit. Iar Sinodul din Laodiceea, numără pe Ruth cu Judecătorii o carte, şi aşa împlineşte pe al 22-lea număr. Care este şi mai bun, fiind încredinţat de Sinod. Aşadar nedrept este şi greşit şirul şi rânduiala şi cunoscută de toţi şi tipărită, în care se află cărţile Vechiului Testament, pentru multe pricini. Întâi, pentru că are despărţită în două cartea lui Estera, aşe-zând o parte cu cele canonizate, iar pe alta cu cele apocrife, în vreme ce Apostolescul acesta Canon, o carte lămurit o numeşte, şi al 60-lea a celui din Laodiceea şi al 30-lea din Cartagina, şi marele Atanasie şi Amfilohie, aşişderea o carte o numără. Al doilea, fiindcă şi ale lui Ezdra cele 2 cărţi în două deosebite părţi le aşează, pe una adică în cele canonizate, iar pe alta în cele apocrife, în vreme ce pe acestea două cărţi ca una le numără şi aceste Apostolesc Canon, şi Sinodul din Laodiceea, şi din Cartagina, şi marele Atanasie, şi Teologul Grigorie, şi Sfântul Amfilohie. Al treilea, fiindcă pe Baruh, şi pe Epistolia lui Ieremia le desparte de cartea profe-tică a lui Ieremia, şi le numără cu cele apocrife, în vreme ce Sinodul din Laodiceea şi marele Atanasie o carte le numără pe tustrele acestea (pentru ce Sinodul din Laodiceea, scrie în nu-măr multoratec epistoliile lui Ieremia, în vreme ce una numai se află, precum şi Atanasie epis-tolie în număr singuratic o numeşte? Mă mir!). Al patrulea, că pe acele trei cărţi ale Macabeilor între cele apocrife le numără pe care apstolescul acesta Canon le numeşte canonice. Al cincilea, fiindcă pe cartea lui Neemia o numără între cele canonizate, despre care nicicum se face pome-nire, nici de către Apostolescul acesta Canon, nici de către Sinodul din Laodiceea, nici de către cel din Cartagina, nici de către marele Atanasie, sau de Grigorie şi de Amfilohie. Al şaselea, şi fiindcă în oarecare ediţii numeşte apocrife pe cărţile cele ne canonizate, în vreme ce nicicum se

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/03/31/pidalion-1844-pag-137/