Pidalion 1844, pag. 243

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-242/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 243

CANONUL 5
Nimeni din cei din catalogul preoţesc, afară petrecând din cei din Canon care poartă persoane neprepuelnice195, să aibă muiere, sau slujnică, păzindu-şi de aici sieşi neprihănirea. Iar dacă careva va călca cele de noi hotărâte, să se caterisească. Pe aceasta să o păzească şi cei scopiţi, purtând grijă de neprihănirea lor. Iar călcând (hotărârea aceasta) de vor fi clerici, să se caterisească. Iar de vor fi mireni să se afurisească.
[Sinod 1, 3; Sinod 7, 18, 22; Anghira 19; Cartagina 45; Vasilie 89]

TÂLCUIRE
Rânduirea Canonului acestuia este aceasta. Nimeni din cei ierosiţi petrecând cinstit, să nu aibă muiere ţiitoare în casa sa, sau slujnică, afară de feţele cele fără de prepus pe care le cuprinde Canonul al 3-lea al Sinodului întâi care sunt acestea, maică, soră, şi mătuşe ori de pe tată ori de pe maică, pentru ca să se păzească pe sine-şi neprihănit înaintea poporului. Iar care din aceştia va călca Canonul acesta, să se caterisească. Asemeni însă şi cei scopiţi păzind şi aceia neprihănirea pentru sine-şi, să nu locuiască împreună cu feţe sub pre-pus. Iar de ar îndrăzni a face aceasta; clerici fiind (fără de voie fiind scopiţi, sau din fire) să se caterisească, iar mireni fiind să se afurisească.

CANONUL 6
Fiindcă s-au zis de Apostoleştile Canoane, aducându-se cineva în cler din cei neînsuraţi, singuri anagnoştii şi cântăreţii pot a se însura, şi noi aceasta păzindu-o, poruncim, de acum înainte nicidecum ipodiacon, sau diacon, sau prezbiter, după hirotonia cea pusă asupra lui, să nu aibă voie, a-şi alcătui lui-şi căsătorie nuntească. Iar de va îndrăzni a face aceasta, să se caterisească. Iar de va voi vreunul din cei ce vin către cler, cu lege de nuntă să se împreuneze cu muiere, să o facă aceasta mai înainte de hirotonia ipodiaconului, sau a diaconului, sau a prezbiterului.
[Apost 25; Sin. 4, 14, 25; Ancira 13; Cart. 19, 33].

TÂLCUIRE
Fiindcă Canonul 26 al Sfinţilor Apostoli rânduieşte, că singuri Anagnoş-tii şi Cântăreţii pot a se căsători, după ce se vor hirotonisi. Pe acesta şi Părinţii Sinodului acestuia întărindu-l prin acest Canon, poruncesc, ca de acum înainte nici un ipodiacon, sau diacon, sau prezbiter după ce se va hirotonisi, să nu

______

195 Neprepuelnic- în afară de orice bănuială n.ed.

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-244/