Pidalion 1844, pag. 227

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-226/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 227

PROLEGOMENA DESPRE
SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL AL CINCILEA SINOD

Sfântul şi Ecumenicul [a toată lumea] al Cincilea Sinod [Sobor], (care se numără al doilea din cele ce s-au făcut în Constantinopol), s-a făcut în anul 553 în timpul Împăratului Iustinian întâi, care se cuprinde în 8 praxe în limba latinească, după Dositei, cartea 5, cap 16 din Dodecavivlion. Iar în cea elineas-că în cinci Praxe, după tomul 2 al Sinodicalelor, foaia 261. Şi s-au adunat la dânsul Părinţi în număr 165, între care mai mult strălucea Mina la început, apoi după moştenire Eutihie, care au stat patriarhi ai Constantinopolului; Vighilie al Romei, aflându-se în Constantinopol, nu însă şi de faţă în Sinod, nici însuşi în persoană, nici prin locţiitori (precum au urmat şi la cel al 2-lea Ecumenic Sinod), întărind, însă, Sinodul în urmă prin înscrisă arătare; Apoli-narie al Alexandriei, Domnos al Antiohiei, Didim şi Evagrie împlinind locul lui Evstohie al Ierusalimului. Şi a anatematizat Sinodul conscrierile lui Diodor al Tarsupolei şi ale lui Teodor al Mopsuestiei, dar şi pe însuşi Teodor acesta, şi pe Diodor, după Fotie, codica 18 şi după praxa Sinodului al 7-lea, precum se arată şi la foaia 14 a Tomului 1 al catalogului celui despre tâlcuitorii care mai întâi cugetând dogmele lui Nestorie le-au lăsat acestea în scris şi după moarte (mai ales Teodor al Mopsuestiei care, fiind învăţător al lui Nestorie, zicea că altul este Dumnezeu Cuvântul şi altul Hristos, supărat fiind de patimile sufletului şi de pofta trupului) au anatematizat şi cele conscrise de Fericitului Teodorit asupra celor 12 capete ale Sfântului Chiril182 şi epistola ceea

_________

182 Însemnează că cele conscrise de Teodorit asupra Sfântului Chiril nu de obşte s-au anatema-

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-228/