Pidalion 1844, pag. 252

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-251/

PIDALION 1844 CÂRMA BISERICII ORTODOXE

edit. “Credința strămoşească”, 2007

pag. 252

mai-nainte de a ajunge cu vârsta la anii arătaţi. Căci şi Domnul la vârsta de treizeci ani S-a botezat, şi a început a învăţa propovăduirea Evangheliei, precum arată Dumnezeiescul Luca (cap 3, 23), Căruia se cuvine a urma şi prezbiterii, ca nişte învăţători ai credincioşilor. Dar milostiv fie Dumnezeu, pentru călcarea Sfintelor Canoane cea de acum! Şi dacă călcătorii Canoanelor acestora nu se înduplecă de Sfinţiţii şi de Dumnezeu purtătorii şi Sfinţii Părinţi, înduplece-se măcar de un om lumean şi mirean, care este împăratul Iustinian, care în a sa neara 123 zice: nu iertăm a se face prezbiter mai jos fiind cu vârsta de treizeci de ani; nici diacon mai jos de 25, nici ipodiacon mai jos de 20. (Citeşte şi pe cel al 19-lea al Sinodului 1 şi subînsemnarea celui al 11-lea al Sinodului din Neocesareea).

CANONUL 15
Ipodiaconul nu mai puţin de 20 de ani să se hirotonisească; iar dacă cineva din cei ce s-ar afla în orice fel de Ieraticească stare, afară de anii cei rânduiţi s-ar hirotonisi, să se caterisească.

TÂLCUIRE
Canonul acesta hotărăşte că oricare din aceste 4 stări se va hirotonisi afară de anii cei zişi, să se caterisească.

CANONUL 16
Fiindcă Cartea Faptelor predată de către Sfinţii Apostoli şapte diaconi a se aşeza, iar Părinţii Sinodului celui din Neocesareea, aşa au zis arătat în Canoanele cele de ei aşezate, că şapte diaconi sunt datori a fi după Canon, măcar oricât de mare ar fi cetatea, şi se va încredinţa din Cartea Faptelor, noi cu Apostoleasca zicere potrivind gândul Părinţilor, am aflat că cuvântul lor nu a fost pentru bărbaţii cei ce slujesc Tainelor, ci pentru slujirea în tre-buinţele meselor, Cartea Faptelor aşa având: „În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, au făcut cârtire Elinii împotriva Evreilor, căci văduvele lor se tre-ceau cu vederea întru slujba cea de toate zilele. Şi chemând cei doisprezece pe mulţimea Ucenicilor au zis: Nu este cu plăcere nouă ca lăsând Cuvântul lui Dumnezeu, să slujim meselor. Socotiţi drept aceea, fraţilor, dintre voi şapte bărbaţi mărturisiţi, plini de Duhul Sfânt, şi de înţelepciune, pe care să-i rânduim la treaba aceasta. Iar noi întru rugăciune, şi întru slujba Cuvântului ne vom zăbovi. Şi a plăcut cuvântul acesta înaintea a toată mulţimea; şi au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă, şi de Duh Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe

https://ayeaye20.wordpress.com/2021/05/12/pidalion-1844-pag-253/