Pidalion 1844, pag. 188

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/16/pidalion-1844-pag-187/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 188

(acest al 3-lea Sfânt Sinod) că, alt Simbol afară de acela ce l-au dat întâiul, şi al doilea ecumenice Sinoade, să nu cuteze cineva a scrie, sau măcar a adăuga ceva, sau a scădea dintr-însul, pe cei ce vor călca porunca aceasta i-au anate-matisit. Şi au întărit Sinodul acesta, şi osândirea lui Pelaghie şi a lui Celestin, pe are o au luat ei mai-nainte de la multe localnice Sinoade, şi mai ales de al cel din Cartagina. Iar pe lângă toate acestea, şi pe aceste 8 Canoane, şi această epistolie către Pamfilia le-a alcătuit, întru a 7-a şi cea mai de pe urmă a sa praxă, de nevoie fiind spre buna rânduială, şi starea Bisericii, pe care nehotă-rât le-a întărit Canonul 1 al Sinodului al 4-lea, iar anume şi hotărâtor Canonul al doilea al Sinodului al 6-lea şi cel întâi al Sinodului al 7-lea.

CELE 8 CANOANE ALE SFÂNTULUI ŞI ECUMENICULUI AL TREILEA SINOD TÂLCUITE

CANONUL 1 Fiindcă se cuvine să ştie şi cei ce lipsesc de la Sfântul Sinod, şi care ră-mân prin ţară sau în cetate, pentru oarecare pricină Bisericească, sau tru-pească, cele ce pentru dânşii s-au închipuit, facem cunoscut sfinţeniei şi dragostei voastre, că dacă vreun Mitropolit de eparhie, apostatisindu-se sau despărţindu-se de Sfântul şi Ecumenicul Sinod, va trece către adunarea apostasiei (revoltei), sau după aceasta s-ar adăuga (unii cu dânsa), sau cele ale lui Celestin ar cugeta sau va cugeta. Acesta nicidecum poate lucra împo-triva Episcopului eparhiei, fiindcă este nelucrător, şi scos de către Sinod, de acum înainte de la toată Bisericeasca împărtăşire. Ci încă şi se va supune întru totul Episcopilor eparhiei, şi Mitropoliţilor de prinprejur care cugetă cele ale ortodoxiei, şi din treapta Episcopiei se va scoate.

TÂLCUIRE

Canonul acesta înştiinţează pe cei ce nu s-au aflat în Sinod, de caterisirea lui Ioan al Anitohiei, a lui Teodorit Episcopul Chirului, a lui Iva Episcopul Edesei, şi a celor împreună cu aceştia 30 Episcopi168, zicând: fiindcă Episcopii

_____

168 Pricina pentru care s-au caterisit aceştia, a fost aceasta. După ce Sinodul acesta a osândit pe rău-cinstitorul Nestorie, şi l-a caterisit, după trei zile a venit şi acest Ioan al Antiohiei împreu-nă cu Teodorit, cu Iva şi cu 30 de Episcopi, care ori că scârbindu-se, pentru că nu au îngăduit venirea lor Sinodul, (ori şi pentru că au avut prieteşug cu Nestorie) au prihănit caterisirea lui Nestorie, ca pe o nebinecuvântată, şi întâi pricinuitoare (de tulburare, n.ed.), ca (şi) cum ai caterisirii acesteia fără cuvânt au numit pe Dumnezeiescul Chiril şi pe Memnon al Efesului, ca (şi) când ei ar fi fost îndreptători în Sinod. Şi atâta prigonire s-a făcut între Ioan şi Chiril, şi între cei

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/04/21/pidalion-1844-pag-189/