Pidalion 1844, pag. 185

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/16/pidalion-1844-pag-184/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 185

PROLEGOMENA
DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL TREILEA SINOD

Sfântul şi Ecumenicul (a toată lumea) al treilea Sinod (Sobor), s-a adunat în
Efesul cel din Asia în Biserica cea mare a cetăţii, care se numeşte Maria de Dumnezeu Născătoarea164 în timpul împărăţiei lui Teodosie celui mic, în anul de la Hristos 431. Fiind la mulţime de peste 200 de Părinţi. Iar povăţuitor întru el era vestitul între Părinţi Chiril al Alexandriei, care plinea mai-nainte şi locul lui Celestin al Romei, mai sus şezând în locul aceluia, în urmă însă s-a trimis de la apus locţiitori al patriarhului Romei, Arcadie şi Proect Episcopii, şi Filip Presbiterul. Iuvenelie al Ierusalimului, şi Memnon al Efesului. S-au adunat însă împotriva lui Nestorie, care se trăgea din Germanichia cetatea cea în Antiohia, după Teodorit, şi prin dumnezeiasca depărtare s-a fost suit în scaunul Constantinopolului. Căci, sorbind ticălosul din apele cele tulburi şi ereticeşti ale lui Diodor şi Teodor al Mopsuestiei, s-a făcut rău cugetător despre Taina Întrupeştei Iconomii. Că pe unul Hristos, în două feţe şi Ipostasuri îl împărţea, Om gol închipuind deosebit Ipostas, fără de cuvântul ce l-a pri-mit, şi Dumnezeu fără partea cea goală de adăugirea omenirii. Precum am zice – pe Unul Fiu, în doi fii îl împărţea, şi altul zicea că este Fiul lui Dumne-

_____

164 Aceasta o zice epistolia lui Chiril către clerul Alexandrenilor şi praxis 1 a acestui Sinod.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/16/pidalion-1844-pag-186/