Pidalion 1844, pag. 184

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/16/pidalion-1844-pag-183/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 184

cum se botează dreptslăvitorii, pentru aceasta nici se socotesc botezaţi), şi în ziua dintâi îi facem pe ei creştini, adică îi facem să primească toate dogmele creştinilor, afară din pridvorul Bisericii, puindu-şi preotul mâna peste ei, după Canonul 39 al localnicului Sinod din Iliviria, care este Ţară a Ispaniei160. Iar a doua zi îi facem catehumeni, adică îi numărăm în rânduiala catehumeni-lor. Iar a treia zi le citim obişnuitele lepădări (de satana) însuflând de trei ori în faţă şi în urechile lor, şi aşa îi catehisim pe ei (adică îi învăţăm) în parte cele ale credinţei, şi îi facem să rămână în Biserică mult timp161 şi să asculte Dumnezeieştile Scripturi, şi atuncea îi botezăm pe ei162.

SIMFONIE
„După Canonul acesta, neschimbat voieşte a se iconomisi navatienii, şi patrusprezecerii întorcându-se către Ortodoxie, şi Canonul 7 al Sinodului din Laodikia, cu anatematisirea eresului adică, şi cu pecetea Sfântului Mir. Iar frighii întorcându-se, porunceşte Canonul 1 al aceluiaşi Sinod să se boteze. Dar şi Canonul 45 al Sinodului 6 nu este alta, decât o repetuire (poftorire163) a Canonului acestuia. Adăugând că maniheii, valentinianii, şi marchioniştii se cade a se boteza întorcându-se la dreaptaslăvire. Iar evtihienii, şi dioscoriţii, şi sevirianii să se primească prin anatematisirea eresurilor lor, ca şi navatianii adică, şi ceilalţi. Iar Canonul 19 al Sinodului 1 voieşte ca negreşit să se boteze pavlianiştii precum şi Canonul 95 al Sinodului 6 aceasta mărturiseşte. Iar cel 43 al marelui Vasilie zice să se boteze întorcându-se engratiţii (înfrânaţii), şi sacoforii (purtătorii de sac), şi apotactiţii (lepădaţii). (Pentru care vezi Canonul 95 al Sinodului 6.) Iar cel al 5-lea al acestuiaşi zice, să primim pe ereticii cei ce la sfârşitul vieţii se pocăiesc nu însă judecată, ci cu cercare, citeşte şi pe 46 şi 47 Apostolesc.

_____

160 Că aşa şi Canonul 8 al Sinodului întâi, prin punerea mâinilor a primit pe Navatiani, iar Sino-dul acesta în Iliviria s-a adunat, puţin mai-nainte de Sinodul 1. Dar şi toţi ereticii şi schismaticii, întorcându-se la
soborniceasca Biserică, prin hirotesie (punerea mâinilor) se cade a se primi.
161 Cât timp însă se cere pentru catehisire vezi subînsemnarea Canonului al doilea al Sinodului întâi.
162 Canonul acesta, fără apărare, şi după toată nevoia botează şi pe latini, ca pe unii ce nu se botează nici întru o afundare. Că dacă pe cei ce întru afundare, cu cât mai vârtos pe cei nici întru una botezaţi? S-a zis pentru aceştia îndestul şi cu dovedire, în tâlcuirea Apostolescului Canon 46.
163 A poftori – a reaminti, a repeta; (conf. D.A.R., ed. Saeculum, Buc. 2000. n.ed.)

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/16/pidalion-1844-pag-185/