Pidalion 1844, pag. 225

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-224/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 225

CANONUL 29
Pe episcop a-l aduce în treapta prezbiterului este ierosilie. Iar dacă pe aceia vreo pricină dreaptă îi depărtează din lucrarea Episcopiei, nici loc de prezbiter a ţinea le este iertat. Iar dacă afară de vreo vinovăţie s-au scos din dregătorie, către vrednicia Episcopiei iarăşi se vor întoarce.

TÂLCUIRE
Într-a patra praxă a Sinodului acestuia al 4-lea este scris (foia 150, tom 2 al adunării Sinoadelor) că Fotie, Episcopul Tirului, a jeluit împăratului Marchian, că Eustatie Episcopul Viritului (sau după alţii Evsevie al Tirului; dar cea mai dintâi este şi mai adevărată) a rupt de la Tir câteva Episcopii, Vivlon, zic, Votri, şi Tripoli, Ortosiada, Arcada, şi Antarandul, şi pe Episcopii cei de sub dânsul hirotonisiţi stricându-i, în treaptă de prezbiteri i-a pogorât. Deci aceas-tă pricină o au înfăţişat la Sinod singlitul (divanul, sfatul – n.ed.) boierilor, la care pricină atât locţiitorii papei, cât şi patriarhul Constantinopolului, şi tot sinodul răspunzând, au dat Canonul acesta, zicând, că este ierosilie (adică jefuire de cele Sfinte) a pogorî cineva pe Episcop în treapta şi în locul prezbi-terului. Căci, dacă pentru vreo oarecare vinovăţie se cateriseşte, şi din lucră-rile arhieriei se scoate cineva, unul ca acesta, nici preot nu poate fi, nici a lucra lucrurile preotului. Iar dacă şi fără a avea vreo opritoare vinovăţie s-a scos din arhierie, aceasta ca unul ce cu nedreptate a căzut din dregătoria ce avea, va primi iarăşi, după tot cuvântul dreptăţii, locul său, şi va fi iarăşi Episcop. Iar Zonara zice, că, a se pogorî cu nedreptate Episcopul în treaptă de presbiter, este mai mare decât jefuirea de cele Sfinte. Fiindcă nu jefuieşte şi fură ceva Sfinţit, ci mai mare decât Sfinţit. Pentru că prin chemarea Arhiereului, cu venirea Sfântului Duh şi Bisericile, şi cele Sfinţite, se catierosesc şi se sfinţesc; şi cu adevărat mai mare este cel ce sfinţeşte decât cele ce se sfinţesc. Pentru ce însă Canonul acesta opreşte această faptă, iar cel al 20-lea al Sinodului 6 în locul prezbiterului pogoară pe Episcopul cel ce învaţă peste hotare fără de voia Episcopului celui de loc? Vezi dezlegarea nedumeririi acesteia la Apostolescul Canon 35.

CANONUL 30
Fiindcă preacucernicii Episcopi ai Egiptului, nu ca luptându-se cu So-borniceasca credinţă, a iscăli în epistolia preacuviosului Arhiepiscop Leon,

______

ştiu cum nici acest 28, nici cel 29 şi cel 30 nu se află, nici în adunarea Canoanelor făcută de Ioan al Antiohiei, nici în Nomocanonul lui Ioan al Constantinopolului celui din Scolastici, nici în arabiceasca tălmăcire a lui Iosif Egipteanului. Iar în celelalte în toate se află.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-226/