Pidalion 1844, pag. 242

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-241/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 242

pentru rugămintea împăratului, au hotărât ca, cei ierosiţi câţi căsătorindu-se de a doua oară au rămas nepocăiţi până la vremea Sinodului acestuia, şi nu s-au despărţit de nelegiuitele nunţi, aceştia să se caterisească desăvârşit, şi mireni să se facă. Iar câţi dimpotrivă ierosiţi fiind şi însoţiţi cu a doua nuntă, prezbiteri adică, sau diaconi, mai-nainte de a se face Sinodul s-au căit, şi s-au despărţit cu voia lor de această nelegiuită nuntă, sau că muierile murindu-le cele de al doilea, s-au întorc către întreaga înţelepciune, şi
pocăinţă, aceştia, zic, s-au judecat de cuviinţă, să contenească de a lucra cele al preoţiei, până la o stare de vreme hotărâtă, însă să se împărtăşească de şederea şi de starea cea împreună cu cei ierosiţi din afară de Altar plângându-se către Dumnezeu, pentru ca să li se ierte nelegiuirea lor cea din neştiinţă, şi pe nimeni să binecuvinteze. Pentru că nu este lucru cuviincios a da binecuvântare altora, cel ce este dator a-şi vin-deca prin pocăinţă ranele sufletului său, precum zice Canonul 27 al marelui Vasilie. Iar câţi prezbiteri, sau diaconi, sau ipodiaconi, şi-au luat femei văduve, sau câţi în urmă după ce s-au hirotonisit, s-au căsătorit, şi aceştia asemenea, după ce vor rămânea nelucrători a ori ce fel de Sfinţită lucrare în puţină vreme, iarăşi să lucreze cele ale Ieriei lor, însă la mai mare treaptă nu se înalţă, ci la treptele în care s-au aflat fiecare dintr-înşii, acolo să rămână. Însă aceasta să se facă după ce se vor despărţi de nelegiuitele însoţiri. Acestea cu iconomie hotă-rându-le, şi cu conpogorământ Părinţii aceştia, pentru ierosiţii cei arătaţi, reînnoiesc, adică hotărăsc ca de acum înainte să-şi aibă tăria lor Canoanele Sfinţilor Apostoli cel 17 şi 18 adică; pe care le şi arată anume, a cărora tâlcuire vezi-o, împreună şi pe al celui al 19-le Apostolesc.

CANONUL 4
Dacă vreun Episcop, sau prezbiter, sau diacon şi ipodiacon, sau anag-nost, sau psalt, sau portar ar preacurvi cu femeie afierosită lui Dumnezeu, să se caterisească, ca unul ce a stricat pe mireasa lui Dumnezeu. Iar de va fi mirean să se afurisească. [Apostol 25; Sinod 1, 9; Sinod 4, 16; Sinod 6, 26; 21, 40, 44, 45; Anghira 19; Neocesareea 9; Vasilie 3, 6, 17, 18, 19, 20, 32, 51, 60, 70]

TÂLCUIRE
Canonul acesta cateriseşte pe clericii cei ce curvesc cu femei afierosite lui
Dumnezeu, sau cu călugăriţă, afuriseşte însă pe mirenii cei ce au făcut aceasta fiindcă au stricat pe mireasa lui Hristos Dumnezeu Mirelui sufletelor, ori fe-cioară de ar fi fost ea mai înainte şi s-a făcut călugăriţă, ori şi văduvă. Însă nu numai cu călugăriţă de vor curvi cei ierosiţi şi clericii se caterisesc, ci şi cu mi-reancă muiere de vor curvi. (După Canonul 25 Apostolesc, şi 16 al Sinodului 4.)

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-243/