Pidalion 1844, pag. 221

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/04/pidalion-1844-pag-220/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 221

iconomisind lucrurile Bisericii, după socotinţa Episcopului său. Ca să nu fie fără martor, unde, şi cum, şi când, se cheltuiesc veniturile Bisericii, şi din acestea să dea Arhiereul prepus poporului şi pricină de a-l prihăni, că rău le risipeşte pe acestea. Iar Arhiereul care va face afară de Canonul acesta, să fie vinovat certărilor dumnezeieştilor Canoane. Şi precum Arhiereul se cuvine a avea iconom asupra lucrurilor Bisericii, aşa şi egumenul se cuvine a avea Iconom asupra lucrurilor mănăstirii178.

CANONUL 27
Cei ce răpesc femei cu nume de căsătorie, sau cei ce împreună lucrează, sau împreună se sfătuiesc cu cei ce le răpesc, a hotărât Sfântul Sinod, de ar fi clerici să cadă din treapta lor. Iar de ar fi mireni să se anatematisească.
[Sinod 6, 92; Anghira 11; Vasilie 22, 30, 38, 42, 53]

TÂLCUIRE
Canonul acesta mai aspru ceartă pe cei ce răpesc femei pentru a le lua în împărtăşire de nuntă, decât celelalte Canoane care pomenesc despre răpirea femeilor. Căci nu numai pe cei ce le răpesc, ci şi pe cei ce (cu) lucrul au ajutat şi cu sfătuire la acest fel de răpire, de vor fi clerici, îi cateriseşte, iar de vor fi mireni, să se anatematisească179. Şi cu dreptate. Pentru că cel ce le răpeşte,

______

178 Însemnează că iconomul în tot anul trebuie a da socoteală Episcopului (sau şi igumenului) despre iconomia lucrurilor Bisericii, sau ale mănăstirii. Iar de se va întâmpla a muri mai îna-inte de a da socoteală, să o dea clironomii lui, după aşezământul 42 al titlului 3 din nearale (la Fotie titlu 10, cap. 1). Iar Malax în Istoria Patriarhilor zice, că marele iconom al averilor se cade a fi ierodiacon (sau prezbiter), – şi când Liturghiseşte Arhiereul stă în parte Sfintei Mese pur-tând stiharul său, – şi ţinând în mâini Sfinţita Ripidă aduce la Arhiereu pe cel ce are a se hiro-tonisi; – cercetează veniturile şi cheltuielile, şi toate socotelile averilor Bisericii, ţinând condica şi scriindu-le; – de 4 ori pe an le înfăţişează Arhiereului; – cercetează şi poartă grijă de lucrurile Bisericii ce văduveşte, până ce i se face ei Arhiereu, – şi la judecăţi stă de-a dreapta Arhiereului. Iar Zonara în Istoria lui Isakie Comnino zice: Că marele Iconom, şi skevofilaxul, atunci se rânduiau de împăratul. Şi Comnino aceasta a rânduit: să se prohirisască amândoi de Patriarhul.
179 Aspru pedepseşte Sinodul, dar asemenea şi politiceştile legi pe răpirile nunţilor, pentru că este lucru necinstit pricinuitor de răsturnare a case întregi, de ucideri, de tulburări, şi în scurt de multe rele. Şi măcar, de am zice, că născătorii, sau stăpânii femeilor răpite, mai în urmă s-ar îndupleca a primi nunţile, însă de silă şi fără voia lor se înduplecă, pentru necinstele şi stricările, care de cele mai multe ori urmează mai înainte de nuntă ale fiicelor, şi ale slujnicilor, lor care se răpesc. Şi pentru că alţii în urmă nu le voiesc pe ele. Am zis însă că cu adevărat pentru cuvântul acesta, Canonul acesta şi politiceştile legi straşnic pedepsesc pe cei ce răpesc femei. Pentru că de ar fi fost pentru supunere sub stăpân, iată că şi marele Vasilie după Canonul său 22 nunţile fetelor celor ce sunt sub stăpânire făcute din răpire, va (trebuie – n.ed.), să rămână întărite cu învoirea părinţilor lor, precum s-a zis mai sus; iar politiceştile legi pe nunţile cele din răpire le

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/04/pidalion-1844-pag-222/