Pidalion 1844, pag. 222

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/04/pidalion-1844-pag-221/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 222

poate a pune de pricină că-l îndeamnă necuviincioasa iubire de muieri, iar cei ce împreună (cu el) lucrează, şi împreună ajută, nici de o pricină de acest fel se îndeamnă, către această necuviincioasă faptă, fără numai de răutatea socotelii lor.

CANONUL 28
Pretutindeni hotărârilor Sfinţilor Părinţi urmând, şi pe Canonul cel de curând citit al celor 150 prea de Dumnezeu iubitorilor Episcopi, care s-au adunat în zilele fericitului întru pomenire marelui Teodosie, a celui ce s-a făcut împărat împărăteştii cetăţi a lui Constantin, Noua Romă, cunoscându-l; acesteaşi şi noi poruncim şi hotărâm pentru presvia (privilegiile) preaSfin-tei Biserici, a acestui Constantinopol, Noua Romă. Fiindcă scaunul Romei celei mai vechi, pentru că împărăţea cetatea aceea, Părinţii după cuviinţă i-au dat presvia înaintirii; şi cu acestaşi chip pornindu-se şi preaiubitorii de Dumnezeu Episcopii cei 150 cele de o potrivă presvii le-au dat şi preaSfân-tului scaun al Romei celei noi, cu drept cuvânt judecând, că cetatea, ceea ce s-a cinstit cu împărăţie şi cu singlit (divan, consiliu, sfat – n.ed.), să dobân-dească şi presviele cele deopotrivă cu împărăteasca cetate Roma cea veche, şi întru lucrurile cele Bisericeşti, ca aceea să se mărească, a doua după aceea fiind. Şi ca pe singuri Mitropoliţii Ponticeştei, şi Asianeştei, şi a Trachiceştei ocârmuiri, dar încă şi Episcopii, cei ce sunt în barbariceştile locuri ale ocâr-muirilor mai înainte zise, să se hirotonisească de la mai-nainte zisul preaSfântul scaun al preaSfintei Biserici celei din Constantinopol. Adică fiecare Mitropolit al ocârmuirilor celor mai înainte zise, împreună cu Episco-pii eparhiei hirotonisind pe Episcopii eparhiei, precum învaţă dumnezeieş-tile Canoane. Iar Mitropoliţii ziselor ocârmuiri, să se hirotonisească, precum s-a zis, de Arhiepiscopul Constantinopolului, alegerile într-un glas făcân-du-se mai-nainte, după obicei, şi la dânsul aducându-se.
[Apostol 34; Sinod 2, 3; Sinod 6, 36]

TÂLCUIRE
Fiindcă la acest al 4-lea Sinod s-a citit Canonul al 3-lea al Sinodului al 2-lea
care rânduieşte să aibă Arhiepiscopul Constantinopolului privilegiile înaintei cinstei după Arhiepiscopul Romei, fiindcă aceasta este Noua Romă; pentru aceasta şi Părinţii Sinodului acestuia, prin acest al lor Canon, înnoiesc şi adeverează pe
pomenitul Canon, şi acesteaşi le pomenesc, şi le hotărăsc pentru privilegiile acestuiaşi Constantinopol Roma Nouă. Căci, zic ei, precum

____

desleagă, măcar deşi părinţii celor răpite se vor îndupleca în urmă a le primi, precum am zis.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-223/