Pidalion 1844, pag. 150

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/09/pidalion-1844-pag-149/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 150

şi să se adune toţi Episcopii de obşte, să cerceteze. Şi aşa, după ce se va face cercetarea cea de acest fel, cei ce arătat au greşit Episcopului, şi cu drept chip s-au afurisit de el, să rămână afurisiţi, după cuvântul urmării şi al dreptăţii, şi de către toţi ceilalţi Episcopi, până când se va
părea de cuviinţă obştimii Epis-copilor ca să dea o mai iubitoare de oameni hotărâre pentru aceşti afurisiţi (adică opriţi de împărtăşire). Că dacă cel ce i-a afurisit pe ei, să zicem, s-ar împietri, şi după trecere de timp n-ar voi să-i dezlege de afurisire, sau şi de va muri, este slobod Sinodului după ce-i va cunoaşte de ajuns pe timpul certării, să-i dezlege pe ei de aceasta. Iar Sinoadele acestea să se facă, unul mai-nainte de marele Post, ca dezlegându-se toată micşorarea de suflet, şi greşeala, care ori Arhiereul o a făcut către cler, şi către popor, sau dimpotrivă clerul şi poporul, către Arhiereul, să se proaducă lui Dumnezeu curat, şi neprihănit darul Postului. Iar cel al doilea să se facă în timpul toamnei. (Citeşte şi pe al 32, şi 33 Apostolesc).

CANONUL 6
Obiceiurile cele din început ţie-se, cele în Egipt şi în Libia, şi în Penta-poli, ca Episcopul cel ce este în Alexandria să aibă stăpânire peste toate acestea; fiindcă şi Episcopului ce este în Roma aceasta este obişnuită. Aşiş-derea însă şi în Antiohia, şi în celelalte eparhii să se păzească întâietatea (presvia) Bisericilor. Şi de obşte aceea fie arătată, că, dacă cineva fără de soco-tinţa Mitropolitului s-ar face Episcop, unul ca acesta marele Sinod a hotărât a nu se cuveni a fi Episcop. Însă dacă cu obşteasca alegere a tuturor binecuvân-tată
fiind, şi după Canonul Bisericesc, doi sau trei, pentru a loruşi prigonire ar grăi împotrivă, ţie-se hotărârea celor mai mulţi. [Apostol 34; Sobor 2; 2, 3; Sobor 3, 8; Sobor 4, 28; Sobor 6, 36; Antiohia 19; Cartagina 13]

TÂLCUIRE
Canonul120 acesta rânduieşte, ca să se păzească vechile obiceiuri ale celor

______
120 Pricina pentru care s-a dat de Sinod Canonul acesta, este aceasta. Era obiceiul la Episcopii Egiptului, şi al Libiei, şi al Pentapolei a avea mai întâi pe al Alexandriei, şi fără de socotinţa aceluia a nu face vreun lucru Bisericesc; precum zice Epifanie, că această stăpânire întrebuin-ţându-o şi sfinţitul Mucenicul Petru, Episcopul Alexandriei, a caterisit pe Meletie, Episcopul Licopolei în Tivanda, precum mărturiseşte marele Atanasie în a doua sa Apologie, şi însem-nează încă acelaşi Sfânt, că mai-nainte de Petru, fiindcă în Pentapoli a Libiei de sus, câţiva Episcopi au primit socotinţa lui Savelie, şi atâta tărie au luat mincinoasele dogmele aceluia în-cât abia se propovăduia în Biserici Fiul lui Dumnezeu; aceasta aflându-o Dionisie al Alexandriei, a trimis la ei soli ca să-i întoarcă la adevărata dogmă a Bisericii; din acestea dar se arată, că Epis-copul Alexandriei, şi mai înainte de acest Sinod avea Patriarhiceştile pronomii din învechit obicei (care mai vârtos au stăpânit de la cel 34 Apostolesc, ce zice, că Episcopii fiecărui neam

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/10/pidalion-1844-pag-151/