Pidalion 1844, pag. 229

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-228/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 229

PROLEGOMENA
DESPRE SFÂNTUL ŞI ECUMENICUL
AL ŞASELEA SINOD

Sfântul şi Ecumenicul Sinodul al şaselea (care se numără al treilea din cele ce s-au făcut în Constantinopol) s-au adunat în anul de la Hristos 680, în anii lui Constantin Pogonatul, nepotul lui Iraclie, în secretul zeiescului palat, care se zice trulă (Trula n.ed.), şi se cuprinde în 18 praxe (la foaia 527 a tomului al 2-lea al Sinodicalelor). Şi s-au adunat la dânsul un număr de 170 Părinţi, după Fotie, Nichifor, Nil, Anonimul, (nenumitul), sau după alţii 284, iară căpete-niile lor ce au figurarisit mai mult, au fost Gheorghie al Constantinopolului; Teodor şi Serghie prezbiterii împreună cu Ioan diaconul, exarhii lui Agaton al Romei; Petru Monahul în locul celui al Alexandriei; Gheorghe prezbiterul în locul celui al Ierusalimului. Au fost de faţă însă şi trei Episcopi în locul celor apuseneşti ce în Roma atunci se adunaseră. Iară Sinodul acesta a osândit pe Serghie, pe Pirr, pe Pavlu, şi pe Petru Patriarhii Constantinopolului. Pe Onorie al Romei186 pe Chir al Alexandriei, pe Teodor ce au fost Episcop cetăţean Faran

________

186 Toată funia şi toată anghira o mişcă latinii (după proverb) silindu-se a dezvinovăţii pe ma-rele lor pontific, pe Onorie, zic, al Romei. Şi nesuferind a auzi pe cel de dânşii crezut fără de păcat răucinstitoriu şi eretic, şi de un ecumenic Sinod anatemisit, uneori cutează semeţii a zice, că a greşit acest Ecumenic Sinod necercetând bine cele ale lui, şi fără cercetare osândindu-l. Iar

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/05/pidalion-1844-pag-230/