Pidalion 1844, pag. 246

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-245/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 246

pe an, pentru năvălirile şi frica barbarilor vrăşmaşi, şi pentru celelalte ale vremilor stări împrejur, negreşit şi cu neapărat chip poruncesc să se facă Sinod de Episcopi o dată pe an în fiecare eparhie pentru a cerceta şi a îndrepta Bisericeştile pricini ce s-ar întâmpla. Iar Sinodul acesta să se facă la vremea, cea de la Sfintele Paşti până la sfârşitul lui octombrie, la locul acela, însă, unde ar găsi de cuviinţă Mitropoitul fiecărei eparhii. Iar câţi Episcopi aflându-se la Episcopiile lor, şi fiind sănătoşi, şi slobozi de orice nevoie şi purtare de grijă, de nu se vor înfăţişa în Sinod, aceştia să se mustre frăţeşte.

CANONUL 9
Nici unui cleric să fie iertat a avea prăvălie de cârciumă. Că dacă unuia ca acestuia, a intra în cârciumă nu este iertat, cu cât mai vârtos altora întru aceasta a sluji, şi ceea ce nu este lui legiuit a face? Iar de ar face ceva de acest fel, ori să înceteze, ori să se caterisească.
[Apostol 42, 43, 54; Sinod 7, 22; Laodiceea 24; Cartagina 18, 47, 69]

TÂLCUIRE
Canonul acesta hotărăşte, că nici unui cleric, este iertat a avea cârciumă, căci dacă nu este iertat măcar a intra în cârciumă, cu cât mai vârtos a sluji într-în-sa celor ce intră, şi a face acelea ce nu sunt iertate epanghelmei sale? Iar care va face dimpotrivă, nepărăsindu-se să se caterisească. Iar dacă având el a sa cârciumă, va pune pe alţii şi vor sluji într-însa, aceasta, după Zonara, nu-i pricinuieşte vătămare şi împiedicare. Însă mai bine este a vinde (sau a o da în chirie) şi a cumpăra altă avere mai cinstită, şi mai potrivită epanghelmei clericilor. (Citeşte şi pe 42 Apostolesc).

CANONUL 10
Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, luând camătă sau cele ce se zic sutimi, ori să înceteze, ori să se caterisească.
[Apostol 44; Sinod 1, 17; Laodiceea 4;
Cartagina 5, 20; Vasilie 14]

TÂLCUIRE
Acest Canon zice, că oricare din acei arătaţi va lua dobânzi pentru banii ce va împrumuta, ori doisprezece, ori şase, la suta de lei (să zicem), acesta ori înceteze de aceasta, ori de nu va înceta să se caterisească.

CANONUL 11
Nici unul din cei ce se numără în Ieraticeasca tagmă, sau mirean, să (nu) mănânce azimile cele de la Iudei, nici să se împrietenească cu aceştia,

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-247/