Pidalion 1844, pag. 154

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/10/pidalion-1844-pag-153/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 154

al 4-lea după cei trei. Iar a se păzi vrednicia sa cu Mitropolia, însemnează că cinstea aceasta patriarhicească nu este personală şi particulară, ci afierosită Mitropoliei
Ierusalimului, încât să treacă la toţi moştenitorii scaunului celui după vremi, şi nu numai la acesta, şi la acela. Iar cum că Ierusalimul a fost Mitropolie, martori sunt, atât Iosip zicând: despre Iudeea în cartea 7, cetate mare şi Mitropolie a tot neamul Iudeilor. Cât şi Filon, Mitropolie nu a unei ţări a Iudeii, ci şi a celor mai multe. Că Apostolescul scaun al Ierusalimului, nu numai că este cel mai întâi decât toată lumea, ci şi patriarhicesc pronomion a avut din început, şi are. Întâi, pentru că a avut eparhii supuse lui-şi, şi ocâr-muire patriarhului cuvenită. Drept aceea proestoşii Bisericilor cei de loc, şi nu cel al Cezareei, au hirotonisit pe Dion al Ierusalimului, după ce s-a dus Narchis. Iar arătându-se iarăşi Narchis, iarăşi de fraţi se cheamă, după Eusebiu, şi nu de fratele, sau de al Cezareei. Iar Narchis a făcut Sinod cu 14 Episcopi pentru Paşti mai înainte de Sinodul 1. Al doilea, pentru că patriarhul Ierusali-mului în Sinodul 1 el întâi a iscălit, iar Eusebiu al Cezareei al 5-lea, şi peste tot a zice, că Mitropoliţii se schimbă adică, întru iscălituri, şi în şederile Sinoadelor, şi cuvântările către Împăraţi, alteori mai întâi, şi alte ori mai în urmă. Iar cel al Ierusalimului, totdeauna întâiul între Părinţii Sinodului, şi de-a pururea împreună cu patriarhii se numără, şi cu Mitropoliţii niciodată. Şi citeşte de Dositei în Dodecavivlion cartea 2, cap 4. Iar de am şi da că Ierusalimul ar fi fost supus Cezareei, dintru aceasta ce iese? Că precum Vizantia (Bizanțul) mai întâi era supus Iracliei, iar apoi după ce Vizantia s-a făcut patriarhie, Iraclia s-a supus ei. Întru acest chip, de am şi ierta (care nu este) că se supunea Ierusalimul Cezareei, după ce Ierusalimul s-a cinstit a fi patriarhie, Cezareea a rămas cu dregătoria sa, a fi Mitropolie a Palestinei, şi mai plecată însă decât Ierusalimul. Fiindcă ea, este numai Mitropolie, ia Ierusalimul Patriarhie.

CANONUL 8
Pentru cei ce se numeau pe sine-şi curaţi cândva, iar venind către Sobor-niceasca, şi Apostoleasca Biserică, au socotit Sfântul, şi marele Sinod, ca hirotesindu-se ei, apoi aşa să rămână în cler. Însă mai întâi de toate, aceasta se cuvine a o mărturisi ei în scris, că se vor învoi, şi vor urma dogmelor Sobor-niceştii, şi Apostoleştii Biserici. Adică şi cu cei însoţiţi prin a doua nuntă a se împărtăşi, şi cu cei ce în vreme de goană au căzut; pentru care şi timp s-a rânduit, şi vreme s-a hotărât ca ei să urmeze întru toate dogmele Soborni-ceştii Biserici. Deci oriunde s-ar afla, ori prin sate, ori prin cetăţi numai ei singuri hirotonisiţi, cei aflaţi în cler, vor fi întru aceeaşi schimă (chip). Iar (unde) ar fi Episcop al Soborniceştii Biserici, şi ar veni oarecare, este arătat cum că Episcopul Bisericii va avea dregătoria Episcopului, iar cel ce se

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/10/pidalion-1844-pag-155/